สาป

 กล้วย คลองหอยโข่ง อาม ชุติมา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาป กล้วย คลองหอยโข่ง X อาม ชุติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทโปรดิวเซอร์: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท, จิโรจ สิงหกุลสังกัดค่าย: WeFinMusicติดต่องานแสดง: 0632121966

คำขี้หกพี่G#mบ่าวอย่าให้สาวD#ไหนมาหลงG#mใหลสาปเอาไว้E อย่าให้ใคD#รได้เจG#m

G#m | G#m |G#m | D# |

แหลG#mงว่ารักแต่น้องคนเดียวไม่G#mมีใครมาเกี่ยวหัวใจไม่G#mมีคนมาแบ่งใจแน่นอB D#

คำหG#mวาน ๆ ทำใจของนุ้ยยิ้G#mมแก้มยุ้ย ใจเต้นทุกวันเขิG#mนพี่บ่าว ทำตัวไม่ถูกเลB D#

หลบG#mมาหา แล้วบอกว่ารักหลบG#mมาทัก น่ารักจังเลยแล้G#mววันนี้คนเก่าหายไปไหD#

 E  แล้วไซวันนี้..   G#m   ขี้หกกัน   ใจดำC#m..จริงแท้พี่บ่าวเห้D# E  มีคนใหม่ล้าว..   G#m   สาวอีทำอย่างไร   ใจร้าC#mย..กันได้ลงคD#

ไหG#mนว่ารักน้องจริงไม่ลวง ไม่ทิ้G#mง ให้ต้องเสียใจแล้วพี่ยC#mาพันพรือ..ทำพันD#mนี้ทีG#mแรก ๆ ว่ารักมาพักหลัง G#mๆ แล้วเหมือนลูกหมารับไม่ไC#mด้ ผู้ชาD#mยเจ้าชู้G#m..

คนG#mที่รักไม่จริงอิยิงให้ตาG#mยเสียเลยดีหม้ายจะไม่หาC#mญ..ทำร้ายใจใคD#mคำG#mขี้หกพี่บ่าว อย่าให้สาวไหG#mนมาหลงใหลสาปเอาไC#mว้ อย่าให้ใคD#mรได้G#m | D#เจอ..

ฮักแท้Eที่อ้ายเคยบอF#หรือว่าเป็D#mนแค่คำหลอกตั๋G#mบัดสุดท้Eายกะแค่คนชั่F#ว..ที่น้องหลงคว้าBมา   D#อ้ายกะดีEแต่ทีแรก ๆF#เจอคนใหD#mม่กะใจแตกเลยตั้G#mคือหมาน้อEยหน้ามืดตามัF#ว เลือกคนG#m | G#mผิด

G#m | G#m |G#m | B D# |
G#m | G#m |G#m | B D# |

* |

ไสG#mว่าฮักน้องจริงบ่ลวง บ่ทิ้G#mง ให้ต้องเสียใจแล้วโตอ้าC#mยคือเฮ็ดจังซี่D#mทีG#mแรก ๆ สำคัญ มาพักหลัง ๆG#m น้องส่ำหมาโอ้ละหC#mวา ผู้ชาD#mยเจ้าชู้G#m

คนG#mที่ฮักบ่จริง ให้พ่อยิงทิ้G#mงซะดีบ่สิบ่ไC#mด้ทำร้าD#mยใจใคG#mคำG#mขี้ตั๋วของอ้าย อย่าให้สาวใด๋G#mมาหลงใหลสาปเอาไC#mว้ อย่าให้ไD#mผได้G#m | D#เจอ

ไหG#mนว่ารักน้องจริงไม่ลวง ไม่ทิ้G#mง ให้ต้องเสียใจแล้วพี่ยC#mาพันพรือ..ทำพันD#mนี้ทีG#mแรก ๆ สำคัญ มาพักหลัง ๆG#m น้องส่ำหมาโอ้ละหC#mวา ผู้ชาD#mยเจ้าชู้G#m

คนG#mที่รักไม่จริงอิยิงให้ตาG#mยเสียเลยดีหม้ายจะไม่หC#mาญ..ทำร้าD#mยใจใครG#mคำG#mขี้ตั๋วของอ้าย อย่าให้สาวใด๋G#mมาหลงใหลสาปเอาC#mไว้ อย่าให้D#mไผได้G#m | G#mเจอ

G#m | G#m | C#m | D#m | D#m G#m |คอร์ดเพลง สาป กล้วย คลองหอยโข่ง X อาม ชุติมา

เนื้อเพลง สาป กล้วย คลองหอยโข่ง X อาม ชุติมาคำขี้หกพี่บ่าวอย่าให้สาวไหนมาหลงใหล สาปเอาไว้ อย่าให้ใครได้เจอ แหลงว่ารักแต่น้องคนเดียว ไม่มีใครมาเกี่ยวหัวใจ ไม่มีคนมาแบ่งใจแน่นอน คำหวานๆทำใจของนุ้ย ยิ้มแก้มยุ้ย ใจเต้นทุกวัน เขินพี่บ่าว ทำตัวไม่ถูกเลย หลบมาหา แล้วบอกว่ารัก หลบมาทัก น่ารักจังเลย แล้ววันนี้คนเก่าหายไปไหน แล้วไซวันนี้ ขี้หกกัน ใจดำจริงแท้พี่บ่าวเห้อ มีคนใหม่ล้าว สาวอีทำอย่างไร ใจร้ายกันได้ลงคอ ไหนว่ารักน้องจริง ไม่ลวง ไม่ทิ้ง ให้ต้องเสียใจ แล้วพี่ยาพันพรือทำพันนี้ ทีแรกๆว่ารัก มาพักหลังๆแล้วเหมือนลูกหมา รับไม่ได้ ผู้ชายเจ้าชู้ คนที่รักไม่จริง อิยิงให้ตายเสียเลยดีหม้าย จะไม่หาญทำร้ายใจใคร คำขี้หกพี่บ่าว อย่าให้สาวไหนมาหลงใหล สาปเอาไว้ อย่าให้ใครได้เจอ ฮักแท้ที่อ้ายเคยบอก หรือว่าเป็นแค่คำหลอกตั๋ว บัดสุดท้ายกะแค่คนชั่วที่น้องหลงคว้ามา อ้ายกะดีแต่ทีแรกๆเจอคนใหม่กะใจแตกเลยตั้ว คือหมาน้อยหน้ามืดตามัว เลือกคนผิด ไสว่าฮักน้องจริง บ่ลวง บ่ทิ้ง ให้ต้องเสียใจ แล้วโตอ้ายคือเฮ็ดจังซี่ ทีแรกๆสำคัญ มาพักหลังๆน้องส่ำหมา โอ้ละหวา ผู้ชายเจ้าชู้ คนที่ฮักบ่จริง ให้พ่อยิงทิ้งซะดีบ่ สิบ่ได้ทำร้ายใจใคร คำขี้ตั๋วของอ้าย อย่าให้สาวใด๋มาหลงใหล สาปเอาไว้ อย่าให้ไผได้เจอ ไหนว่ารักน้องจริง ไม่ลวง ไม่ทิ้ง ให้ต้องเสียใจ แล้วพี่ยาพันพรือทำพันนี้ ทีแรกๆสำคัญ มาพักหลังๆน้องส่ำหมา โอ้ละหวา ผู้ชายเจ้าชู้ คนที่รักไม่จริง อิยิงให้ตายเสียเลยดีหม้าย จะไม่หาญทำร้ายใจใคร คำขี้ตั๋วของอ้าย อย่าให้สาวใด๋มาหลงใหล สาปเอาไว้ อย่าให้ไผได้เจอ