ดูโง่โง่

เสือ ธนพล, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ดูโง่โง่ - เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

D | A |Bm | G |
D | F#m |Em | A | D |

เหตุDการณ์มันผ่านไป  สิ่งที่เหลืF#mอคาในหัวใจไม่เป็นไEmร  จะเก็บเอาไว้D..แต่สิ่งดีAอย่าDกังวลอะไร  ให้เธอไปF#mตามทางหัวใจให้เธอเลือEmกเอง เลือกในสิ่งดีA

หากบางทีBm.. ฉันแสดงออกมF#mดูโง่ ๆEm  ขอได้โปรดเข้าใจAก็แค่อากาBmร.. ของคนใจสลาF#mยทั่วไปและมันจะมีEm..แค่ครั้งเดีAยว

ฉันDเข้าใจ.. อะไร ๆ ได้ดีF#mเสมอขอDให้เธอ..ได้รู้ความจริง ส่วนลึEmกในนี้Aว่ายังเป็Bmนคนเดิม เข้าใจF#mเธอดีไม่ว่าในEmพรุ่งนี้หรือเมื่อวาน(สิ่งที่ฉันทำG.. ลงไปA.. อาจเลวในสายBmตาเธอ)   A

D | A |Bm | G |

บอDกยืนยันคำเดิม  ไม่มีคำใF#mดมาซ้ำเติมมีเพียงแEmต่.. ส่งใจให้เธDอโชคดีAเจ็Dบคงธรรมดา  ให้เวลF#mาเยียวยาหัวใจไม่นานคงหาEmยดี  และคงไม่ตาA

* | ** |

สิ่งที่ฉันทำG.. วันนั้Aน..

** |

เก็บฉันเอาไว้G.. เก็บไว้A..เพื่อนคนสุดท้ายBmของเธอ.. A | Dดูโง่โง่ - เสือ ธนพล อินทฤทธิ์