ทรงโจร

 บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทรงโจร บ.เบิ้ล สามร้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง: บ.เบิ้ล สามร้อยเรียบเรียง: จำเป็น Jpsสังกัดค่าย: ปลดล็อคเพลง Music Groupติดต่องานแสดง: 0629756529

A | E |F#m | E |

หน้าตAาไม่ค่อยผ่าน ไปไหEนกะนายค้นแต่ไม่ไช่โจF#mรที่เคยหลอกปล้นหัวใจใคEรใว้มากมาย

เพื่อนฝูAงกะลุยเหม็ด ไม่มีโหม่เด็Eกไว้เคียงค้างสักคF#mนมีหม้าย ที่ใจยังว่างไม่ต้องนาฟ้Eา ไม่ต้องสวยแรง  E

C#mยู่แต่ป่า อยู่แต่เขF#mไม่เคC#mย..เอาใครไปล้อเล่F#mหนวดยาDว ผมยาว แต่ยEาไม่เคยเล่F#mกินเป็C#mน..แต่ใบไม้ต้F#m

 D ไอ้เรามันทรงEโจร น้องเห้F#m D บุคลิกเบลอ ๆE คล้ายโจรชัF#mด ๆ D แต่ว่าข้างในEพี่ใส ไม่เคF#mยเที่ยวลัก D หากน้องอยากรู้จัEก อาจจะหลงรักทรF#mงโจร

A E | F#m |A E | F#m |
A E | F#m |D E | F#m |

* | ** | ** |

 D เผื่อน้องได้รู้จัEก อิตกหลุมรักทรF#mงโจรคอร์ดเพลง ทรงโจร บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อเพลง ทรงโจร บ.เบิ้ล สามร้อยหน้าตาไม่ค่อยผ่าน ไปไหนกะนายค้น แต่ไม่ไช่โจรที่เคยหลอกปล้น หัวใจใครใว้มากมาย เพื่อนฝูงกะลุยเหม็ด ไม่มีโหม่เด็กไว้เคียงค้าง สักคนมีหม้าย ที่ใจยังว่าง ไม่ต้องนาฟ้า ไม่ต้องสวยแรง อยู่แต่ป่า อยู่แต่เขา ไม่เคยเอาใครไปล้อเล่น หนวดยาว ผมยาว แต่ยาไม่เคยเล่น กินเป็นแต่ใบไม้ต้ม ไอ้เรามันทรงโจร น้องเห้อ บุคลิกเบลอๆคล้ายโจรชัดๆแต่ว่าข้างในพี่ใส ไม่เคยเที่ยวลัก หากน้องอยากรู้จัก อาจจะหลงรักทรงโจร เผื่อน้องได้รู้จัก อิตกหลุมรักทรงโจร