ทางเดินแห่งรักและสามัคคี

 เจ้าคุณกอล์ฟ iDear MAMA Dragon T_T สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทางเดินแห่งรักและสามัคคี T_T ทีที l เจ้าคุณกอล์ฟ l iDear l MAMA Dragon
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณฌัญญารงค์ นุชสวาทดนตรี: วงทีที, ณฌัญญารงค์ นุชสวาทโปรดิวเซอร์: Walkman Teamสังกัดค่าย: A Play Music

Bm | G |Bm | G |
Bm | G |Bm | G |

ได้ยินข่าBmวร้าย  เหมือนหัวใจAสลายหยดน้ำGตามันก็ไหลไม่รู้ตัDมันหมดแรงลุกยืAทรุEmดตัวลงกับพื้F#mน  ร่ำร้อGงแทบจะขาดA | Aใจ

ไม่Bmอยากเห็นเธF#mอ..เป็นแบบG D/F#นี้เธอทุEmกข์ใจเช่นไร ฉัF#mนก็ไม่ต่างG Aกัน..

มีDอะไรให้ฉัAนช่วยเธอได้ไหBmรู้ว่าเธF#mอลำบากหัวใจGเธอยังมีฉัDน..อีกคนตรงนี้Em ไม่ไปAไหนมีDอะไรต้องกาAร ให้ช่วยบอกฉัBmไม่ต้องเกF#mรงใจอะไรทั้งนั้Gเพื่อเธEmอแล้วฉันยินดีF#m..ทำทุกG ๆ อย่าง

C#m B | C#m G#m |A G#m | F#m B |
E G# | C#m G#m |A G#m | F#m G#m |
Am D G |

* |

มีDอะไรให้ฉัAนช่วยเธอได้ไหBmรู้ว่าเธF#mอลำบากหัวใจGเธอยังมีฉัDน..อีกคนตรงนี้Em ไม่ไปAไหนมีDอะไรต้องกาAร ให้ช่วยบอกฉัBmไม่ต้องเกF#mรงใจอะไรทั้งนั้Gเพื่อเธEmอแล้วฉันยินดีA..

** |

เพื่อที่เรEmาจะก้าวไปพร้อF#mม ๆ กันบนGทางเดินแห่งรัAก..และสาDมัคคีคอร์ดเพลง ทางเดินแห่งรักและสามัคคี T_T ทีที l เจ้าคุณกอล์ฟ l iDear l MAMA Dragon

เนื้อเพลง ทางเดินแห่งรักและสามัคคี T_T ทีที l เจ้าคุณกอล์ฟ l iDear l MAMA Dragonได้ยินข่าวร้าย เหมือนหัวใจสลาย หยดน้ำตามันก็ไหลไม่รู้ตัว มันหมดแรงลุกยืน ทรุดตัวลงกับพื้น ร่ำร้องแทบจะขาดใจ ไม่อยากเห็นเธอเป็นแบบนี้ เธอทุกข์ใจเช่นไร ฉันก็ไม่ต่างกัน มีอะไรให้ฉันช่วยเธอได้ไหม รู้ว่าเธอลำบากหัวใจ เธอยังมีฉันอีกคนตรงนี้ ไม่ไปไหน มีอะไรต้องการ ให้ช่วยบอกฉัน ไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งนั้น เพื่อเธอแล้วฉันยินดีทำทุกๆอย่าง มีอะไรให้ฉันช่วยเธอได้ไหม รู้ว่าเธอลำบากหัวใจ เธอยังมีฉันอีกคนตรงนี้ ไม่ไปไหน มีอะไรต้องการ ให้ช่วยบอกฉัน ไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งนั้น เพื่อเธอแล้วฉันยินดี เพื่อที่เราจะก้าวไปพร้อมๆกัน บนทางเดินแห่งรักและสามัคคี