ทำได้ไง

T_T, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทำได้ไง T_T ทีที

D#m F# | C# B A#m |
D#m F# | C# B |

D#m F# | C# B |
D#m F# | C# B |D#m | D#m |

ฉัD#mนเพิ่งรู้ ฉันเพิ่F#งเข้าใจรัD#mก..ที่เธF#อมีให้ไอ้ที่แBท้ ไม่ได้มาC#จากใจของF#เธอ    A#m

ทำD#mให้ฉันหลงไปตั้F#งไกลกลาD#mยเป็นคนเพ้อF#เจ้อฉัBนแค่ละเมอ..คิดไปC#เอง

โอ้โฮF#.. เธอทำได้D#mยังไงเธBอรู้บ้างไหม..ว่าใจC#ฉันเกินจะทนโอ้เธF#อ เธอ.. ทำให้ฉัD#mนไม่ใช่คนเธBอไม่รัก แล้วมาหลอC#กให้หลงทำ(D#m)ไม

D#m F# | C# B |
D#m F# | C# B |

ที่D#mเคยคบหากันF#มานานบอกว่าฉัD#mน..นั้นเป็นF#คนดีและก็เป็Bนลูกผู้ชาC#ยที่เธอรักF#ใคร่     A#m

ดูD#mเท่ดี และเป็นF#ที่หนึ่งคนD#mเดียวที่รู้F#ใจแต่วันนี้Bกลับไม่มี..ให้ฉันC#เลย..

** |

 B  ทำเพื่อเธC#ออยู่เรื่อยมาF# ทำดีแค่ไหน B  เธอเองกลับเห็C#นเป็นธรรมดD#m B  ก็เหมือนตบมืC#อข้างเดียว F# C#/Fฉันก็เลยไม่D#m C#มีค่า   มัBนช่างเหนื่อยช่างล้าอะไรอย่าC#งนี้

D#m F# | C# B |D#m F# | C# B |
D#m F# | C# B |D#m F# | C# B |

** |

เธอBไม่รัก แล้วมาหลอC#กให้เพ้อทำD#mไมเธอBไม่รัก แล้วมาหลอC#กให้หลงD#m | D#m | D#mทำไม

D#m | D#m | D#m | D#m B A#m |

ฉัD#mนเพิ่งรู้ ฉันเพิ่งเข้าใจรัD#mก..ที่เธอมีให้มันก็แค่BความจริงใจC# แต่ไม่จD#m | D#mริงจัง..ทำได้ไง T_T ทีที