ทิ้งไว้ในใจ

Big Ass, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทิ้งไว้ในใจ Bigass บิ๊กแอส

F# | B |F# | B |

 F# เธอจะทิ้งฉันไปใช่ไหB  อย่างนั้นก็ห้ามไม่ได้F#  ในเมื่อฉันไม่มีความหมBาย ห้ามไปC#ก็เท่านั้น

 F# แต่จะขอร้องเธอสักครั้B  ว่ารักที่ฉันเคยให้F#  จะเอาไว้ที่เธอได้ไหBม แม้เธC#อจะไม่ต้องการ

 D#m  ไม่ต้องเอาไปทิ้C#งให้มันไกลสายตา B  ไม่ต้องเอาไปไหC#

ให้เธอทิ้งF#ไว้..อยู่ในใจเธอBแล้วกันรักที่ได้จากF#ฉัน ทิ้งมันไว้ที่Bเก่า เอาไว้C#ที่เดิมเผื่อวันF#หนึ่ง หากเธอต้องไม่BเหลือใครเธอยังเหลือฉัA#mนอยู่ให้รู้ว่าเธอนั้G#mน..มีฉันC#อยู่ในใจ

F# | B |

 F# ไม่อยากเห็นเธอไปกับเขB  อยากรั้งเอาไว้ให้ได้F#  แต่ก็รู้ว่าคงจะสาBยเกินไปC#สำหรับฉัน

 F# เก็บความรักฉันไว้ให้ดีB  เมื่อวันไหนที่เธอร้องไห้F#  หากเธอค้นหัวใจ จะรู้Bว่าเธอC#ยังคงมีฉัน

* | ** |

D#m | C# |B | C# |

** |

 F# รักที่ได้จากฉัBน  ใจที่ฉันเคยให้F#  เอาไว้ที่เธอได้ไหBม (ทิ้งไว้C#ในหัวใจ) F# แม้ว่าเธอไม่รัBก  แม้ฉันห้ามไม่ได้F#  แต่จะขอรักเธอต่อไปB (จะยังไงC#ก็รักเธF#อ)ทิ้งไว้ในใจ Bigass บิ๊กแอส