ทั้งรักทั้งเกลียด

T_T, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทั้งรักทั้งเกลียด T_T ทีที

Dm | A# |Gm | A |
Dm | A# |Gm | A | A |

เจ็Dmบก็ทน  ช้ำก็AจะทนรักGmเธอจน..ไม่มีหัวใDmจให้ใครก็อย่าDงที่รู้  รู้ ๆGm เธอมีคู่ใจฉันCก็ยังไม่วาย ปักใจหลงใหFลในเธA

หลDmอกทำไม  รักฉันAทำไมทั้Gmงที่ใจเธอมีเขาเป็Dmนคนครองอย่าบอDกว่าเธอ..รักฉัGmนเพียงเธออยากลองได้Cดั่งใจปอง กลับมองข้ามไA

เกลียดเธอยิ่งนัDmกที่หลอกฉันเกลียดนัGmกมาหลอกกันเธอCทำกับฉัน..เจ็บช้ำFอย่าบอกใคAรัDmกก็สุดรัก  ไม่อยาGmกรุนแรงไป A   เพราะใจไม่เข้มแข็งพDm

 Gm  ทั้งรักและทั้งเกลีDmยด Gm  สุมแน่นในหัวใAจ.. สุดช้ำ..

Gm | Dm |Gm | Dm |
A# | Gm |A | A | A |

* | ** | *** |

Dm | A# | Gm | A | ( x2 )ทั้งรักทั้งเกลียด T_T ทีที