ทิ้งไว้ในใจ

 Big Ass สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทิ้งไว้ในใจ Bigass บิ๊กแอส
สังกัดค่าย: Music Bug

F# | B |F# | B |

 F# เธอจะทิ้งฉันไปใช่ไหB  อย่างนั้นก็ห้ามไม่ได้F#  ในเมื่อฉันไม่มีความหมBาย ห้ามไปC#ก็เท่านั้น

 F# แต่จะขอร้องเธอสักครั้B  ว่ารักที่ฉันเคยให้F#  จะเอาไว้ที่เธอได้ไหBม แม้เธC#อจะไม่ต้องการ

 D#m  ไม่ต้องเอาไปทิ้C#งให้มันไกลสายตา B  ไม่ต้องเอาไปไหC#

ให้เธอทิ้งF#ไว้..อยู่ในใจเธอBแล้วกันรักที่ได้จากF#ฉัน ทิ้งมันไว้ที่Bเก่า เอาไว้C#ที่เดิมเผื่อวันF#หนึ่ง หากเธอต้องไม่BเหลือใครเธอยังเหลือฉัA#mนอยู่ให้รู้ว่าเธอนั้G#mน..มีฉันC#อยู่ในใจ

F# | B |

 F# ไม่อยากเห็นเธอไปกับเขB  อยากรั้งเอาไว้ให้ได้F#  แต่ก็รู้ว่าคงจะสาBยเกินไปC#สำหรับฉัน

 F# เก็บความรักฉันไว้ให้ดีB  เมื่อวันไหนที่เธอร้องไห้F#  หากเธอค้นหัวใจ จะรู้Bว่าเธอC#ยังคงมีฉัน

* | ** |

D#m | C# |B | C# |

** |

 F# รักที่ได้จากฉัBน  ใจที่ฉันเคยให้F#  เอาไว้ที่เธอได้ไหBม (ทิ้งไว้C#ในหัวใจ) F# แม้ว่าเธอไม่รัBก  แม้ฉันห้ามไม่ได้F#  แต่จะขอรักเธอต่อไปB (จะยังไงC#ก็รักเธF#อ)คอร์ดเพลง ทิ้งไว้ในใจ Big ass บิ๊ก แอส


เนื้อเพลง ทิ้งไว้ในใจ Bigass บิ๊กแอสเธอจะทิ้งฉันไปใช่ไหม อย่างนั้นก็ห้ามไม่ได้ ในเมื่อฉันไม่มีความหมาย ห้ามไปก็เท่านั้น แต่จะขอร้องเธอสักครั้ง ว่ารักที่ฉันเคยให้ จะเอาไว้ที่เธอได้ไหม แม้เธอจะไม่ต้องการ ไม่ต้องเอาไปทิ้งให้มันไกลสายตา ไม่ต้องเอาไปไหน ให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใจเธอแล้วกัน รักที่ได้จากฉัน ทิ้งมันไว้ที่เก่า เอาไว้ที่เดิม เผื่อวันหนึ่ง หากเธอต้องไม่เหลือใคร เธอยังเหลือฉันอยู่ ให้รู้ว่าเธอนั้นมีฉันอยู่ในใจ ไม่อยากเห็นเธอไปกับเขา อยากรั้งเอาไว้ให้ได้ แต่ก็รู้ว่าคงจะสายเกินไปสำหรับฉัน เก็บความรักฉันไว้ให้ดี เมื่อวันไหนที่เธอร้องไห้ หากเธอค้นหัวใจ จะรู้ว่าเธอยังคงมีฉัน รักที่ได้จากฉัน ใจที่ฉันเคยให้ เอาไว้ที่เธอได้ไหม ทิ้งไว้ในหัวใจ แม้ว่าเธอไม่รัก แม้ฉันห้ามไม่ได้ แต่จะขอรักเธอต่อไป จะยังไงก็รักเธอ