100 เหตุผล

 STER  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง 100เหตุผล STER สเตอร์
เนื้อร้อง: เวสป้า, ชามาดาทำนอง: เวสป้าเรียบเรียง: ธีระพงษ์ สังคะกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Dm | G | C |

คนCที่เคยมีกันผูกพันจริEmงใจDmนที่เคยห่วงใยไม่เคยเหินGห่างวันCและคืนที่ดีกำลังจืดจาEmง เพราะอะไAmร..วันนี้Dmเธอ.. ต้องการจาGกไป

ต้านทานสุดแรEmง ทำไปE7อยาAmกให้เธอนั้นเห็นGใจขอร้อDmงฟังฉันสักหน่อCย สักครั้งได้Gไหม

เธออาจมีร้อFmaj7ยเหตุผลที่เธอจะไปEm7แต่ฉันมีเพีDm7ยง..เหตุผลเดีGยว จะให้เธอCอยู่ฟังเสีFmaj7ยงหัวใจของฉัGน  แล้Emวเธออาจจะรู้AmเหDm7ตุผลเดียวมีอGยู่ ก็คือรักCเธอ

สองCมืออ่อนและล้าจะดึงรั้งEmไว้หัDmวใจแตกสลายจะวอนขอGเธอฆ่าCกันเถอะคนดีแต่อย่าเดินหEmนี..ฉันไAmขาดเธDmอสักคน  ฉันคงขาดGใจ

* |

เธออาจมีร้อFmaj7ยเหตุผลที่เธอจะไปEm7แต่ฉันมีเพีDm7ยง..เหตุผลเดีGยว จะให้เธอCอยู่ฟังเสีFmaj7ยงหัวใจของฉัGน  แล้Emวเธออาจจะรู้AmเหDm7ตุผลเดียวมีอGยู่ ก็คือรักFmaj7เธอ

Cmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Fmaj7 |
Em | Dm |G | G |

** |

เหDm7ตุผลที่ฉันอGยู่ ก็คือรักCเธอ.A# Am C.คอร์ดเพลง 100เหตุผล STER สเตอร์

เนื้อเพลง 100เหตุผล STER สเตอร์คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ คนที่เคยห่วงใยไม่เคยเหินห่าง วันและคืนที่ดีกำลังจืดจาง เพราะอะไร วันนี้เธอ ต้องการจากไป ต้านทานสุดแรง ทำไป อยากให้เธอนั้นเห็นใจ ขอร้องฟังฉันสักหน่อย สักครั้งได้ไหม เธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไป แต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียว จะให้เธออยู่ ฟังเสียงหัวใจของฉัน แล้วเธออาจจะรู้ เหตุผลเดียวมีอยู่ ก็คือรักเธอ สองมืออ่อนและล้าจะดึงรั้งไว้ หัวใจแตกสลายจะวอนขอเธอ ฆ่ากันเถอะคนดีแต่อย่าเดินหนีฉันไป ขาดเธอสักคน ฉันคงขาดใจ เธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไป แต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียว จะให้เธออยู่ ฟังเสียงหัวใจของฉัน แล้วเธออาจจะรู้ เหตุผลเดียวมีอยู่ ก็คือรักเธอ เหตุผลที่ฉันอยู่ ก็คือรักเธอ