ทั้งรักทั้งเกลียด

 วงพะโล้ สตริง ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด วงพะโล้ TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาร์ พะโล้เรียบเรียง: พะโล้สังกัดค่าย: TMGติดต่องานแสดง: 0810826999

A | E |F#m | D E |

เจ็Aบเท่าไรไม่รู้  รู้แค่ใจC#mที่ให้เธอมันแหลF#mกไม่มีเหลือ เหมือDนคนกำลังจะตาย

เธอAมีใครไม่รู้  รู้แค่มีC#mอีกคนข้างกายใจF#mสลาย แต่ยังยื้อยังรั้Dงเธอเอาไว้E

สมอBmง..รับรู้C#mและจำว่าใคDรที่ทำAให้เจ็บแต่ใBmจไม่เคยยอมรัC#mบสักที ว่าใคDที่ทำให้เสียใจE

กี่ครั้งที่เธอทำร้าAย  กี่ครั้Eงที่เธอทิ้F#mงไปเจ็บจนEไม่รู้เท่าไรD  แต่ใจยังไม่เคยจำEกี่ครั้งที่เป็นแบบนี้A  เป็นคนEที่มันลังเF#mลหัวใจEทั้งโกรDธ ทั้งเกลียด แต่ไม่รู้C#mทำไมอีกใจBmหนึ่ง..มันยังรัEกเธอไม่เปลี่ยนแปA | (E)ลง..

เตือAนตัวเองเอาไว้อย่าไปเผลอใจC#mกับคนอย่างเธอให้กลัF#mบมาทำร้าย..ซ้ำเติDมทำลายจิตใจ

ต่Aอจากวันนี้..ฉันจะยืC#mนคนเดียวให้ไหวจะF#mไม่ยอมให้ใคร..มาทำร้ายDเหมือนอย่างเธE

* | ** |

A | A |A | A |
A | A |A | A |A | E |

** |

ทั้งโกรDธ ทั้งเกลียด แต่ไม่รู้C#mทำไมยังยอBmมทน..ให้Eคนอย่างเธอทำร้าAย..คอร์ดเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด วงพะโล้ TMG

เนื้อเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด วงพะโล้ TMGเจ็บเท่าไรไม่รู้ รู้แค่ใจที่ให้เธอ มันแหลกไม่มีเหลือ เหมือนคนกำลังจะตาย เธอมีใครไม่รู้ รู้แค่มีอีกคนข้างกาย ใจสลาย แต่ยังยื้อยังรั้งเธอเอาไว้ สมองรับรู้และจำว่าใครที่ทำให้เจ็บ แต่ใจไม่เคยยอมรับสักที ว่าใคร ที่ทำให้เสียใจ กี่ครั้งที่เธอทำร้าย กี่ครั้งที่เธอทิ้งไป เจ็บจนไม่รู้เท่าไร แต่ใจยังไม่เคยจำ กี่ครั้งที่เป็นแบบนี้ เป็นคนที่มันลังเลหัวใจ ทั้งโกรธ ทั้งเกลียด แต่ไม่รู้ทำไม อีกใจหนึ่งมันยังรักเธอไม่เปลี่ยนแปลง เตือนตัวเองเอาไว้ อย่าไปเผลอใจกับคนอย่างเธอ ให้กลับมาทำร้ายซ้ำเติมทำลายจิตใจ ต่อจากวันนี้ฉันจะยืนคนเดียวให้ไหว จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเหมือนอย่างเธอ ทั้งโกรธ ทั้งเกลียด แต่ไม่รู้ทำไม ยังยอมทนให้คนอย่างเธอทำร้าย