อยากร้องดังดัง

 ปาล์มมี่ สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากร้องดังดัง PALMY ปาล์มมี่
ทำนอง/เรียบเรียง: รุ่งโรจน์ ผลหว้าเนื้อร้อง: วนิดา ล้อมไพบูลย์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F#m | B |E | C# |
F#m | B |E | E |

ไม่รู้ว่าเป็F#mนอะไร คล้าย ๆ โลกมันBเปลี่ยนไปมองไปทางไหEน สวยงามกว่าเคC#7ยทุกครั้งถนนก็ดูF#mแปลกไป  หัวเราะได้จนBสุดทางโลกช่างสดใสEทั้งวันC#m

ฉันเห็นผู้คF#mนมากมาย ไม่รู้ว่าใครBต่อใครทั้งซ้ายทั้งขวEา ยิ้มให้กันและกัC#mนทั้งนั้นรู้ไหมว่ามันF#mถูกใจรู้ไหมที่เธอBบอกกัน ฉันอารมณ์ดีE..โวโฮE..

อยากจะร้อAงดัง ๆBพูดให้ใครต่อใครได้รู้Eทั่วกัC#mอยากจะร้อAงดัง ๆBพูดให้ใครได้ฟังว่าเธC#7อรักฉัน C#7อยากจะร้อAงดัง ๆBคำที่เธอบอกกันว่ารักEมากมาC#mฉันจะร้องจะร้อAงให้ดัง ๆ ก็ฉันมันดีใจที่เธBอมาบอกกัน อยากจะตะโกนมันออกไป

ฉันขอแค่เพียF#mงสักวัน..ให้ฉันได้ทำBอย่างใจให้ฉันได้ร้องEเข้าไป ให้มันC#mถึงฟ้าก็เพราะว่ามันF#mสุขใจฉันขอร้องมันBออกมา ฉันสบายใEจ..โวโฮE..

F#m | B |E | C#7 |
F#m | B |E | C#m |
F#m | B |E | C#7 |
F#m | B |E | E |

* | ** |

F#m | B |E | C# |
F#m | B |E | C#m |
F#m | B |E | C# |
F#m | B |E | E |

F#m | B |E | C# |
F#m | B |E | C#m |
F#m | B |E | C# |
F#m | B |E | E |คอร์ดเพลง อยากร้องดังๆ PALMY ปาล์มมี่

เนื้อเพลง อยากร้องดังดัง PALMY ปาล์มมี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร คล้ายๆโลกมันเปลี่ยนไป มองไปทางไหน สวยงามกว่าเคยทุกครั้ง ถนนก็ดูแปลกไป หัวเราะได้จนสุดทาง โลกช่างสดใสทั้งวัน ฉันเห็นผู้คนมากมาย ไม่รู้ว่าใครต่อใคร ทั้งซ้ายทั้งขวา ยิ้มให้กันและกันทั้งนั้น รู้ไหมว่ามันถูกใจ รู้ไหมที่เธอบอกกัน ฉันอารมณ์ดีโวโฮ อยากจะร้องดังๆพูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกัน อยากจะร้องดังๆพูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉัน อยากจะร้องดังๆคำที่เธอบอกกันว่ารักมากมาย ฉันจะร้องจะร้องให้ดังๆก็ฉันมันดีใจ ที่เธอมาบอกกัน อยากจะตะโกนมันออกไป ฉันขอแค่เพียงสักวันให้ฉันได้ทำอย่างใจ ให้ฉันได้ร้องเข้าไป ให้มันถึงฟ้า ก็เพราะว่ามันสุขใจ ฉันขอร้องมันออกมา ฉันสบายใจโวโฮ