ตัวช่วย

 L.กฮ. สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตัวช่วย L.กฮ.

ก็เธอมันง่าCmยเกินไป ฉันเพียGmงจะบอกว่าเธFmอถูกหลอก เข้าใจD#ไหมก็เธอมันคิCmดไปเอง..ว่าเธGmอน่ะเด็ดก็เลยFmต้องโดน...ต่อไปD#

Cm | Gm |Fm | D# |
Cm | Gm |Fm | D# |

เธCmอรักเขาที่สุด แต่เขGmาไม่คิดจะหยุดสิ่งที่เธFmอต้องการคือหัวD#ใจแต่เขCmาไม่ใช่คนดี แค่มGmาขอทางไปทีที่เธอขFmอความรัก คงมากD#ไป

แค่มCmาเที่ยวเดียวก็จบ แค่พGmบเดี๋ยวเดียวก็จากเธอจะมFmาอะไรอะไรให้วุ่นD#วายแค่คCmบแค่เพียงผ่าน ๆ แค่คGmบให้ลืมวันวานแค่คFmบไม่เคยลึกซึ้งถึงหัวใจD#

** | ** |

เขาบอCmกเธอว่ารัก เธอก็มือไม้อ่อนเขาแค่บอGmกว่าคิดถึง เพราะอยากดึงเธอมานอนเขาไม่เคFmยคิดจะรัก คิดจะพักหรอกบังอรคนอย่างเธอD#มันมีค่าแค่บนที่นอน

ความรัCmกก็อย่างเงี๊ยะ ความเจ็บประมาณเนี๊ยะแล้วเธGmอจะทนได้ยังไงกันล่ะเนี๊ยะคนที่ได้Fmเขาก็ไป เขาก็หายแล้วป่านนี้แล้วสักวันD#เธอจะรู้ คนบางคนน่ะมันเหี๊ยะ

ฉัCmนมาบอกเธอว่าความรักมันน่ากลัวไม่ได้พูGmด ไม่ได้บอก ว่าทุกคนเป็นคนชั่วแค่เพียFmงจะบอกให้เธอ ระวังเนื้อ ระวังตัวเผื่อสักวันD#เธอจะตกเป็นเครื่องมือของคนชั่ว

ฉัCmนไม่ได้บ่น ไม่ได้ด่า ไม่ได้ว่าแต่ทุกครั้Gmงที่เผลอตัว ให้เธอนึกถึงใบหน้าพ่อของเธFmอ แม่ของเธอ มองเธอมีคุณค่าอย่าให้ใคD#รคนอื่นมองเธอว่าไร้ค่า

* | ** |

เธออย่าเข้าข้าCmงตัวเอง ฉันเพียGmงจะบอกว่าเธFmอถูกหลอกเข้าใจD#ไหมถ้าเธอเข้าข้าCmงตัวเองว่าเธGmอน่ะเด็ดไม่งั้Fmนก็โดน...กลับไปD#..

Cm | Gm | Fm | D# | ( x2 )ตัวช่วย L.กฮ.