ฝากบอกเธอ

 STER  สตริง  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฝากบอกเธอ STER สเตอร์

G | Bm |Am | D |

 G  ขอถามอะไรBmหน่อยได้ไAm Dหม.. G  เคยเจอคนรัBmกของฉันบ้างไAm Dหม.. C  คนที่น่ารัก ๆ     Bm  คนที่นิสัEmยดี ๆ Am  คนที่ตอนนี้เขาอยู่ไกลD ๆ ..

 G  รู้ไหมถึงเธBmออยู่ตรงAm Dนั้น.. G  ในใจของฉัBmนเธอยังอยู่ตAm Dรงนี้.. C  เธออยู่ในความทรงจำ    Bm  อยู่ในความฝัEmนทุกที Am  คนเดียวที่มีในหัวใจD..

ฝากบอกเธGอ ว่าฉันนั้นคิดถึงเธอไม่จืด ไม่จาBmง ไม่ห่างหายไปใจของเธAmอวันนี้นั้นเป็นอย่างไรใจของฉันDนั้นไม่เคยเปลี่ยนไป

ฝากบอกเธGอ ว่าฉันนี้ยังรักเธอตลอดเวลBmา วจีทั้งใEmรักษาตัAmวดี ๆ ต่อไปเก็บใจDเอาไว้  แล้วพบกัน

G Bm | Am D |

 G  รู้ไหมถึงเธBmออยู่ตรงAm Dนั้น.. G  ในใจของฉัBmนเธอยังอยู่ตAm Dรงนี้.. C  เธออยู่ในความทรงจำ    Bm  อยู่ในความฝัEmนทุกที Am  คนเดียวที่มีในหัวใจD..

* | ** |

G Bm | Am D |G Bm | Am D |
C | Bm Em |Am D |

* | ** |

 Am   เก็บใจDเอาไว้ แล้วเราจะพบกัน

G Bm | Em D |C Bm | Am D | G |คอร์ดเพลง ฝากบอกเธอ STER สเตอร์

เนื้อเพลง ฝากบอกเธอ STER สเตอร์ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม เคยเจอคนรักของฉันบ้างไหม คนที่น่ารักๆคนที่นิสัยดีๆคนที่ตอนนี้เขาอยู่ไกลๆรู้ไหมถึงเธออยู่ตรงนั้น ในใจของฉันเธอยังอยู่ตรงนี้ เธออยู่ในความทรงจำ อยู่ในความฝันทุกที คนเดียวที่มีในหัวใจ ฝากบอกเธอ ว่าฉันนั้นคิดถึงเธอ ไม่จืด ไม่จาง ไม่ห่างหายไป ใจของเธอวันนี้นั้นเป็นอย่างไร ใจของฉันนั้นไม่เคยเปลี่ยนไป ฝากบอกเธอ ว่าฉันนี้ยังรักเธอ ตลอดเวลา วจีทั้งใจ รักษาตัวดีๆต่อไป เก็บใจเอาไว้ แล้วพบกัน รู้ไหมถึงเธออยู่ตรงนั้น ในใจของฉันเธอยังอยู่ตรงนี้ เธออยู่ในความทรงจำ อยู่ในความฝันทุกที คนเดียวที่มีในหัวใจ เก็บใจเอาไว้ แล้วเราจะพบกัน