ทั้งรักทั้งเกลียด

 ปาน ธนพร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด ปาน ธนพร แวกประยูร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปฐมฤกษ์ วรปรัชญ์

Em D | C Bm |
Em D | C | C |

มีEmเหตุผลมากDมาย..พอให้Cตัวเองได้พูดBmลาเอEmาเฉพาะน้ำตDา..ก็เกินCจะพอ..

มีEmคำถามมากDมาย ว่าเพรCาะอะไรต้องทนBmต่อใจEmยังเจ็บไม่ซึ้งDพอใช่ไหCม..

เกลีAmยดที่เธอละเลBย  ยิ่งเกลียGดเมื่อเธอเฉยชEmแต่รักAmมากเกินกว่AาจะยอมตัดใจD

เกลียดแต่ก็รัGก  เกลียดแต่ก็ยอCเกลียดแต่ก็พร้อDมจะทนทุกอย่Bmางควรต้องพEmาใจไปห่าง ๆAmใจมันยัDงไม่เคยอยากไปG

เจ็บแต่ก็รัGก  เจ็บก็ทCไปไม่พ้นBสักที  ไม่รู้Emทำไมไม่รู้Amจริง ๆ ว่าน้ำตา..กับลมDหายใจอย่างไหนจะหม(D#aug)ดก่อนกัน

Em Am | D G |Em A | C B |
Em Am | D G |C Em | B |

ทนEmให้เขาทำลDาย  ทำร้ายCจนใจมันอ่อนBmแอเจ็Emบอย่างไรก็ตาDมแต่ เก็บไว้C..

เกลีAmยดที่เธอนอกใBจ  ร้องไห้Emไม่มีน้ำตาEmaj7แต่รักAmมาเกินกว่D#augา..จะยอมตัดใDจ..

* | ** |

G C | D Bm |
Em | C C#dim | D | D |

* | ** |

Em D | C Bm | Am Bm | Em |คอร์ดเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด ปาน ธนพร แวกประยูร

เนื้อเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด ปาน ธนพร แวกประยูรมีเหตุผลมากมายพอให้ตัวเองได้พูดลา เอาเฉพาะน้ำตาก็เกินจะพอ มีคำถามมากมาย ว่าเพราะอะไรต้องทนต่อ ใจยังเจ็บไม่ซึ้งพอใช่ไหม เกลียดที่เธอละเลย ยิ่งเกลียดเมื่อเธอเฉยชา แต่รักมากเกินกว่าจะยอมตัดใจ เกลียดแต่ก็รัก เกลียดแต่ก็ยอม เกลียดแต่ก็พร้อมจะทนทุกอย่าง ควรต้องพาใจไปห่างๆใจมันยังไม่เคยอยากไป เจ็บแต่ก็รัก เจ็บก็ทน ไปไม่พ้นสักที ไม่รู้ทำไม ไม่รู้จริงๆว่าน้ำตากับลมหายใจ อย่างไหนจะหมดก่อนกัน ทนให้เขาทำลาย ทำร้ายจนใจมันอ่อนแอ เจ็บอย่างไรก็ตามแต่ เก็บไว้ เกลียดที่เธอนอกใจ ร้องไห้ไม่มีน้ำตา แต่รักมาเกินกว่าจะยอมตัดใจ