ไว้ใจได้กา

ลานนา คัมมินส์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไว้ใจได้กา - ลานนา คัมมินส์

D# | A# F/A Gm |Cm F | A# |

แต่ก่อนแต่ไรA# ไปแอ่วตางใด๋กัDmเฮาก็ไปโตยกัD#น ตึงวันแสFนม่วนใจA#พอพD#บ ฮู้จักสาFวชาวกรุA#งบ่เต้F/Aาใด Gmอ้ายก็ไCmปเอาอกเอาใC7จแต่เขFา  A#

แค่เพียงบ่เมิA#น เชื่อกำเปิ้นแล้วกDmฮู้จักเพียงหน้าตD#า  ฮู้ใจเปิ้Fนหรือเปล่A#ตึD#งวันเปิ้นมีF..ป้อจA#ายมาคF/Aอยเฝ้Gmเป็นจะอี้Cmแล้วคงบ่ดีFไปไว้ใจA#

เคFยกินผักกาดจอ บ่เคFยกินพิซซ่าหาGmกว่าลงต๊องจะยะจะใDmเปิ้Fนบ่ไจ้คนเมือง บ่เมิFน หากเปิ้นลาไกลอ้าD#ยจะอู้จะได้บ่ออF

ก็บ่ได้หวA#ง ทวงอะหยังวุ่นวาDmเป็นแต่เพียงเสียดาD#ย ข้ากลัวอ้าFยโดนหลA#อกเปิ้D#นกึ้ดกับอ้าFยจะไดA#  ก็บ่F/A..บอกC/Eเป็นจะอี้Cmแล้วอ้ายจะไว้Fใจได้กA#

D# | A# F/A Gm |Cm F | A# Bsus4 A# |
D# | A# F#m Gm |Cm F | A# |

ปากแดง ๆA# จะไว้ใจได้กA#หน้าสวย Fๆ จะไว้ใจได้กA#แก้มขาว A#ๆ จะไว้ใจได้กA#ตาหวาน ๆF จะไว้ใจได้กA#

ใส่เอวลอA#ย จะไว้ใจได้กA#นุ่งสั้น ๆF จะไว้ใจได้กA#อยู่เมืองไกA#ล จะไว้ใจได้กA#บ่ไจ้ข้าเจ้Fา จะไว้ใจได้กA#

ปากแดง ๆA# จะไว้ใจได้กA#หน้าสวย Fๆ จะไว้ใจได้กA#แก้มขาว A#ๆ จะไว้ใจได้กA#ตาหวาน ๆF จะไว้ใจได้กA#

ใส่เอวลอA#ย จะไว้ใCmจได้กDmนุ่Cmงสั้น ๆA# จะไว้ใจFได้กA#อยู่เมืองไกA#ล จะไว้ใCmจได้กDmบ่ไจ้Cmข้าเจ้A#า จะไว้Fใจได้กA#

A# G# | Gm F# | F | F | A# |ไว้ใจได้กา - ลานนา คัมมินส์