ตบมือข้างเดียว

 ปาน ธนพร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตบมือข้างเดียว ปาน ธนพร แวกประยูร
สังกัดค่าย: RS

B | D#m G#sus7 G# |C#m C#7 | F#sus4 F# |

ไม่ได้เจ็บBที่ใครรักเธอ แต่เจ็D#mบที่เธอรักใครไม่ได้ปวG#mดที่เขาเข้ามาใกล้แต่ปวดที่ใจEเธอไปใกล้เขF#

ไม่ได้แคร์Bที่เขารักเธอ แต่แคD#mร์ที่เธอรักG#sus4 G#เขาที่เธอเหยีC#mยบสัญญาวันเก่C#7ให้หมดความหมาF#sus4ยลงไป   F#

 D#m  ความจริงก็ฟ้องทุกอย่างอยู่   แล้G#mวต้องโทษใคร C#m  ความจริงก็คือใจเธอน่ะคิดF#จะจากลา

ตบมือข้างเดียBวกี่ครั้ง มันF#/A#ก็ดังไม่ไG#mด้หากF#สะพานไม่ทอEดข้ามไป  C#/Fใครจะกล้F#าข้ามมา A  เธอทำเธอรู้ตัวเองแก่ใจF#m   อย่าเลยอย่าโทษใครๆดีกว่E   มันได้Bอะไรขึ้นมF#

เมื่อคนหนึ่งหวั่นBไหว  F#/A#ก็ไม่G#mใช่ความผิดใคF#ต้องโทEษหัวใD#mจเธอC#m F#อ่อนแอ..เอ(B)

B | D#m G#sus7 G# |C#m C#7 | F#sus4 F# |

ไม่มีสิทBธิ์จะไปห้ามเธอ เมื่อเธD#mอไม่เคยห้ามใจฉันคงสั่G#mงให้ลืมเขาไม่ได้หากว่าใจEเธอยังรักเขF#

ไม่ได้มองBว่าเขารักธอ แต่มองD#mว่าเธอเลือกG#sus4 G#เขาแค่เธอเบื่C#mอสัญญาคนเก่C#7ต้องเกี่ยวกับเขF#sus4าทำไม..  F#

* | ** | *** |

B | D#m |E | C#m F# |

** | *** |คอร์ดเพลง ตบมือข้างเดียว ปาน ธนพร แวกประยูร

เนื้อเพลง ตบมือข้างเดียว ปาน ธนพร แวกประยูรไม่ได้เจ็บที่ใครรักเธอ แต่เจ็บที่เธอรักใคร ไม่ได้ปวดที่เขาเข้ามาใกล้ แต่ปวดที่ใจเธอไปใกล้เขา ไม่ได้แคร์ที่เขารักเธอ แต่แคร์ที่เธอรักเขา ที่เธอเหยียบสัญญาวันเก่า ให้หมดความหมายลงไป ความจริงก็ฟ้องทุกอย่างอยู่ แล้วต้องโทษใคร ความจริงก็คือใจเธอน่ะคิดจะจากลา ตบมือข้างเดียวกี่ครั้ง มันก็ดังไม่ได้ หากสะพานไม่ทอดข้ามไป ใครจะกล้าข้ามมา เธอทำเธอรู้ตัวเองแก่ใจ อย่าเลยอย่าโทษใครๆดีกว่า มันได้อะไรขึ้นมา เมื่อคนหนึ่งหวั่นไหว ก็ไม่ใช่ความผิดใคร ต้องโทษหัวใจเธออ่อนแอเอง ไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเธอ เมื่อเธอไม่เคยห้ามใจ ฉันคงสั่งให้ลืมเขาไม่ได้ หากว่าใจเธอยังรักเขา ไม่ได้มองว่าเขารักธอ แต่มองว่าเธอเลือกเขา แค่เธอเบื่อสัญญาคนเก่า ต้องเกี่ยวกับเขาทำไม