เพื่อนเลว

 นายนะ Lipta สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพื่อนเลว Lipta Feat. นายนะ
เนื้อร้อง: Lipta, นายนะทำนอง: Liptaเรียบเรียง: Bossa on the beatดนตรี: Lipta

A | F#m |Bm | E |
C#m | F#m |Bm | E |

ก็เพราะมึงAที่ทำให้กูเป็นแบบนี้F#m ห๊ะ! ไอ้เพื่อนเลวไม่BmมีแฟนกับเขาเลยสักทีE ห๊ะ! ไอ้เพื่อนเลวลาC#mกกูไป ตรงโน้น ตรงนี้F#mต้องอยู่กับมึงเลยทุกทีBm โวโอE.. ไอ้เพื่อนเลว

จะ ไปไหAน มาไหน มึงตามตลอดเลยเพื่อนตัวติF#mดเป็นปรสิตจนแกะไม่ออกเลยเพื่อนเหมือนมึงว่าBmง โทรมาทั้งวันเลยเพื่อนงานกาEรไม่ค่อยจะหา ก็เห็นมึงหาแต่เรื่อง

จะ โทรเข้C#mา โทรออก ก็มีแต่รายชื่อมึงตอน MessaF#mge Line เด้ง ก็มีแต่เรื่องของมึงโคตรจะเบื่Bmอ โคตรจะเซ็งขี้หน้ามึงปวดหัEว ปวดขมับ ยิ่งกว่าตับโดนกระทืบ

แต่มีมึAง อยู่กับมึงก็ดีอย่างมีแต่รัF#mกแย่ ๆ อยู่กับมึงก็ดีกว่าตอนมีรัBmก คบกับแฟนได้ปีกว่าแต่มีมึEงเป็นเพื่อน ก็คบกันไม่มีขาด

เพื่อนกัC#mน เป็นจนวันตายคุยกันตรง ๆF#m  ไม่ต้องมีลวดลายในวันข้างหน้Bmา ถ้ากูอายุใกล้ฝั่งจะเล่าให้ลูกหลานฟัEง ว่าพ่อมีมึงเป็นเพื่อนตาย

* |

ก็เพราะมึAงที่ทำให้กูต้องตื่นสาF#mย ห๊ะ! ไอ้เพื่อนเลวอยู่Bmกับมึงทั้งคืนเลยจนเช้Eา ห๊ะ! ไอ้เพื่อนเลวเพื่C#mอนดี ๆ ก็ทิ้งกูหมดแF#mล้วเหลือแค่พวกมึงอยู่ตรงนี้Bm โววโอE.. ไอ้เพื่อนเลว

อยู่กับมึAง 24 ชั่วโมงเหมือนเซเว่นเช้า กลางวัน เย็F#mน หลังอาหาร และเดินเล่นโคตรอันตราBmย ตอนที่เหล้ามันเข้าเส้นเพราะทำตัวเปรี้ยวซEะ ยิ่งกว่านมบีทาเก้น

อยู่กันเป็นแก๊C#mง อยู่กันเป็นก้อนรวม MemorF#my ตอนนี้คงมีอยู่เกินห้องสั่งไก่มาแดBmก มึงก็ยังจะแดกน่องร้องเพลงก็แหกปาEก ดังทะลุไปสามห้อง

แต่ว่าเพื่Aอน ก็เป็นเพื่อนวันยังค่ำไม่มีเลิกคF#mบ ไม่ต้องแต่ง ไม่ต้องหมั้นไม่มีเงินตรBmา หรือยศถามาแบ่งกั้นแต่ถ้าเงินมึงเยอะนัEก ก็เอาเงินมาแบ่งมั่ง

อยู่กับมึC#mง อย่างน้อยกูสบายใจไม่ต้องเปลืองตัF#mงค์ซื้อหน้ากากเอามาใส่เลวสนิทใBmจ ไม่มีใครต้องเสแสร้งไม่ต้อง Fake ไม่ต้องแกEล้งเพราะว่ามึงแม่งจริงใจหว่ะ

* | ** |

A | F#m | Bm | E |คอร์ดเพลง เพื่อนเลว Lipta Feat. นายนะ

เนื้อเพลง เพื่อนเลว Lipta Feat. นายนะก็เพราะมึงที่ทำให้กูเป็นแบบนี้ ห๊ะ! ไอ้เพื่อนเลว ไม่มีแฟนกับเขาเลยสักที ห๊ะ! ไอ้เพื่อนเลว ลากกูไป ตรงโน้น ตรงนี้ ต้องอยู่กับมึงเลยทุกที โวโอ ไอ้เพื่อนเลว จะ ไปไหน มาไหน มึงตามตลอดเลยเพื่อน ตัวติดเป็นปรสิตจนแกะไม่ออกเลยเพื่อน เหมือนมึงว่าง โทรมาทั้งวันเลยเพื่อน งานการไม่ค่อยจะหา ก็เห็นมึงหาแต่เรื่อง จะ โทรเข้า โทรออก ก็มีแต่รายชื่อมึง ตอน Message Line เด้ง ก็มีแต่เรื่องของมึง โคตรจะเบื่อ โคตรจะเซ็งขี้หน้ามึง ปวดหัว ปวดขมับ ยิ่งกว่าตับโดนกระทืบ แต่มีมึง อยู่กับมึงก็ดีอย่าง มีแต่รักแย่ๆอยู่กับมึงก็ดีกว่า ตอนมีรัก คบกับแฟนได้ปีกว่า แต่มีมึงเป็นเพื่อน ก็คบกันไม่มีขาด เพื่อนกัน เป็นจนวันตาย คุยกันตรงๆไม่ต้องมีลวดลาย ในวันข้างหน้า ถ้ากูอายุใกล้ฝั่ง จะเล่าให้ลูกหลานฟัง ว่าพ่อมีมึงเป็นเพื่อนตาย ก็เพราะมึงที่ทำให้กูต้องตื่นสาย ห๊ะ! ไอ้เพื่อนเลว อยู่กับมึงทั้งคืนเลยจนเช้า ห๊ะ! ไอ้เพื่อนเลว เพื่อนดีๆก็ทิ้งกูหมดแล้ว เหลือแค่พวกมึงอยู่ตรงนี้ โววโอ ไอ้เพื่อนเลว อยู่กับมึง 24 ชั่วโมงเหมือนเซเว่น เช้า กลางวัน เย็น หลังอาหาร และเดินเล่น โคตรอันตราย ตอนที่เหล้ามันเข้าเส้น เพราะทำตัวเปรี้ยวซะ ยิ่งกว่านมบีทาเก้น อยู่กันเป็นแก๊ง อยู่กันเป็นก้อน รวม Memory ตอนนี้คงมีอยู่เกินห้อง สั่งไก่มาแดก มึงก็ยังจะแดกน่อง ร้องเพลงก็แหกปาก ดังทะลุไปสามห้อง แต่ว่าเพื่อน ก็เป็นเพื่อนวันยังค่ำ ไม่มีเลิกคบ ไม่ต้องแต่ง ไม่ต้องหมั้น ไม่มีเงินตรา หรือยศถามาแบ่งกั้น แต่ถ้าเงินมึงเยอะนัก ก็เอาเงินมาแบ่งมั่ง อยู่กับมึง อย่างน้อยกูสบายใจ ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อหน้ากากเอามาใส่ เลวสนิทใจ ไม่มีใครต้องเสแสร้ง ไม่ต้อง Fake ไม่ต้องแกล้ง เพราะว่ามึงแม่งจริงใจหว่ะ