ย้อน

 เต้ย อธิบดินทร์ สตริง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ย้อน เต้ย อธิบดินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ย อธิบดินทร์

D | Bm |G | A |

ตั้งแต่วันDที่เธอได้จาF#mกไปเธอรู้ไหBmมฉันมีแต่คราF#mบน้ำตายังรัGก ยังรอ รอเธF#mอกลับมายังคงจำEmสัญญาเธอให้Aกัน

ยังคิดถึงDเธออยู่ เธอรู้F#mไหมฉันยังทำBmใจไม่ได้เลF#mยสักวันเพียงเห็Gนรูปเราถ่ายคู่F#mกันเพียงแค่นั้Emน..น้ำตAา..กะไหDล..

บอกตามตรEmงว่าฉันเสียใจที่เธอมีใคF#mรโดยไม่บอกกันแต่ว่าฉัGน..ตัดใจจากเธอไม่ได้Aจริง ๆ ..A

กลับมาได้ไหDม กลับมาหาฉัF#mกลับมารักกัBmนเหมือนวันที่ผ่าF#mนมาเธอทิ้งGฉันไป ไม่ร่ำF#mลากลับมาเช็Emดน้ำตาที่มันAไหล

กลับมาได้ไหDม กลับมาหาฉัF#mจับมือกัBmนวาดฝันเริ่มต้นF#mใหม่ยอมรับGว่าฉันยังเสีF#mยใจแต่ก็พร้Emอมจะให้อภัAย (ถ้าเธอกลับDมา)

G | F#m |G | F#m Bm |Em | A |

* | ** | *** | ** | *** |

ยอมรับGว่าฉันยังเสีF#mยใจแต่ก็พร้Emอมจะให้อภัAย.. ถ้าเธอกลับDมา..คอร์ดเพลง ย้อน เต้ย อธิบดินทร์

เนื้อเพลง ย้อน เต้ย อธิบดินทร์ตั้งแต่วันที่เธอได้จากไป เธอรู้ไหมฉันมีแต่คราบน้ำตา ยังรัก ยังรอ รอเธอกลับมา ยังคงจำสัญญาเธอให้กัน ยังคิดถึงเธออยู่ เธอรู้ไหม ฉันยังทำใจไม่ได้เลยสักวัน เพียงเห็นรูปเราถ่ายคู่กัน เพียงแค่นั้นน้ำตากะไหล บอกตามตรงว่าฉันเสียใจ ที่เธอมีใครโดยไม่บอกกัน แต่ว่าฉันตัดใจจากเธอไม่ได้จริงๆกลับมาได้ไหม กลับมาหาฉัน กลับมารักกันเหมือนวันที่ผ่านมา เธอทิ้งฉันไป ไม่ร่ำลา กลับมาเช็ดน้ำตาที่มันไหล กลับมาได้ไหม กลับมาหาฉัน จับมือกันวาดฝันเริ่มต้นใหม่ ยอมรับว่าฉันยังเสียใจ แต่ก็พร้อมจะให้อภัย ถ้าเธอกลับมา ยอมรับว่าฉันยังเสียใจ แต่ก็พร้อมจะให้อภัย ถ้าเธอกลับมา