TRUTH or DARE

ต้น ธนษิต, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

TRUTH or DARE ต้น ธนษิต

F#m | B |C#m | C#7 |
F#m | B |C#m | C#7 |

 F#m   อาจจะมีอยู่บางความลัB7#9บที่ต้องเก็บไว้ Emaj7   ให้มันเป็นเรื่องที่รับรู้C#7คนเดียวในใจ F#m   ถ้าความลับคือคำว่ารัB7#9กที่ยังปิดไว้ปิดไว้Emaj7จนมิด ก็ได้แค่คิด สักวันC#7อาจต้องเสียใจ

 F#m   บรรยากาศดี ๆ ที่มีเราสอB7#9งคนมาอยู่ใกล้กัน Emaj7   ก็ไม่รู้อะไรที่ทำให้ฉัC#7นยิ่งใจสัน F#m   แอบรู้สึกว่าตัวเธอเอง    ก็เหมือB7#9นจะคิดไม่ต่างกันหรืEmaj7อว่าเธออยากฟังคำนั้น ให้ฉันC#7พูดมันตอนนี้

tikF#mtok tiktok tiktokจะพูดคำนั้B7#9น หรือจะยอมแพ้tikEmaj7tok tiktok tiktokจะบอกได้ไหC#7มว่ารักแค่เธอแหละtikF#mtok tiktok tiktokจะพูดคำนั้B7#9น หรือจะยอมแพ้tikEmaj7tok tiktok tiktoklike plaC#7ying truth or dare

จะบอกว่ารัF#mก หรือว่าจะทนเก็บมันในใจBจะบอกความลัC#mบว่ารัก ฉันรักแค่เธอหรือเก็C#7บมันไปจนตายจะบอกความจริF#mง หรือว่าจะเสี่ยง ที่ต้องเสียBใจต่อจากวันนี้C#mจะเป็นยังไง บอกไปC#7ก็คงรู้กัน

F#m | B |C#m | C#7 |

ถ้าไม่บอกว่าฉัF#mนนั้นคิดว่าไงเดาไม่ถูกว่าเธB7#9อจะทำเช่นไรถ้าไม่บอกตอนนี้Emaj7 ถ้าไม่บอกคำนั้นมันก็อาจเป็นฉัC#7นที่ต้องเสียใจ

ถ้าฉันบอกว่าฉัF#mนนั้นคิดว่าไงเดาไม่ถูกว่าเธB7#9อจะทำเช่นไรถ้าได้บอกว่ารัEmaj7เธอจะตอบว่ารักเหมือนกันใช่ไหC#7ม...

* | ** | ** |

F#m | B | C#m | C#7 | ( x2 )TRUTH or DARE ต้น ธนษิต