ทั้งรักทั้งเกลียด

  T_T   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด T_T ทีที
เนื้อร้อง/ทำนอง: มนตรี ผลพันธินเรียบเรียง: เกรียงไกร สุวิมลโอภาส (มอส)โปรดิวเซอร์: Walkman Teamสังกัดค่าย: A Play Music

Dm | A# |Gm | A |
Dm | A# |Gm | A | A |

เจ็Dmบก็ทน  ช้ำก็AจะทนรักGmเธอจน..ไม่มีหัวใDmจให้ใครก็อย่าDงที่รู้  รู้ ๆGm เธอมีคู่ใจฉันCก็ยังไม่วาย ปักใจหลงใหFลในเธA

หลDmอกทำไม  รักฉันAทำไมทั้Gmงที่ใจเธอมีเขาเป็Dmนคนครองอย่าบอDกว่าเธอ..รักฉัGmนเพียงเธออยากลองได้Cดั่งใจปอง กลับมองข้ามไA

เกลียดเธอยิ่งนัDmกที่หลอกฉันเกลียดนัGmกมาหลอกกันเธอCทำกับฉัน..เจ็บช้ำFอย่าบอกใคAรัDmกก็สุดรัก  ไม่อยาGmกรุนแรงไป A   เพราะใจไม่เข้มแข็งพDm

 Gm  ทั้งรักและทั้งเกลีDmยด Gm  สุมแน่นในหัวใAจ.. สุดช้ำ..

Gm | Dm |Gm | Dm |
A# | Gm |A | A | A |

* | ** | *** |

Dm | A# | Gm | A | ( x2 )คอร์ดเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด T_T ทีที

เนื้อเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด T_T ทีทีเจ็บก็ทน ช้ำก็จะทน รักเธอจนไม่มีหัวใจให้ใคร ก็อย่างที่รู้ รู้ๆเธอมีคู่ใจ ฉันก็ยังไม่วาย ปักใจหลงใหลในเธอ หลอกทำไม รักฉันทำไม ทั้งที่ใจเธอมีเขาเป็นคนครอง อย่าบอกว่าเธอรักฉันเพียงเธออยากลอง ได้ดั่งใจปอง กลับมองข้ามไป เกลียดเธอยิ่งนักที่หลอกฉัน เกลียดนักมาหลอกกัน เธอทำกับฉันเจ็บช้ำอย่าบอกใคร รักก็สุดรัก ไม่อยากรุนแรงไป เพราะใจไม่เข้มแข็งพอ ทั้งรักและทั้งเกลียด สุมแน่นในหัวใจ สุดช้ำ