สาป

กล้วย คลองหอยโข่ง, อาม ชุติมา, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สาป - กล้วย คลองหอยโข่ง X อาม ชุติมา

คำขี้หกพี่G#mบ่าวอย่าให้สาวD#ไหนมาหลงG#mใหลสาปเอาไว้E อย่าให้ใคD#รได้เจG#m

G#m | G#m |G#m | D# |

แหลG#mงว่ารักแต่น้องคนเดียวไม่G#mมีใครมาเกี่ยวหัวใจไม่G#mมีคนมาแบ่งใจแน่นอB D#

คำหG#mวาน ๆ ทำใจของนุ้ยยิ้G#mมแก้มยุ้ย ใจเต้นทุกวันเขิG#mนพี่บ่าว ทำตัวไม่ถูกเลB D#

หลบG#mมาหา แล้วบอกว่ารักหลบG#mมาทัก น่ารักจังเลยแล้G#mววันนี้คนเก่าหายไปไหD#

 E  แล้วไซวันนี้..   G#m   ขี้หกกัน   ใจดำC#m..จริงแท้พี่บ่าวเห้D# E  มีคนใหม่ล้าว..   G#m   สาวอีทำอย่างไร   ใจร้าC#mย..กันได้ลงคD#

ไหG#mนว่ารักน้องจริงไม่ลวง ไม่ทิ้G#mง ให้ต้องเสียใจแล้วพี่ยC#mาพันพรือ..ทำพันD#mนี้ทีG#mแรก ๆ ว่ารักมาพักหลัง G#mๆ แล้วเหมือนลูกหมารับไม่ไC#mด้ ผู้ชาD#mยเจ้าชู้G#m..

คนG#mที่รักไม่จริงอิยิงให้ตาG#mยเสียเลยดีหม้ายจะไม่หาC#mญ..ทำร้ายใจใคD#mคำG#mขี้หกพี่บ่าว อย่าให้สาวไหG#mนมาหลงใหลสาปเอาไC#mว้ อย่าให้ใคD#mรได้G#m | D#เจอ..

ฮักแท้Eที่อ้ายเคยบอF#หรือว่าเป็D#mนแค่คำหลอกตั๋G#mบัดสุดท้Eายกะแค่คนชั่F#ว..ที่น้องหลงคว้าBมา   D#อ้ายกะดีEแต่ทีแรก ๆF#เจอคนใหD#mม่กะใจแตกเลยตั้G#mคือหมาน้อEยหน้ามืดตามัF#ว เลือกคนG#m | G#mผิด

G#m | G#m |G#m | B D# |
G#m | G#m |G#m | B D# |

* |

ไสG#mว่าฮักน้องจริงบ่ลวง บ่ทิ้G#mง ให้ต้องเสียใจแล้วโตอ้าC#mยคือเฮ็ดจังซี่D#mทีG#mแรก ๆ สำคัญ มาพักหลัง ๆG#m น้องส่ำหมาโอ้ละหC#mวา ผู้ชาD#mยเจ้าชู้G#m

คนG#mที่ฮักบ่จริง ให้พ่อยิงทิ้G#mงซะดีบ่สิบ่ไC#mด้ทำร้าD#mยใจใคG#mคำG#mขี้ตั๋วของอ้าย อย่าให้สาวใด๋G#mมาหลงใหลสาปเอาไC#mว้ อย่าให้ไD#mผได้G#m | D#เจอ

ไหG#mนว่ารักน้องจริงไม่ลวง ไม่ทิ้G#mง ให้ต้องเสียใจแล้วพี่ยC#mาพันพรือ..ทำพันD#mนี้ทีG#mแรก ๆ สำคัญ มาพักหลัง ๆG#m น้องส่ำหมาโอ้ละหC#mวา ผู้ชาD#mยเจ้าชู้G#m

คนG#mที่รักไม่จริงอิยิงให้ตาG#mยเสียเลยดีหม้ายจะไม่หC#mาญ..ทำร้าD#mยใจใครG#mคำG#mขี้ตั๋วของอ้าย อย่าให้สาวใด๋G#mมาหลงใหลสาปเอาC#mไว้ อย่าให้D#mไผได้G#m | G#mเจอ

G#m | G#m | C#m | D#m | D#m G#m |สาป - กล้วย คลองหอยโข่ง X อาม ชุติมา