ทั้งรักทั้งเกลียด

 Cover YellowSunday สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด YellowSunday
เนื้อร้อง/ทำนอง: มนตรี ผลพันธิน

Dm | C |Gm A7 | Dm | A |

เจ็Dmบก็ทน  ช้ำก็A7จะทนรัGmกเธอจA7น..ไม่มีหัวใDmจให้ใครก็อย่าDงที่รู้  รู้ ๆGm เธอมีคู่ใจฉันC7ก็ยังไม่วาย ปักใจหลงใหFลในเธA

หลDmอกทำไม  รักฉันA7ทำไมทั้Gmงที่ใจA7เธอมีเขาเป็นDmคนครองอย่าบอDกว่าเธอ..รักฉัGmนเพียงเธออยากลองได้C7ดั่งใจปอง กลับมองข้ามไปA

เกลียดเธอยิ่งนัDmกที่หลอกฉันเกลียดนัGmกมาหลอกกันเธอC7ทำกับฉัน..เจ็บช้ำFอย่าบอกใคAรัDmกก็สุดรัก  ไม่อยาGmกรุนแรงไป A7   ก็ใจไม่เข้มแข็งพDm

 Gm  ทั้งรักและทั้งDmเกลียด Bdim  สุมแน่นในหัวAใจ.. สุดช้ำ..

Dm | A7 |
Dm | C |Gm A7 | Dm7 |
D7 | Gm |C7 | A7 |

* | ** | *** |

Dm | A# C7 | D7 |คอร์ดเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด YellowSunday

เนื้อเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด YellowSundayเจ็บก็ทน ช้ำก็จะทน รักเธอจนไม่มีหัวใจให้ใคร ก็อย่างที่รู้ รู้ๆเธอมีคู่ใจ ฉันก็ยังไม่วาย ปักใจหลงใหลในเธอ หลอกทำไม รักฉันทำไม ทั้งที่ใจเธอมีเขาเป็นคนครอง อย่าบอกว่าเธอรักฉันเพียงเธออยากลอง ได้ดั่งใจปอง กลับมองข้ามไป เกลียดเธอยิ่งนักที่หลอกฉัน เกลียดนักมาหลอกกัน เธอทำกับฉันเจ็บช้ำอย่าบอกใคร รักก็สุดรัก ไม่อยากรุนแรงไป ก็ใจไม่เข้มแข็งพอ ทั้งรักและทั้งเกลียด สุมแน่นในหัวใจ สุดช้ำ