บ่ต้องอ้อนวอน

ปรีชา ปัดภัย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บ่ต้องอ้อนวอน - ปรีชา ปัดภัย

E | G#m |A |B |

ไสEว่าเขาดีคักแหน่ ไสG#mว่าเขาแคร์เจ้าที่สุดแล้วไสA.. มื้อนี้BเขาเสียไปไสหาEยไปกับเขาหลายเดือนจนทุกอย่G#mาง มันลบ มันเลือน บรรเทาAลงได้จากเกือบตาBยก็ฟื้นคืนมา

อยู่ดี C#mๆ สิมา..ขอG#mโทษอย่าเคืองโกรAธเจ้าในมื้อนั้Eฮู้แล้วว่C#mาเสียหยังไปในG#mมื้อนี้อยากขอAโอกาสอีกที ให้กลับมาฮัBกกัน

บ่ต้องอ้อนวอEน อ้ายบ่ได้ปักใจG#mอีหยังแล้C#mที่หลงผิBดไปในมื้อนั้Aกะย้อนว่าเฮายัBงฮักกันบ่พE Bบ่ต้องเสียใจE ที่เลือกถิ่มอ้ายไG#mป เจ้าบ่ได้C#mผิดสิคิดโทBษตัวเองเฮ็ดหยัA G#mง..แต่ให้กลัF#mบมาฮักกันอีกครั้ง คงเป็นไปบ่ได้B(อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าแล้ว)

E | G#m |A |B |

* | ** | *** |

A | G#m |F#m A | B |

*** |

C# |

บ่ต้องอ้อนวอF#น อ้ายบ่ได้ปักใจA#mอีหยังแล้D#mที่หลงผิC#ดไปในมื้อนั้Bกะย้อนว่าเฮายัC#งฮักกันบ่F# C#พอบ่ต้องเสียใจF# ที่เลือกถิ่มอ้ายไปA#m เจ้าบ่ได้D#mผิดสิคิดโทC#ษตัวเองเฮ็ดหB# A#mยัง..แต่ให้กลัG#mบมาฮักกันอีกครั้ง คงเป็นไปบ่ได้C#อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าแล้ว

B | A#m |G#m | C# |

อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าF#แล้วบ่ต้องอ้อนวอน - ปรีชา ปัดภัย