ทำได้ไง

 T_T สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทำได้ไง T_T ทีที
เนื้อร้อง/ทำนอง: กมล กันฤทธิ์เรียบเรียง: กมล กันฤทธิ์โปรดิวเซอร์: Walkman Teamสังกัดค่าย: A Play Music

D#m F# | C# B A#m |
D#m F# | C# B |

D#m F# | C# B |
D#m F# | C# B |D#m | D#m |

ฉัD#mนเพิ่งรู้ ฉันเพิ่F#งเข้าใจรัD#mก..ที่เธF#อมีให้ไอ้ที่แBท้ ไม่ได้มาC#จากใจของF#เธอ    A#m

ทำD#mให้ฉันหลงไปตั้F#งไกลกลาD#mยเป็นคนเพ้อF#เจ้อฉัBนแค่ละเมอ..คิดไปC#เอง

โอ้โฮF#.. เธอทำได้D#mยังไงเธBอรู้บ้างไหม..ว่าใจC#ฉันเกินจะทนโอ้เธF#อ เธอ.. ทำให้ฉัD#mนไม่ใช่คนเธBอไม่รัก แล้วมาหลอC#กให้หลงทำ(D#m)ไม

D#m F# | C# B |
D#m F# | C# B |

ที่D#mเคยคบหากันF#มานานบอกว่าฉัD#mน..นั้นเป็นF#คนดีและก็เป็Bนลูกผู้ชาC#ยที่เธอรักF#ใคร่     A#m

ดูD#mเท่ดี และเป็นF#ที่หนึ่งคนD#mเดียวที่รู้F#ใจแต่วันนี้Bกลับไม่มี..ให้ฉันC#เลย..

** |

 B  ทำเพื่อเธC#ออยู่เรื่อยมาF# ทำดีแค่ไหน B  เธอเองกลับเห็C#นเป็นธรรมดD#m B  ก็เหมือนตบมืC#อข้างเดียว F# C#/Fฉันก็เลยไม่D#m C#มีค่า   มัBนช่างเหนื่อยช่างล้าอะไรอย่าC#งนี้

D#m F# | C# B |D#m F# | C# B |
D#m F# | C# B |D#m F# | C# B |

** |

เธอBไม่รัก แล้วมาหลอC#กให้เพ้อทำD#mไมเธอBไม่รัก แล้วมาหลอC#กให้หลงD#m | D#m | D#mทำไม

D#m | D#m | D#m | D#m B A#m |

ฉัD#mนเพิ่งรู้ ฉันเพิ่งเข้าใจรัD#mก..ที่เธอมีให้มันก็แค่BความจริงใจC# แต่ไม่จD#m | D#mริงจัง..คอร์ดเพลง ทำได้ไง T_T ทีที

เนื้อเพลง ทำได้ไง T_T ทีทีฉันเพิ่งรู้ ฉันเพิ่งเข้าใจ รักที่เธอมีให้ ไอ้ที่แท้ ไม่ได้มาจากใจของเธอ ทำให้ฉันหลงไปตั้งไกล กลายเป็นคนเพ้อเจ้อ ฉันแค่ละเมอคิดไปเอง โอ้โฮ เธอทำได้ยังไง เธอรู้บ้างไหมว่าใจฉันเกินจะทน โอ้เธอ เธอ ทำให้ฉันไม่ใช่คน เธอไม่รัก แล้วมาหลอกให้หลงทำไม ที่เคยคบหากันมานาน บอกว่าฉันนั้นเป็นคนดี และก็เป็นลูกผู้ชายที่เธอรักใคร่ ดูเท่ดี และเป็นที่หนึ่ง คนเดียวที่รู้ใจ แต่วันนี้กลับไม่มีให้ฉันเลย ทำเพื่อเธออยู่เรื่อยมา ทำดีแค่ไหน เธอเองกลับเห็นเป็นธรรมดา ก็เหมือนตบมือข้างเดียว ฉันก็เลยไม่มีค่า มันช่างเหนื่อยช่างล้าอะไรอย่างนี้ เธอไม่รัก แล้วมาหลอกให้เพ้อทำไม เธอไม่รัก แล้วมาหลอกให้หลงทำไม ฉันเพิ่งรู้ ฉันเพิ่งเข้าใจ รักที่เธอมีให้ มันก็แค่ความจริงใจ แต่ไม่จริงจัง