หลับตา

 เล็ก พงษธร  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หลับตา เล็ก พงษธร Lek Pongsatorn
เนื้อร้อง: เชาวเลข สร่างทุกข์, ประภพ ชมถาวรทำนอง: ประภพ ชมถาวรเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: อภิชาติ พรมรักษาติดต่องานแสดง: 0859184338

F# | C#/F |D#m | B |
F# | C#/F |D#m | B |

ได้พบกันอีกคF# | C#/Fรั้ง..กับน้ำตารินD#m | C#ไหล..กับการตัดBสินใจที่พลาA#mดไปดูเหมือนใคG#mร..ได้ทำร้ายเธC#

วันนี้เธอกลับF# | C#/Fมา..และฉันยัD#mง..ยินดีเสมC#อ..ฉันรอคอBยที่จะได้พบA#mเธอคนที่ฉัG#mนรักสุดหัวใจC#

ไม่เป็นไG#mร  ใจเธอปลอดภัยC#แล้วเรื่องวันวาG#mน..นั้นให้มันผ่านC#ไปฉันจะอG#mยู่ดูแล และไม่A#mไปไหนขอให้เธG#7อ อุ่นใจ..ในอ้อมแขC#นนี้

หลับตาเถิดหF# | C#/Fนา..เธอคู่ควรที่จะD#m | C#ฝันดี..ฝันร้ายนั้นได้จBบไปเมื่อเธอ..กลับมA#mาอยู่ตรงนี้ทุก ๆG#m นาทีจะดีเหมือนเดิC#

ฉันจะไม่ถF# | C#/Fาม..ถึงเรื่องราว และไม่ซ้ำD#mเติม..   C#เมื่อพรุ่งนี้B เธอตื่นมา จะเจอฉัA#mนอยู่ที่เดิมและพบว่G#mาวันที่เป็นฝันร้C# | C#าย..        ได้จางหายไป

F# | C#/F |D#m | B |
F# | C#/F |D#m | B |

* | ** | *** |

F# | C#/F | D#m | B | ( x2 )

ฝันร้ายได้จางหาย..ไป..

F# | C#/F |D#m | B |คอร์ดเพลง หลับตา เล็ก พงษธร Lek Pongsatorn

เนื้อเพลง หลับตา เล็ก พงษธร Lek Pongsatornได้พบกันอีกครั้ง กับน้ำตารินไหล กับการตัดสินใจที่พลาดไป ดูเหมือนใครได้ทำร้ายเธอ วันนี้เธอกลับมา และฉันยังยินดีเสมอ ฉันรอคอยที่จะได้พบเธอ คนที่ฉันรักสุดหัวใจ ไม่เป็นไร ใจเธอปลอดภัยแล้ว เรื่องวันวานนั้นให้มันผ่านไป ฉันจะอยู่ดูแล และไม่ไปไหน ขอให้เธอ อุ่นใจในอ้อมแขนนี้ หลับตาเถิดหนา เธอคู่ควรที่จะฝันดี ฝันร้ายนั้นได้จบไปเมื่อเธอกลับมาอยู่ตรงนี้ ทุกๆนาทีจะดีเหมือนเดิม ฉันจะไม่ถาม ถึงเรื่องราว และไม่ซ้ำเติม เมื่อพรุ่งนี้ เธอตื่นมา จะเจอฉันอยู่ที่เดิม และพบว่าวันที่เป็นฝันร้าย ได้จางหายไป ( x2 ) ฝันร้ายได้จางหายไป