ทั้งรักทั้งเกลียด

YellowSunday, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทั้งรักทั้งเกลียด YellowSunday

Dm | C |Gm A7 | Dm | A |

เจ็Dmบก็ทน  ช้ำก็A7จะทนรัGmกเธอจA7น..ไม่มีหัวใDmจให้ใครก็อย่าDงที่รู้  รู้ ๆGm เธอมีคู่ใจฉันC7ก็ยังไม่วาย ปักใจหลงใหFลในเธA

หลDmอกทำไม  รักฉันA7ทำไมทั้Gmงที่ใจA7เธอมีเขาเป็นDmคนครองอย่าบอDกว่าเธอ..รักฉัGmนเพียงเธออยากลองได้C7ดั่งใจปอง กลับมองข้ามไปA

เกลียดเธอยิ่งนัDmกที่หลอกฉันเกลียดนัGmกมาหลอกกันเธอC7ทำกับฉัน..เจ็บช้ำFอย่าบอกใคAรัDmกก็สุดรัก  ไม่อยาGmกรุนแรงไป A7   ก็ใจไม่เข้มแข็งพDm

 Gm  ทั้งรักและทั้งDmเกลียด Bdim  สุมแน่นในหัวAใจ.. สุดช้ำ..

Dm | A7 |
Dm | C |Gm A7 | Dm7 |
D7 | Gm |C7 | A7 |

* | ** | *** |

Dm | A# C7 | D7 |ทั้งรักทั้งเกลียด YellowSunday