18 ฝน

 เสือ ธนพล  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง 18 ฝน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนพล อินทฤทธิ์เรียบเรียง: ธนพล อินทฤทธิ์, จิตติพล บัวเนียมสังกัดค่าย: R-S

D C | G Am |D C | G Am |
D C | G Am |D C | G Am |

D C | G Am |

อาจจะมีAm.. บางทีฉันดูสับสFmaj7มีใครบ้างไหมสักคGน..ยอมทนรับฟังเรื่องราAm

บ้านที่มีAm.. บางทีก็เหมือนไม่มีFmaj7มันคือนรกดี ๆG  บางทีฉันก็ปวดร้าAm

เฝ้าอิจฉCา  ดูใครเขาพร้อมครอบครัDทำไมฉันมีแต่ตัFmaj7ว  หวาดกลัGวไม่รู้เรื่องราAm

รู้บ้างไหCมในหัวใจD.. มันร้อFmaj7งหาใครสักคAmคอยปรึกษCา คอยเข้าใจD  ไม่ขอAmมากไปกว่านี้18 ฝCน  18 หนDาว  มันร้าFmaj7วในใจสิ้นดีAmอย่าลืมฉัCน  อย่าเดินหDนี  วันนี้Fmaj7..หัวใจG..สับสAmน..

D C | G Am |D C | G Am |

C D | Fmaj7 Am |C D | Am |

เกิดกำแพAmง  กำแพงที่มองไม่เห็Fmaj7ปิดตาจนแสนจะชาGเย็น  เหมือนไม่มีจิตใAm

เกิดปัญหAmา  ปัญญาก็มีแค่นี้Fmaj7ผ่านฝนแดด 18 ปีG  เป็นทางแยกอันตราAm

อาจจะเหมืCอน.. อนาคตฉันไม่มีDใคร ๆ เขามองไม่ดีFmaj7    แต่ใคGรจะรู้ข้างใAmน..

** | ** | ** |คอร์ดเพลง 18 ฝน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เนื้อเพลง 18 ฝน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์อาจจะมี บางทีฉันดูสับสน มีใครบ้างไหมสักคนยอมทนรับฟังเรื่องราว บ้านที่มี บางทีก็เหมือนไม่มี มันคือนรกดีๆบางทีฉันก็ปวดร้าว เฝ้าอิจฉา ดูใครเขาพร้อมครอบครัว ทำไมฉันมีแต่ตัว หวาดกลัวไม่รู้เรื่องราว รู้บ้างไหมในหัวใจ มันร้องหาใครสักคน คอยปรึกษา คอยเข้าใจ ไม่ขอมากไปกว่านี้ 18 ฝน 18 หนาว มันร้าวในใจสิ้นดี อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี วันนี้หัวใจสับสน เกิดกำแพง กำแพงที่มองไม่เห็น ปิดตาจนแสนจะชาเย็น เหมือนไม่มีจิตใจ เกิดปัญหา ปัญญาก็มีแค่นี้ ผ่านฝนแดด 18 ปี เป็นทางแยกอันตราย อาจจะเหมือน อนาคตฉันไม่มี ใครๆเขามองไม่ดี แต่ใครจะรู้ข้างใน