TRUTH or DARE

 ต้น ธนษิต สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง TRUTH or DARE ต้น ธนษิต
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: Freshmentโปรดิวเซอร์: ธนพล มหธร, อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์สังกัดค่าย: MUSICCREAM

F#m | B |C#m | C#7 |
F#m | B |C#m | C#7 |

 F#m   อาจจะมีอยู่บางความลัB7#9บที่ต้องเก็บไว้ Emaj7   ให้มันเป็นเรื่องที่รับรู้C#7คนเดียวในใจ F#m   ถ้าความลับคือคำว่ารัB7#9กที่ยังปิดไว้ปิดไว้Emaj7จนมิด ก็ได้แค่คิด สักวันC#7อาจต้องเสียใจ

 F#m   บรรยากาศดี ๆ ที่มีเราสอB7#9งคนมาอยู่ใกล้กัน Emaj7   ก็ไม่รู้อะไรที่ทำให้ฉัC#7นยิ่งใจสัน F#m   แอบรู้สึกว่าตัวเธอเอง    ก็เหมือB7#9นจะคิดไม่ต่างกันหรืEmaj7อว่าเธออยากฟังคำนั้น ให้ฉันC#7พูดมันตอนนี้

tikF#mtok tiktok tiktokจะพูดคำนั้B7#9น หรือจะยอมแพ้tikEmaj7tok tiktok tiktokจะบอกได้ไหC#7มว่ารักแค่เธอแหละtikF#mtok tiktok tiktokจะพูดคำนั้B7#9น หรือจะยอมแพ้tikEmaj7tok tiktok tiktoklike plaC#7ying truth or dare

จะบอกว่ารัF#mก หรือว่าจะทนเก็บมันในใจBจะบอกความลัC#mบว่ารัก ฉันรักแค่เธอหรือเก็C#7บมันไปจนตายจะบอกความจริF#mง หรือว่าจะเสี่ยง ที่ต้องเสียBใจต่อจากวันนี้C#mจะเป็นยังไง บอกไปC#7ก็คงรู้กัน

F#m | B |C#m | C#7 |

ถ้าไม่บอกว่าฉัF#mนนั้นคิดว่าไงเดาไม่ถูกว่าเธB7#9อจะทำเช่นไรถ้าไม่บอกตอนนี้Emaj7 ถ้าไม่บอกคำนั้นมันก็อาจเป็นฉัC#7นที่ต้องเสียใจ

ถ้าฉันบอกว่าฉัF#mนนั้นคิดว่าไงเดาไม่ถูกว่าเธB7#9อจะทำเช่นไรถ้าได้บอกว่ารัEmaj7เธอจะตอบว่ารักเหมือนกันใช่ไหC#7ม...

* | ** | ** |

F#m | B | C#m | C#7 | ( x2 )คอร์ดเพลง TRUTH or DARE ต้น ธนษิต

เนื้อเพลง TRUTH or DARE ต้น ธนษิตอาจจะมีอยู่บางความลับที่ต้องเก็บไว้ ให้มันเป็นเรื่องที่รับรู้คนเดียวในใจ ถ้าความลับคือคำว่ารักที่ยังปิดไว้ ปิดไว้จนมิด ก็ได้แค่คิด สักวันอาจต้องเสียใจ บรรยากาศดีๆที่มีเราสองคนมาอยู่ใกล้กัน ก็ไม่รู้อะไรที่ทำให้ฉันยิ่งใจสัน แอบรู้สึกว่าตัวเธอเอง ก็เหมือนจะคิดไม่ต่างกัน หรือว่าเธออยากฟังคำนั้น ให้ฉันพูดมันตอนนี้ tiktok tiktok tiktok จะพูดคำนั้น หรือจะยอมแพ้ tiktok tiktok tiktok จะบอกได้ไหมว่ารักแค่เธอแหละ tiktok tiktok tiktok จะพูดคำนั้น หรือจะยอมแพ้ tiktok tiktok tiktok like playing truth or dare จะบอกว่ารัก หรือว่าจะทนเก็บมันในใจ จะบอกความลับว่ารัก ฉันรักแค่เธอ หรือเก็บมันไปจนตาย จะบอกความจริง หรือว่าจะเสี่ยง ที่ต้องเสียใจ ต่อจากวันนี้จะเป็นยังไง บอกไปก็คงรู้กัน ถ้าไม่บอกว่าฉันนั้นคิดว่าไง เดาไม่ถูกว่าเธอจะทำเช่นไร ถ้าไม่บอกตอนนี้ ถ้าไม่บอกคำนั้น มันก็อาจเป็นฉันที่ต้องเสียใจ ถ้าฉันบอกว่าฉันนั้นคิดว่าไง เดาไม่ถูกว่าเธอจะทำเช่นไร ถ้าได้บอกว่ารัก เธอจะตอบว่ารักเหมือนกันใช่ไหม