ทางเดินแห่งรักและสามัคคี

เจ้าคุณกอล์ฟ, iDear, MAMA Dragon, T_T, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทางเดินแห่งรักและสามัคคี T_T ทีที l เจ้าคุณกอล์ฟ l iDear l MAMA Dragon

Bm | G |Bm | G |
Bm | G |Bm | G |

ได้ยินข่าBmวร้าย  เหมือนหัวใจAสลายหยดน้ำGตามันก็ไหลไม่รู้ตัDมันหมดแรงลุกยืAทรุEmดตัวลงกับพื้F#mน  ร่ำร้อGงแทบจะขาดA | Aใจ

ไม่Bmอยากเห็นเธF#mอ..เป็นแบบG D/F#นี้เธอทุEmกข์ใจเช่นไร ฉัF#mนก็ไม่ต่างG Aกัน..

มีDอะไรให้ฉัAนช่วยเธอได้ไหBmรู้ว่าเธF#mอลำบากหัวใจGเธอยังมีฉัDน..อีกคนตรงนี้Em ไม่ไปAไหนมีDอะไรต้องกาAร ให้ช่วยบอกฉัBmไม่ต้องเกF#mรงใจอะไรทั้งนั้Gเพื่อเธEmอแล้วฉันยินดีF#m..ทำทุกG ๆ อย่าง

C#m B | C#m G#m |A G#m | F#m B |
E G# | C#m G#m |A G#m | F#m G#m |
Am D G |

* |

มีDอะไรให้ฉัAนช่วยเธอได้ไหBmรู้ว่าเธF#mอลำบากหัวใจGเธอยังมีฉัDน..อีกคนตรงนี้Em ไม่ไปAไหนมีDอะไรต้องกาAร ให้ช่วยบอกฉัBmไม่ต้องเกF#mรงใจอะไรทั้งนั้Gเพื่อเธEmอแล้วฉันยินดีA..

** |

เพื่อที่เรEmาจะก้าวไปพร้อF#mม ๆ กันบนGทางเดินแห่งรัAก..และสาDมัคคีทางเดินแห่งรักและสามัคคี T_T ทีที l เจ้าคุณกอล์ฟ l iDear l MAMA Dragon