ตัวสำรอง

 Bedroom Audio สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตัวสำรอง Bedroom Audio
เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ศิรินาวินเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Bedroom Audioสังกัดค่าย: BEC-TERO Musicติดต่องานแสดง: 0830978261, 0830978262

 B พอเจ็บก็กลับมF#า  แค่เพียงให้ลืมน้ำG#mตา  แค่ตอนเธออ่อEนล้า  ต้องการที่พักใจ

B | F# |G#m | E |

 B ไม่เคยจะมองเห็F#น ไม่อยู่ในสายตG#m  ไม่ใช่คนที่เธอEหา ไม่มีเหมือนใคร ๆ B อยู่ที่ตรงนี้F#  แค่อยู่รอเสียใG#m  อยู่รอเธอจากEไป เมื่อเธอพบคนใหม่

 G#m  ทุ่มเทเท่าไรF# ให้เห็นใจ ยิ่งเจ็บไปEเท่านั้น   ก็ฉัBนมันดีสู้ใคF#/A#รเขาไม่ไG#mด้   อย่างดีก็เป็F#นตัวสำรอง..ตอนเธอไม่Eมีใคร   พอเขาF#เข้ามาเปลี่ยนใจเธอก็ไป

 B พอเจ็บก็กลับมF#า  แค่เพียงให้ลืมน้ำG#mตา  แค่ตอนเธออ่อEนล้า  ต้องการที่พักใจ B พอเบื่อก็เดินออกF#ไป  บอกลาทิ้งกันง่าย G#m  อย่ากลับมาได้ไหEม ถ้ากลับมา เพื่อเดินออกไป

B | F# |G#m | E |
B | F# |G#m | E |

 G#m สั่งใจขัดขืF#นให้ไม่ยอม มันก็ทำEไม่ไหว  จะฝืนBพยายามห้ามใF#/A#จทำไม่ไG#mด้  เบื่อที่จะเป็F#นตัวสำรอง ทรมาEนรู้ไหม  ถ้าเห็นF#ใจกันก็ลืม ลืมฉันไป

 B พอเจ็บก็กลับมF#า  แค่เพียงให้ลืมน้ำG#mตา  แค่ตอนเธออ่อEนล้า  ต้องการที่พักใจ B พอเบื่อก็เดินออกF#ไป  บอกลาทิ้งกันง่าย G#m  อย่ากลับมาได้ไหEม ถ้ากลับมา เพื่อรอจากไป

 B ไม่เคยมองเห็นฉันในแววตF#  ไม่เคยจะสำคัญไม่มีคุณค่G#m  แค่เพียงที่พัก แค่ตัวคั่นเวลE  พอเบื่อก็ไปไร้ความหมาย

 B ต้องเจ็บ ต้องช้ำ ซ้ำ ๆ เท่าไหF#ร่  หรือต้องวอนขอให้เธอเห็นใจG#m  ถ้าไม่เคยคิดว่าฉันนั้นใช่E  ก็จบกันไป ไม่ต้องกลับมา

B | F# | G#m | E |
B | F# | G#m F#/A# | E |คอร์ดเพลง ตัวสำรอง Bedroom Audio

เนื้อเพลง ตัวสำรอง Bedroom Audioพอเจ็บก็กลับมา แค่เพียงให้ลืมน้ำตา แค่ตอนเธออ่อนล้า ต้องการที่พักใจ ไม่เคยจะมองเห็น ไม่อยู่ในสายตา ไม่ใช่คนที่เธอหา ไม่มีเหมือนใครๆอยู่ที่ตรงนี้ แค่อยู่รอเสียใจ อยู่รอเธอจากไป เมื่อเธอพบคนใหม่ ทุ่มเทเท่าไร ให้เห็นใจ ยิ่งเจ็บไปเท่านั้น ก็ฉันมันดีสู้ใครเขาไม่ได้ อย่างดีก็เป็นตัวสำรองตอนเธอไม่มีใคร พอเขาเข้ามาเปลี่ยนใจเธอก็ไป พอเจ็บก็กลับมา แค่เพียงให้ลืมน้ำตา แค่ตอนเธออ่อนล้า ต้องการที่พักใจ พอเบื่อก็เดินออกไป บอกลาทิ้งกันง่ายๆอย่ากลับมาได้ไหม ถ้ากลับมา เพื่อเดินออกไป สั่งใจขัดขืนให้ไม่ยอม มันก็ทำไม่ไหว จะฝืนพยายามห้ามใจทำไม่ได้ เบื่อที่จะเป็นตัวสำรอง ทรมานรู้ไหม ถ้าเห็นใจกันก็ลืม ลืมฉันไป พอเจ็บก็กลับมา แค่เพียงให้ลืมน้ำตา แค่ตอนเธออ่อนล้า ต้องการที่พักใจ พอเบื่อก็เดินออกไป บอกลาทิ้งกันง่ายๆอย่ากลับมาได้ไหม ถ้ากลับมา เพื่อรอจากไป ไม่เคยมองเห็นฉันในแววตา ไม่เคยจะสำคัญไม่มีคุณค่า แค่เพียงที่พัก แค่ตัวคั่นเวลา พอเบื่อก็ไปไร้ความหมาย ต้องเจ็บ ต้องช้ำ ซ้ำๆเท่าไหร่ หรือต้องวอนขอให้เธอเห็นใจ ถ้าไม่เคยคิดว่าฉันนั้นใช่ ก็จบกันไป ไม่ต้องกลับมา