บ่ต้องอ้อนวอน

 ปรีชา ปัดภัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่ต้องอ้อนวอน ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัย

E | G#m |A |B |

ไสEว่าเขาดีคักแหน่ ไสG#mว่าเขาแคร์เจ้าที่สุดแล้วไสA.. มื้อนี้BเขาเสียไปไสหาEยไปกับเขาหลายเดือนจนทุกอย่G#mาง มันลบ มันเลือน บรรเทาAลงได้จากเกือบตาBยก็ฟื้นคืนมา

อยู่ดี C#mๆ สิมา..ขอG#mโทษอย่าเคืองโกรAธเจ้าในมื้อนั้Eฮู้แล้วว่C#mาเสียหยังไปในG#mมื้อนี้อยากขอAโอกาสอีกที ให้กลับมาฮัBกกัน

บ่ต้องอ้อนวอEน อ้ายบ่ได้ปักใจG#mอีหยังแล้C#mที่หลงผิBดไปในมื้อนั้Aกะย้อนว่าเฮายัBงฮักกันบ่พE Bบ่ต้องเสียใจE ที่เลือกถิ่มอ้ายไG#mป เจ้าบ่ได้C#mผิดสิคิดโทBษตัวเองเฮ็ดหยัA G#mง..แต่ให้กลัF#mบมาฮักกันอีกครั้ง คงเป็นไปบ่ได้B(อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าแล้ว)

E | G#m |A |B |

* | ** | *** |

A | G#m |F#m A | B |

*** |

C# |

บ่ต้องอ้อนวอF#น อ้ายบ่ได้ปักใจA#mอีหยังแล้D#mที่หลงผิC#ดไปในมื้อนั้Bกะย้อนว่าเฮายัC#งฮักกันบ่F# C#พอบ่ต้องเสียใจF# ที่เลือกถิ่มอ้ายไปA#m เจ้าบ่ได้D#mผิดสิคิดโทC#ษตัวเองเฮ็ดหB# A#mยัง..แต่ให้กลัG#mบมาฮักกันอีกครั้ง คงเป็นไปบ่ได้C#อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าแล้ว

B | A#m |G#m | C# |

อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าF#แล้วคอร์ดเพลง บ่ต้องอ้อนวอน ปรีชา ปัดภัย

เนื้อเพลง บ่ต้องอ้อนวอน ปรีชา ปัดภัยไสว่าเขาดีคักแหน่ ไสว่าเขาแคร์เจ้าที่สุด แล้วไส มื้อนี้เขาเสียไปไส หายไปกับเขาหลายเดือน จนทุกอย่าง มันลบ มันเลือน บรรเทาลงได้ จากเกือบตายก็ฟื้นคืนมา อยู่ดีๆสิมาขอโทษ อย่าเคืองโกรธเจ้าในมื้อนั้น ฮู้แล้วว่าเสียหยังไปในมื้อนี้ อยากขอโอกาสอีกที ให้กลับมาฮักกัน บ่ต้องอ้อนวอน อ้ายบ่ได้ปักใจอีหยังแล้ว ที่หลงผิดไปในมื้อนั้น กะย้อนว่าเฮายังฮักกันบ่พอ บ่ต้องเสียใจ ที่เลือกถิ่มอ้ายไป เจ้าบ่ได้ผิด สิคิดโทษตัวเองเฮ็ดหยัง แต่ให้กลับมาฮักกันอีกครั้ง คงเป็นไปบ่ได้ (อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าแล้ว) บ่ต้องอ้อนวอน อ้ายบ่ได้ปักใจอีหยังแล้ว ที่หลงผิดไปในมื้อนั้น กะย้อนว่าเฮายังฮักกันบ่พอ บ่ต้องเสียใจ ที่เลือกถิ่มอ้ายไป เจ้าบ่ได้ผิด สิคิดโทษตัวเองเฮ็ดหยัง แต่ให้กลับมาฮักกันอีกครั้ง คงเป็นไปบ่ได้ อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าแล้ว อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าแล้ว