ธันวาคม (December)

 ธันวาคม ธันวาคม (December) Zweed n' Roll สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ธันวาคม Zweed n' Roll

D | Dmaj7 |D | Dmaj7 |

ช่DวงเวลAา.. ที่มีเธอเข้ามF#mเปรียบดังแสBmงสว่าง และความมืดF#mในนิทราที่เคยหBmามาเนิ่นนาน และตอEmนนี้.. ฉันAมี..

D | Dmaj7 |D | Dmaj7 |

 D ฉัน..A มี.. มีเธอที่ดีF#m..  อยู่กับฉัBmนในทุกวัน วันที่เรF#mามีความสุข  และบางวัBmนที่เราเศร้า วันเหล่Emานี้..   A

เธDอ.. เธอทำให้ฉันได้รู้ว่าAมัน..อบอุ่นเพียงไหF#mน.. โอ้วBmเธออย่าไปไหF#mน..  อีกBm.. โอ้ว..จับมือEmฉัน อย่าปล่อAยมือ.. (ฉันรักเธอ)

D | Dmaj7 |D | Dmaj7 |
F#m | Bm |F#m | Bm |Em | A |

D | Dmaj7 |D | Dmaj7 |
F#m | Bm |F#m | Bm |

วันเหล่Emานี้..   A

** | ** |ธันวาคม Zweed n' Roll