รถของเล่น

เสือโคร่ง, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รถของเล่น - เสือโคร่ง

 Dm7  พ่อครับ พ่อจําได้ไหม ในวันG7ที่ผมยังเป็นเด็ก A#  กับรถC..คันเล็กคันโปรFดนั้น Dm7  สุขใจอยู่บนถนน..ที่มีG7ในจินตนาการ A#  แค่ไขCลานและให้วิ่งFไป

 Dm7  จนวันที่เห็นเพื่อนมีA7คันใหม่   เป็นรDm7ถที่วิ่งไกล  ละเร็วG7กว่า   พ่อจําได้ไหGm7ม ผมทําไงวันนั้น   เพื่อขอAm7งที่ผมปรารถนา   ผมร้อA#mง ผมงอแง จนกว่าพ่Cอตามใจ

มันแค่ทํDm7าน้ำตาให้ไหล แค่ร้องAm7ไห้ดัง ๆเท่านั้A#นก็ได้ทุกอย่่Cางที่ต้องกาFได้มีรDm7ถของเล่นที่เหมือน..กับเพื่อAm7นเขามีกันก็รู้A#พ่อทนไม่นาCนที่เห็นผมเสียFใจ

 Dm7  ผ่านมาก็เริ่มสงสัย   ว่าตัวG7กับใจนี้โตเกินวัยหรือเปล่า A#  นี่คือเหงCา หรือใจมันใหญ่Fไป

 Dm7  พ่อครับ เขาว่าความรัก   นั้นมาG7เติมเต็มที่ว่างในใจ A#  อยากรู้C มีขายที่ไหนFหรือเปล่า

 Dm7  ก็เมื่อได้เห็นเพื่อนเขาA7รักกัน   อย่างนั้Dm7นผมควรจะ..ยินดีG7ให้   แต่ว่าปัญหGm7าเพราะว่าเธอคนนั้น   ผมรัAm7กของผมอยู่มากมาย   แล้วผมA#mต้องทํายังไงให้เขาทิ้งCกัน

มันต้องใDm7ช้น้ำตาแค่ไหน ต้องร้อAm7งไห้กี่ครั้งให้เขA#าและเธอทิ้งขว้าCงความรัก แล้วเลิกFลาให้เธอเห็นDm7ว่ารักของผม..ให้เธAm7อได้มากกว่าต้องใช้A#สักกี่น้ําตCาให้เธอเห็นFใจ

 A#  ที่เคยบอกว่าให้รักAm7ใครไป   สุดท้าGm7ยจะได้เหมือนกัCนกลับคืนDm7มา A#  แต่เอาจริงๆเหมือนมัAm7นมีราคDm7   ที่บางทีGm7ให้ทั้งใจก็ไม่มีAm7ความหมาย   ทุ่มเA#mทให้เท่าไรเธอไม่ยอCm7มขาย   แล้วผมC#ต้องทํายังไงพ่อช่วยผมD#ที บอกได้ไหD#

มันต้องใFm7ช้น้ำตาแค่ไหน ต้องร้อCm7งไห้กี่ครั้งให้เขC#าและเธอทิ้งขว้าD#งความรัก แล้วเลิกG#ลาให้เธอเห็นFm7ว่ารักของผม..ให้เธCm7อได้มากกว่าต้องใช้C#สักกี่น้ําตD#าให้เธอเห็นG#ใจ

** |

ต้องร้อC#งจนหมดน้ำตาD# เธอคงไม่เห็นG#ใจสุดท้าC#ยมันคือราD# | G#คา          ที่เธอไม่สนใจ..รถของเล่น - เสือโคร่ง