วิ่งตาม

 เก่ง ธชย Pancake สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วิ่งตาม PANCAKE Feat.เก่ง ธชย
เนื้อร้อง: นิ้งหน่อง Pancake, Thinnekenทำนอง: นิ้งหน่อง Pancakeเรียบเรียง: จารุวัฒน์ ขันธวุฒิ, พีท Pancakeดนตรี: นิ้งหน่อง Pancakeโปรดิวเซอร์: ครูโกสังกัดค่าย: GMM Grammy

G#m C# | A#m D#m |G#m C# | F# |

วิ่G#mงตามคC#นที่อยู่นิ่ง ๆA#m ทำไมยิ่งวิ่D#mงยิ่งห่างยิ่G#mงวิ่งตาC#ม ยิ่งเหนื่อF#ยล้าคนไม่ใช่G#m พยายามให้ตาC#ทำดีแค่ไหนA#m มันก็ไม่ใช่D#mสักอย่างยิ่G#mงรักเธC#อ ก็ยิ่งF#เหนื่อย

 G#m  ความพยายามอยู่ที่นั่น C#  แล้วความสำเร็จอยู่ที่ไหน A#m  เอาไงเธอก็บอกกันบ้าง    D#m  บางครั้งก็สงสัย G#m  ความรักเราไม่ชัดเจน   C#  แค่ผ่านการคัดเกณฑ์   ให้เข้F#าไปคลุก เข้าไปรุก เข้าไปรัก   สักพักก็โดนเธอซัดเอน

   เหมือG#mนจะลึกแต่มันก็ไม่ซึ้ง C#  เหมือนจะคิดแต่มันก็ไม่ถึง A#m  ความรู้สึกมันหน่วง ๆ   ห้ามหวD#mง ห้ามห่วง และห้ามหึง G#m  เราเป็นอะไรกัน  C# คุยกันไปวัน ๆ   จริงใจไม่จริงจัง เหมือนใช่F# แต่ก็ไม่อ่ะ ยัง

** |

เธอเอG#mงแค่ยืนอยู่นิ่ง ๆส่วนฉันC#ก้มหน้าก้มตาวิ่งกับควาA#mมสัมพันธ์ที่มันเรื่อยเปื่อยวิ่งอยู่D#mข้างเดียวมันก็เริ่มเหนื่อยเปรียบเธG#mอนั้นคือเส้นชัยจุดหมายC#สุดท้ายในการวิ่งทุกครั้งF#ไม่รู้ทำไมเข้าใกล้เส้นชัยทีไรมันก็ล้มกลิ้ง

ฉันโง่G#mเกินไปที่จะคิดออกร่างกาC#ยฉันเองก็ไม่ฟิตหรอกแค่อยาA#mกจะวิ่งไปหาในทุกเวลD#mา สิ่งเดียวที่คิดบอกวิ่งตาG#mมใจเธอไปวัน ๆ วิ่งตาC#มยังไงก็ไม่ทันทั้ง ๆF# เธอไม่ได้วิ่งหนีแต่ก็เหมือนว่ามีอะไรมากีดกัน

นี่มันG#mสถานะอะไรยังไงC# แบบไหนกันวะคงมีA#mแต่ฉันใช่ไหม..ที่คิดไปไกD#mลข้างเดียวสินะเอิG#mง..เอC#อ..เอF#ย...

G#m C# | A#m D#m |G#m C# | F# |
G#m C# | A#m D#m |G#m C# | F# |

จะเดิG#mนแบบพี่นิ้ง หรือจะวิ่C#งแบบพี่ตูนทุ่มเA#mท เธอทุ่มทิ้ง ทุก ๆ สิ่D#mงไม่สมบูรณ์ก้G#mาวทุกก้าC#วเท่ากับF#ศูนย์

หัวใจG#mเริ่มอ่อนล้า เรี่ยวแรงหมC#ดลงทุกทีเหมือนวิ่A#mงมาตั้งไกล แต่เส้นชัD#mยมันไม่มีเอิG#mง..เอC#อ..เอF#ย...

** | ** |

G#m C# | A#m D#m |G#m C# | F# |คอร์ดเพลง วิ่งตาม PANCAKE แพนเค้ก Feat.เก่ง ธชย

เนื้อเพลง วิ่งตาม PANCAKE วงแพนเค้ก Feat.เก่ง ธชยวิ่งตามคนที่อยู่นิ่งๆทำไมยิ่งวิ่งยิ่งห่าง ยิ่งวิ่งตาม ยิ่งเหนื่อยล้า คนไม่ใช่ พยายามให้ตาย ทำดีแค่ไหน มันก็ไม่ใช่สักอย่าง ยิ่งรักเธอ ก็ยิ่งเหนื่อย ความพยายามอยู่ที่นั่น แล้วความสำเร็จอยู่ที่ไหน เอาไงเธอก็บอกกันบ้าง บางครั้งก็สงสัย ความรักเราไม่ชัดเจน แค่ผ่านการคัดเกณฑ์ ให้เข้าไปคลุก เข้าไปรุก เข้าไปรัก สักพักก็โดนเธอซัดเอน เหมือนจะลึกแต่มันก็ไม่ซึ้ง เหมือนจะคิดแต่มันก็ไม่ถึง ความรู้สึกมันหน่วงๆห้ามหวง ห้ามห่วง และห้ามหึง เราเป็นอะไรกัน คุยกันไปวันๆจริงใจไม่จริงจัง เหมือนใช่ แต่ก็ไม่อ่ะ ยัง เธอเองแค่ยืนอยู่นิ่งๆส่วนฉันก้มหน้าก้มตาวิ่ง กับความสัมพันธ์ที่มันเรื่อยเปื่อย วิ่งอยู่ข้างเดียวมันก็เริ่มเหนื่อย เปรียบเธอนั้นคือเส้นชัย จุดหมายสุดท้ายในการวิ่ง ทุกครั้งไม่รู้ทำไม เข้าใกล้เส้นชัยทีไรมันก็ล้มกลิ้ง ฉันโง่เกินไปที่จะคิดออก ร่างกายฉันเองก็ไม่ฟิตหรอก แค่อยากจะวิ่งไปหา ในทุกเวลา สิ่งเดียวที่คิดบอก วิ่งตามใจเธอไปวันๆวิ่งตามยังไงก็ไม่ทัน ทั้งๆเธอไม่ได้วิ่งหนี แต่ก็เหมือนว่ามีอะไรมากีดกัน นี่มันสถานะอะไรยังไง แบบไหนกันวะ คงมีแต่ฉันใช่ไหมที่คิดไปไกลข้างเดียวสินะ เอิงเออเอย จะเดินแบบพี่นิ้ง หรือจะวิ่งแบบพี่ตูน ทุ่มเท เธอทุ่มทิ้ง ทุกๆสิ่งไม่สมบูรณ์ ก้าวทุกก้าวเท่ากับศูนย์ หัวใจเริ่มอ่อนล้า เรี่ยวแรงหมดลงทุกที เหมือนวิ่งมาตั้งไกล แต่เส้นชัยมันไม่มี เอิงเออเอย