ส่งใจไปฮอดอุบลฯ

 ยินกวี ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ส่งใจไปฮอดอุบลฯ พัฒนา ฉิมงาม (ยินกวี)
เนื้อร้อง/ทำนอง: พัฒนา ฉิมงาม

Bm | A |Bm | A |
Bm A | Bm |Em A | D | A |

น้ำท่วBmม.. ไหลไปAฮอดเมืองอุบBmลฯเบิ่งแล่วใจหม่Emน  คิดนำคAน สิเป็นจังใDด๋น้ำมาเอ่อนอBmง  ไร่นAา บ้านเรือนจมหาBmเบิ่งไปทางEmใด๋  ผู้คAนกะต้องลำDเค็ญ    A

ถามไถ่Bm ฝากไปA..ด้วยความห่วงหBmเป็นจังใด๋น้อEmงหล่า..คนงาAมที่อ้ายเคยDเห็นพ่อลุงแม่ป้Bmา  ผู้เฒ่Aา พี่น้อง ก็ลำBmเค็ญเบิ่งข่าวเช้Emาเย็น เมื่อได้เห็Aน คิดนำเจ้าDหลาย   A

ตุ้มโฮมน้ำF#mใจ เฮาคนไทF#ย บ่เคยทิ้งBmกันช่วยไทยอีสาGน เมืองอุบAลฯ..ให้พ้นโพยDภัยร่วมจิตอาสF#mา..สู้สายธารF#า อย่าได้หวั่นไหBmขอเอาแรงใEmจ..แรงกาAยฝ่าไปพร้อF#มกัน

ฟ้าหม่Bmน..บ่ดAน..คืนมาสดใBmขอเพียงน้ำEmใจ.. ยังล้Aน เติมฮักให้มั่DเมืองดอกบัวบาF#mน ขอจF#งผ่านความโศกศัBmลย์สิ่งใดช่วยEmกัน  ส่งใจA..ไปฮอดDอุบลฯ

Bm A | Bm |Em A | D |
Bm | Em |Em A | D | A |

* | ** |

สิ่งใดช่วยEmกัน  ส่งใจA..  ไปฮอดเมืองอุบลD

Em A | D | D |คอร์ดเพลง ส่งใจไปฮอดอุบลฯ พัฒนา ฉิมงาม (ยินกวี)

เนื้อเพลง ส่งใจไปฮอดอุบลฯ พัฒนา ฉิมงาม (ยินกวี)น้ำท่วม ไหลไปฮอดเมืองอุบลฯ เบิ่งแล่วใจหม่น คิดนำคน สิเป็นจังใด๋ น้ำมาเอ่อนอง ไร่นา บ้านเรือนจมหาย เบิ่งไปทางใด๋ ผู้คนกะต้องลำเค็ญ ถามไถ่ ฝากไปด้วยความห่วงหา เป็นจังใด๋น้องหล่าคนงามที่อ้ายเคยเห็น พ่อลุงแม่ป้า ผู้เฒ่า พี่น้อง ก็ลำเค็ญ เบิ่งข่าวเช้าเย็น เมื่อได้เห็น คิดนำเจ้าหลาย ตุ้มโฮมน้ำใจ เฮาคนไทย บ่เคยทิ้งกัน ช่วยไทยอีสาน เมืองอุบลฯให้พ้นโพยภัย ร่วมจิตอาสาสู้สายธารา อย่าได้หวั่นไหว ขอเอาแรงใจแรงกายฝ่าไปพร้อมกัน ฟ้าหม่นบ่ดนคืนมาสดใส ขอเพียงน้ำใจ ยังล้น เติมฮักให้มั่น เมืองดอกบัวบาน ขอจงผ่านความโศกศัลย์ สิ่งใดช่วยกัน ส่งใจไปฮอดอุบลฯ สิ่งใดช่วยกัน ส่งใจ ไปฮอดเมืองอุบลฯ