ทั้งรักทั้งเกลียด

วงพะโล้, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทั้งรักทั้งเกลียด - วงพะโล้ TMG

A | E |F#m | D E |

เจ็Aบเท่าไรไม่รู้  รู้แค่ใจC#mที่ให้เธอมันแหลF#mกไม่มีเหลือ เหมือDนคนกำลังจะตาย

เธอAมีใครไม่รู้  รู้แค่มีC#mอีกคนข้างกายใจF#mสลาย แต่ยังยื้อยังรั้Dงเธอเอาไว้E

สมอBmง..รับรู้C#mและจำว่าใคDรที่ทำAให้เจ็บแต่ใBmจไม่เคยยอมรัC#mบสักที ว่าใคDที่ทำให้เสียใจE

กี่ครั้งที่เธอทำร้าAย  กี่ครั้Eงที่เธอทิ้F#mงไปเจ็บจนEไม่รู้เท่าไรD  แต่ใจยังไม่เคยจำEกี่ครั้งที่เป็นแบบนี้A  เป็นคนEที่มันลังเF#mลหัวใจEทั้งโกรDธ ทั้งเกลียด แต่ไม่รู้C#mทำไมอีกใจBmหนึ่ง..มันยังรัEกเธอไม่เปลี่ยนแปA | (E)ลง..

เตือAนตัวเองเอาไว้อย่าไปเผลอใจC#mกับคนอย่างเธอให้กลัF#mบมาทำร้าย..ซ้ำเติDมทำลายจิตใจ

ต่Aอจากวันนี้..ฉันจะยืC#mนคนเดียวให้ไหวจะF#mไม่ยอมให้ใคร..มาทำร้ายDเหมือนอย่างเธE

* | ** |

A | A |A | A |
A | A |A | A |A | E |

** |

ทั้งโกรDธ ทั้งเกลียด แต่ไม่รู้C#mทำไมยังยอBmมทน..ให้Eคนอย่างเธอทำร้าAย..ทั้งรักทั้งเกลียด - วงพะโล้ TMG