รถของเล่น

 เสือโคร่ง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รถของเล่น เสือโคร่ง
เนื้อร้อง: Md Sponx, Pchyทำนอง: บอย 8 ไม้เท้าเรียบเรียง: ธีร์ ไชยธีระสุเวทดนตรี: Md Sponxสังกัดค่าย: สตูดิโอคำม่วน

 Dm7  พ่อครับ พ่อจําได้ไหม ในวันG7ที่ผมยังเป็นเด็ก A#  กับรถC..คันเล็กคันโปรFดนั้น Dm7  สุขใจอยู่บนถนน..ที่มีG7ในจินตนาการ A#  แค่ไขCลานและให้วิ่งFไป

 Dm7  จนวันที่เห็นเพื่อนมีA7คันใหม่   เป็นรDm7ถที่วิ่งไกล  ละเร็วG7กว่า   พ่อจําได้ไหGm7ม ผมทําไงวันนั้น   เพื่อขอAm7งที่ผมปรารถนา   ผมร้อA#mง ผมงอแง จนกว่าพ่Cอตามใจ

มันแค่ทํDm7าน้ำตาให้ไหล แค่ร้องAm7ไห้ดัง ๆเท่านั้A#นก็ได้ทุกอย่่Cางที่ต้องกาFได้มีรDm7ถของเล่นที่เหมือน..กับเพื่อAm7นเขามีกันก็รู้A#พ่อทนไม่นาCนที่เห็นผมเสียFใจ

 Dm7  ผ่านมาก็เริ่มสงสัย   ว่าตัวG7กับใจนี้โตเกินวัยหรือเปล่า A#  นี่คือเหงCา หรือใจมันใหญ่Fไป

 Dm7  พ่อครับ เขาว่าความรัก   นั้นมาG7เติมเต็มที่ว่างในใจ A#  อยากรู้C มีขายที่ไหนFหรือเปล่า

 Dm7  ก็เมื่อได้เห็นเพื่อนเขาA7รักกัน   อย่างนั้Dm7นผมควรจะ..ยินดีG7ให้   แต่ว่าปัญหGm7าเพราะว่าเธอคนนั้น   ผมรัAm7กของผมอยู่มากมาย   แล้วผมA#mต้องทํายังไงให้เขาทิ้งCกัน

มันต้องใDm7ช้น้ำตาแค่ไหน ต้องร้อAm7งไห้กี่ครั้งให้เขA#าและเธอทิ้งขว้าCงความรัก แล้วเลิกFลาให้เธอเห็นDm7ว่ารักของผม..ให้เธAm7อได้มากกว่าต้องใช้A#สักกี่น้ําตCาให้เธอเห็นFใจ

 A#  ที่เคยบอกว่าให้รักAm7ใครไป   สุดท้าGm7ยจะได้เหมือนกัCนกลับคืนDm7มา A#  แต่เอาจริงๆเหมือนมัAm7นมีราคDm7   ที่บางทีGm7ให้ทั้งใจก็ไม่มีAm7ความหมาย   ทุ่มเA#mทให้เท่าไรเธอไม่ยอCm7มขาย   แล้วผมC#ต้องทํายังไงพ่อช่วยผมD#ที บอกได้ไหD#

มันต้องใFm7ช้น้ำตาแค่ไหน ต้องร้อCm7งไห้กี่ครั้งให้เขC#าและเธอทิ้งขว้าD#งความรัก แล้วเลิกG#ลาให้เธอเห็นFm7ว่ารักของผม..ให้เธCm7อได้มากกว่าต้องใช้C#สักกี่น้ําตD#าให้เธอเห็นG#ใจ

** |

ต้องร้อC#งจนหมดน้ำตาD# เธอคงไม่เห็นG#ใจสุดท้าC#ยมันคือราD# | G#คา          ที่เธอไม่สนใจ..คอร์ดเพลง รถของเล่น เสือโคร่ง

เนื้อเพลง รถของเล่น เสือโคร่งพ่อครับ พ่อจําได้ไหม ในวันที่ผมยังเป็นเด็ก กับรถคันเล็กคันโปรดนั้น สุขใจอยู่บนถนนที่มีในจินตนาการ แค่ไขลานและให้วิ่งไป จนวันที่เห็นเพื่อนมีคันใหม่ เป็นรถที่วิ่งไกล ละเร็วกว่า พ่อจําได้ไหม ผมทําไงวันนั้น เพื่อของที่ผมปรารถนา ผมร้อง ผมงอแง จนกว่าพ่อตามใจ มันแค่ทําน้ำตาให้ไหล แค่ร้องไห้ดังๆเท่านั้นก็ได้ทุกอย่่างที่ต้องการ ได้มีรถของเล่นที่เหมือนกับเพื่อนเขามีกัน ก็รู้พ่อทนไม่นานที่เห็นผมเสียใจ ผ่านมาก็เริ่มสงสัย ว่าตัวกับใจนี้โตเกินวัยหรือเปล่า นี่คือเหงา หรือใจมันใหญ่ไป พ่อครับ เขาว่าความรัก นั้นมาเติมเต็มที่ว่างในใจ อยากรู้ มีขายที่ไหนหรือเปล่า ก็เมื่อได้เห็นเพื่อนเขารักกัน อย่างนั้นผมควรจะยินดีให้ แต่ว่าปัญหาเพราะว่าเธอคนนั้น ผมรักของผมอยู่มากมาย แล้วผมต้องทํายังไงให้เขาทิ้งกัน มันต้องใช้น้ำตาแค่ไหน ต้องร้องไห้กี่ครั้ง ให้เขาและเธอทิ้งขว้างความรัก แล้วเลิกลา ให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่า ต้องใช้สักกี่น้ําตาให้เธอเห็นใจ ที่เคยบอกว่าให้รักใครไป สุดท้ายจะได้เหมือนกันกลับคืนมา แต่เอาจริงๆเหมือนมันมีราคา ที่บางทีให้ทั้งใจก็ไม่มีความหมาย ทุ่มเทให้เท่าไรเธอไม่ยอมขาย แล้วผมต้องทํายังไงพ่อช่วยผมที บอกได้ไหม มันต้องใช้น้ำตาแค่ไหน ต้องร้องไห้กี่ครั้ง ให้เขาและเธอทิ้งขว้างความรัก แล้วเลิกลา ให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่า ต้องใช้สักกี่น้ําตาให้เธอเห็นใจ ต้องร้องจนหมดน้ำตา เธอคงไม่เห็นใจ สุดท้ายมันคือราคา ที่เธอไม่สนใจ