บอกไม่รักง่ายกว่าไหม

 IVY  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บอกไม่รักง่ายกว่าไหม IVY ไอวี่
สังกัดค่าย: RS

F G | Em Am |Dm F | G |

มอDmงที่ตา แล้วพูดGมาเลย  เอ่ยEmแค่คำ ๆ นั้Amไม่ต้อDmงเกรงใจ..ผู้ชาGยที่มันรักCเธอแค่Dmคนหนึ่งที่คบGมานานเบื่Emอ รำคาญ ไม่อยาAmกจะเจอเธอDmจะอ้างเหตุผลGอะไรให้มากCมาย

พูดว่าฉันดีFเกินไปบ้างล่ะว่าเราเข้ากันEmไม่ได้บ้างล่ะไม่รู้Dmเมื่อไร..จะพูดGเข้าเรื่องสักทีCกับคนที่เธFอไม่แคร์เท่าไรเธอไม่น่าต้อEmงวุ่นวายอย่างนี้Amไหน ๆDm เธอก็ไม่มีDใจให้ฉันแล้Gว..

บอกมาเลยไม่รัFก ง่ายกว่าไหมGอ้อมค้อมไEmปก็เท่านั้AmสองคำDmสั้น ๆ พูดเถอGะ ให้มันสิ้นเรื่อCงไป    C7คำดี ๆ ที่หFามาบอกกันGคนไม่ฉลาEmดอย่างฉันไม่เข้าAmใจอย่าทำDmอะไรให้ยากG..เลยนะCเธอ

G |

กล้Dmาไม่รักฉันแล้Gวทำไม..เธอไEmม่กล้าบอกฉัAmก็ห่วงDmเธอนั้น..จะต้อGงทนกันเท่าไรCเปิDmดใจเธอให้ฉันGทนฟัง.. ดีEmกว่ายังปิดบังAmกันไปฉันDmต่างหากปวดใจG ทำไมไม่พูดCมา

* | ** |

F | Em |Dm G | C |
F | Em Am |Dm | G |

บอกไม่รักDmตรง ๆ พูดง่าGย..กว่าไหมCเธอ..คอร์ดเพลง บอกไม่รักง่ายกว่าไหม IVY ไอวี่

เนื้อเพลง บอกไม่รักง่ายกว่าไหม IVY ไอวี่มองที่ตา แล้วพูดมาเลย เอ่ยแค่คำๆนั้น ไม่ต้องเกรงใจผู้ชายที่มันรักเธอ แค่คนหนึ่งที่คบมานาน เบื่อ รำคาญ ไม่อยากจะเจอ เธอจะอ้างเหตุผลอะไรให้มากมาย พูดว่าฉันดีเกินไปบ้างล่ะ ว่าเราเข้ากันไม่ได้บ้างล่ะ ไม่รู้เมื่อไรจะพูดเข้าเรื่องสักที กับคนที่เธอไม่แคร์เท่าไร เธอไม่น่าต้องวุ่นวายอย่างนี้ ไหนๆเธอก็ไม่มีใจให้ฉันแล้ว บอกมาเลยไม่รัก ง่ายกว่าไหม อ้อมค้อมไปก็เท่านั้น สองคำสั้นๆพูดเถอะ ให้มันสิ้นเรื่องไป คำดีๆที่หามาบอกกัน คนไม่ฉลาดอย่างฉันไม่เข้าใจ อย่าทำอะไรให้ยากเลยนะเธอ กล้าไม่รักฉันแล้วทำไมเธอไม่กล้าบอกฉัน ก็ห่วงเธอนั้นจะต้องทนกันเท่าไร เปิดใจเธอให้ฉันทนฟัง ดีกว่ายังปิดบังกันไป ฉันต่างหากปวดใจ ทำไมไม่พูดมา บอกไม่รักตรงๆพูดง่ายกว่าไหมเธอ