Diary (ไดอารี่)

 Diary Diary (ไดอารี่) Zweed n' Roll สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Diary - Zweed n' Roll

D | A |Bm | G A |
D | A |Bm | A |

 D  หยิบมันขึ้นมAา..อีกครั้ง.Bm.   ควGามหลังAครั้งเก่D   ไดอารี่รัAก..ที่เราเขีBmยนด้วยกัA

 D  ว่าจะมีกัAน.. ที่เธอสัญBmญา   ด้วยน้ำGหมึกสีAชมพูD   แต่ใครจะBmรู้.. ว่Aา.. เธGอ.. ไม่จำA..

 Bm  แล้วเธF#mอก็ไป  G ทิ้งฉันไว้ให้จมน้ำAตา Bm  ไม่มีแม้แF#mต่.. ที่จะร่ำGลา..    Gm

ทิ้Dงฉันไว้A แล้วเธอก็ไBmปจากกัF#mมันไม่เหมือนควาGมฝัน.. ที่เธอให้Aไว้รับDไว้ไม่ไหAว ฉันทำได้เพีBmยงหลอกใF#mว่ายังมีGเรา อย่างแต่ก่อGmนนั้น

D | A |Bm | G |
D | A |G | G |

D | A |Bm | G |
D | A |Bm | G |

* | ** |

 D  หยิบปากกAา..เขียนลงBmกระดาG Aษ.. D  ให้เป็นข้อควAามสุดBm Aท้าย.. D  ว่าความรัAก.. ที่ฉันมีBm ได้ตาAยจากไปD   บันBm Aทึกมันเอาไว้Gใน.. A  ไดอารี่สีDดำ..Diary - Zweed n' Roll