18 ฝน

เสือ ธนพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

18 ฝน - เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

D C | G Am |D C | G Am |
D C | G Am |D C | G Am |

D C | G Am |

อาจจะมีAm.. บางทีฉันดูสับสFmaj7มีใครบ้างไหมสักคGน..ยอมทนรับฟังเรื่องราAm

บ้านที่มีAm.. บางทีก็เหมือนไม่มีFmaj7มันคือนรกดี ๆG  บางทีฉันก็ปวดร้าAm

เฝ้าอิจฉCา  ดูใครเขาพร้อมครอบครัDทำไมฉันมีแต่ตัFmaj7ว  หวาดกลัGวไม่รู้เรื่องราAm

รู้บ้างไหCมในหัวใจD.. มันร้อFmaj7งหาใครสักคAmคอยปรึกษCา คอยเข้าใจD  ไม่ขอAmมากไปกว่านี้18 ฝCน  18 หนDาว  มันร้าFmaj7วในใจสิ้นดีAmอย่าลืมฉัCน  อย่าเดินหDนี  วันนี้Fmaj7..หัวใจG..สับสAmน..

D C | G Am |D C | G Am |

C D | Fmaj7 Am |C D | Am |

เกิดกำแพAmง  กำแพงที่มองไม่เห็Fmaj7ปิดตาจนแสนจะชาGเย็น  เหมือนไม่มีจิตใAm

เกิดปัญหAmา  ปัญญาก็มีแค่นี้Fmaj7ผ่านฝนแดด 18 ปีG  เป็นทางแยกอันตราAm

อาจจะเหมืCอน.. อนาคตฉันไม่มีDใคร ๆ เขามองไม่ดีFmaj7    แต่ใคGรจะรู้ข้างใAmน..

** | ** | ** |18 ฝน - เสือ ธนพล อินทฤทธิ์