วะวาบ

เนสกาแฟ ศรีนคร ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

วะวาบ - เนสกาแฟ ศรีนคร

A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B |
A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B |

บ่ได้งึC#mด บ่ได้โง่ บ่ได้เหงC#mาพอตายก็ตามสบาBย หากอ้ายสิไปนำเขC#mปล่อยถิ่มโลC#mด บ่เป็นหยัง บ่ต้องห่วC#mงฮักเฮาให้ลืมคนเก่Bา บ่ได้บังคับใB

กะฮักกันโลC#mด ฮักกันสา ขอให้มีC#mแฮงหลายฮักกันให้ตาBย ขอให้มีความสุC#mกะดีคือกัC#mน เลิกกันสา บ่ต้องมC#mาอั่งอุกบ่ต้องทนทุกBข์..อยู่กับคนหลายใB | Bจ..

มันวะวาบไปเลAยทีเดียวมื้อนี้AกะเลิกกันเสียทีC#m  บ่มีติดค้C#mางจากที่เคยทุ่มเทF#mให้อ้ายสุอย่F#mางสิได้เซาเมือยละเนBาะ ตอนเฮาเลิกร้าB

กะวะวาบกันเลยAทีเดียวตอนนี้Aมันโล่งใจสักทีC#m เสรีกลับC#mมาเลิกกันใหม่ ๆF#m  อาจมีน้ำตF#mย้อนว่าอ้ายอยากลBา กะบ่เป็นหB | Bยัง..มันวะวาบหัวใE | Eจ..

บ่ได้เคีC#mยด บ่ได้ขม บ่ได้แค้C#mนให้ไผพอใจสิไปB กะบ่ได้ห้ามกัC#mบ่โทษเขC#mา บ่โทษอ้าย บ่โทษไC#mผทั้งนั้นคันเซาฮักกัBน สิรั้งไว้เฮ็ดหยัB

* | ** | *** |

A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B |
A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B |

** | *** | ** | *** |

A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B |
A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B | E |วะวาบ - เนสกาแฟ ศรีนคร