ทรงโจร

 บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทรงโจร บ.เบิ้ล สามร้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง: บ.เบิ้ล สามร้อยเรียบเรียง: จำเป็น Jpsสังกัดค่าย: ปลดล็อคเพลง Music Groupติดต่องานแสดง: 0629756529

A | E |F#m | E |

หน้าตAาไม่ค่อยผ่าน ไปไหEนกะนายค้นแต่ไม่ไช่โจF#mรที่เคยหลอกปล้นหัวใจใคEรใว้มากมาย

เพื่อนฝูAงกะลุยเหม็ด ไม่มีโหม่เด็Eกไว้เคียงค้างสักคF#mนมีหม้าย ที่ใจยังว่างไม่ต้องนาฟ้Eา ไม่ต้องสวยแรง  E

C#mยู่แต่ป่า อยู่แต่เขF#mไม่เคC#mย..เอาใครไปล้อเล่F#mหนวดยาDว ผมยาว แต่ยEาไม่เคยเล่F#mกินเป็C#mน..แต่ใบไม้ต้F#m

 D ไอ้เรามันทรงEโจร น้องเห้F#m D บุคลิกเบลอ ๆE คล้ายโจรชัF#mด ๆ D แต่ว่าข้างในEพี่ใส ไม่เคF#mยเที่ยวลัก D หากน้องอยากรู้จัEก อาจจะหลงรักทรF#mงโจร

A E | F#m |A E | F#m |
A E | F#m |D E | F#m |

* | ** | ** |

 D เผื่อน้องได้รู้จัEก อิตกหลุมรักทรF#mงโจรทรงโจร - บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อเพลง ทรงโจร บ.เบิ้ล สามร้อยหน้าตาไม่ค่อยผ่าน ไปไหนกะนายค้น แต่ไม่ไช่โจรที่เคยหลอกปล้น หัวใจใครใว้มากมาย เพื่อนฝูงกะลุยเหม็ด ไม่มีโหม่เด็กไว้เคียงค้าง สักคนมีหม้าย ที่ใจยังว่าง ไม่ต้องนาฟ้า ไม่ต้องสวยแรง อยู่แต่ป่า อยู่แต่เขา ไม่เคยเอาใครไปล้อเล่น หนวดยาว ผมยาว แต่ยาไม่เคยเล่น กินเป็นแต่ใบไม้ต้ม ไอ้เรามันทรงโจร น้องเห้อ บุคลิกเบลอๆคล้ายโจรชัดๆแต่ว่าข้างในพี่ใส ไม่เคยเที่ยวลัก หากน้องอยากรู้จัก อาจจะหลงรักทรงโจร เผื่อน้องได้รู้จัก อิตกหลุมรักทรงโจร