ทรงโจร

บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทรงโจร - บ.เบิ้ล สามร้อย

A | E |F#m | E |

หน้าตAาไม่ค่อยผ่าน ไปไหEนกะนายค้นแต่ไม่ไช่โจF#mรที่เคยหลอกปล้นหัวใจใคEรใว้มากมาย

เพื่อนฝูAงกะลุยเหม็ด ไม่มีโหม่เด็Eกไว้เคียงค้างสักคF#mนมีหม้าย ที่ใจยังว่างไม่ต้องนาฟ้Eา ไม่ต้องสวยแรง  E

C#mยู่แต่ป่า อยู่แต่เขF#mไม่เคC#mย..เอาใครไปล้อเล่F#mหนวดยาDว ผมยาว แต่ยEาไม่เคยเล่F#mกินเป็C#mน..แต่ใบไม้ต้F#m

 D ไอ้เรามันทรงEโจร น้องเห้F#m D บุคลิกเบลอ ๆE คล้ายโจรชัF#mด ๆ D แต่ว่าข้างในEพี่ใส ไม่เคF#mยเที่ยวลัก D หากน้องอยากรู้จัEก อาจจะหลงรักทรF#mงโจร

A E | F#m |A E | F#m |
A E | F#m |D E | F#m |

* | ** | ** |

 D เผื่อน้องได้รู้จัEก อิตกหลุมรักทรF#mงโจรทรงโจร - บ.เบิ้ล สามร้อย