ทั้งรักทั้งเกลียด

 กุ้ง ตวงสิทธิ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด กุ้ง ตวงสิทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: มนตรี ผลพันธิน

Dm | A# |Gm | A |
Dm | A# |Gm | A |

เจ็Dmบก็ทน  ช้ำก็AจะทนรักGmเธอจน..ไม่มีหัวใDmจให้ใครก็อย่าD7งที่รู้  รู้ ๆGm เธอมีคู่ใจฉันCก็ยังไม่วาย ปักใจหลงใหFลในเธA

หลDmอกทำไม  รักฉันAทำไมทั้Gmงที่ใจAเธอมีเขาเป็นDmคนครองอย่าบอD7กว่าเธอ..รักฉัGmนเพียงเธออยากลองได้Cดั่งใจปอง กลับมองข้ามไปA

เกลียดเธอยิ่งนัDmกที่หลอกฉันเกลียดนัGmกมาหลอกกันเธอCทำกับฉัน..เจ็บช้ำFอย่าบอกใคAรัDmกก็สุดรัก  ไม่อยาGmกรุนแรงไป A   เพราะใจไม่เข้มแข็งพDm

 Gm  ทั้งรักและทั้งเกลีDmยด Bdim7  สุมแน่นในหัวใAจ.. สุด(Dm | Dm)ช้ำ..

Gm | Am |A# | A |
Gm | Am |A# | A |

* | ** | *** |

A# | Gm | D |คอร์ดเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด กุ้ง ตวงสิทธิ์

เนื้อเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด กุ้ง ตวงสิทธิ์เจ็บก็ทน ช้ำก็จะทน รักเธอจนไม่มีหัวใจให้ใคร ก็อย่างที่รู้ รู้ๆเธอมีคู่ใจ ฉันก็ยังไม่วาย ปักใจหลงใหลในเธอ หลอกทำไม รักฉันทำไม ทั้งที่ใจเธอมีเขาเป็นคนครอง อย่าบอกว่าเธอรักฉันเพียงเธออยากลอง ได้ดั่งใจปอง กลับมองข้ามไป เกลียดเธอยิ่งนักที่หลอกฉัน เกลียดนักมาหลอกกัน เธอทำกับฉันเจ็บช้ำอย่าบอกใคร รักก็สุดรัก ไม่อยากรุนแรงไป เพราะใจไม่เข้มแข็งพอ ทั้งรักและทั้งเกลียด สุมแน่นในหัวใจ สุดช้ำ