ธันวาคม (December)

 Zweed n' Roll  สตริง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ธันวาคม Zweed n' Roll
เนื้อร้อง/ทำนอง: SUTIPAT SUTIWANIT

D | Dmaj7 |D | Dmaj7 |

ช่DวงเวลAา.. ที่มีเธอเข้ามF#mเปรียบดังแสBmงสว่าง และความมืดF#mในนิทราที่เคยหBmามาเนิ่นนาน และตอEmนนี้.. ฉันAมี..

D | Dmaj7 |D | Dmaj7 |

 D ฉัน..A มี.. มีเธอที่ดีF#m..  อยู่กับฉัBmนในทุกวัน วันที่เรF#mามีความสุข  และบางวัBmนที่เราเศร้า วันเหล่Emานี้..   A

เธDอ.. เธอทำให้ฉันได้รู้ว่าAมัน..อบอุ่นเพียงไหF#mน.. โอ้วBmเธออย่าไปไหF#mน..  อีกBm.. โอ้ว..จับมือEmฉัน อย่าปล่อAยมือ.. (ฉันรักเธอ)

D | Dmaj7 |D | Dmaj7 |
F#m | Bm |F#m | Bm |Em | A |

D | Dmaj7 |D | Dmaj7 |
F#m | Bm |F#m | Bm |

วันเหล่Emานี้..   A

** | ** |คอร์ดเพลง ธันวาคม Zweed n' Roll

เนื้อเพลง ธันวาคม Zweed n' Rollช่วงเวลา ที่มีเธอเข้ามา เปรียบดังแสงสว่าง และความมืดในนิทรา ที่เคยหามาเนิ่นนาน และตอนนี้ ฉันมี ฉัน มี มีเธอที่ดี อยู่กับฉันในทุกวัน วันที่เรามีความสุข และบางวันที่เราเศร้า วันเหล่านี้ เธอ เธอทำให้ฉันได้รู้ว่ามัน อบอุ่นเพียงไหน โอ้วเธอ อย่าไปไหน อีก โอ้ว จับมือฉัน อย่าปล่อยมือ (ฉันรักเธอ) วันเหล่านี้