ดูโง่โง่

 เสือ ธนพล  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ดูโง่โง่ เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนพล อินทฤทธิ์เรียบเรียง: ธนพล อินทฤทธิ์, จิตติพล บัวเนียมสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D | A |Bm | G |
D | F#m |Em | A | D |

เหตุDการณ์มันผ่านไป  สิ่งที่เหลืF#mอคาในหัวใจไม่เป็นไEmร  จะเก็บเอาไว้D..แต่สิ่งดีAอย่าDกังวลอะไร  ให้เธอไปF#mตามทางหัวใจให้เธอเลือEmกเอง เลือกในสิ่งดีA

หากบางทีBm.. ฉันแสดงออกมF#mดูโง่ ๆEm  ขอได้โปรดเข้าใจAก็แค่อากาBmร.. ของคนใจสลาF#mยทั่วไปและมันจะมีEm..แค่ครั้งเดีAยว

ฉันDเข้าใจ.. อะไร ๆ ได้ดีF#mเสมอขอDให้เธอ..ได้รู้ความจริง ส่วนลึEmกในนี้Aว่ายังเป็Bmนคนเดิม เข้าใจF#mเธอดีไม่ว่าในEmพรุ่งนี้หรือเมื่อวาน(สิ่งที่ฉันทำG.. ลงไปA.. อาจเลวในสายBmตาเธอ)   A

D | A |Bm | G |

บอDกยืนยันคำเดิม  ไม่มีคำใF#mดมาซ้ำเติมมีเพียงแEmต่.. ส่งใจให้เธDอโชคดีAเจ็Dบคงธรรมดา  ให้เวลF#mาเยียวยาหัวใจไม่นานคงหาEmยดี  และคงไม่ตาA

* | ** |

สิ่งที่ฉันทำG.. วันนั้Aน..

** |

เก็บฉันเอาไว้G.. เก็บไว้A..เพื่อนคนสุดท้ายBmของเธอ.. A | Dคอร์ดเพลง ดูโง่โง่ เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เนื้อเพลง ดูโง่โง่ เสือ ธนพล อินทฤทธิ์เหตุการณ์มันผ่านไป สิ่งที่เหลือคาในหัวใจ ไม่เป็นไร จะเก็บเอาไว้แต่สิ่งดี อย่ากังวลอะไร ให้เธอไปตามทางหัวใจ ให้เธอเลือกเอง เลือกในสิ่งดี หากบางที ฉันแสดงออกมา ดูโง่ๆขอได้โปรดเข้าใจ ก็แค่อาการ ของคนใจสลายทั่วไป และมันจะมีแค่ครั้งเดียว ฉันเข้าใจ อะไรๆได้ดีเสมอ ขอให้เธอได้รู้ความจริง ส่วนลึกในนี้ ว่ายังเป็นคนเดิม เข้าใจเธอดี ไม่ว่าในพรุ่งนี้หรือเมื่อวาน (สิ่งที่ฉันทำ ลงไป อาจเลวในสายตาเธอ) บอกยืนยันคำเดิม ไม่มีคำใดมาซ้ำเติม มีเพียงแต่ ส่งใจให้เธอโชคดี เจ็บคงธรรมดา ให้เวลาเยียวยาหัวใจ ไม่นานคงหายดี และคงไม่ตาย สิ่งที่ฉันทำ วันนั้น เก็บฉันเอาไว้ เก็บไว้ เพื่อนคนสุดท้ายของเธอ