กลับมาทำไม (Ost. แหยม ยโสธร)

 หม่ำ จ๊กม๊ก  แหยม ยโสธร  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กลับมาทำไม หม่ำ จ๊กม๊ก
เนื้อร้อง/ทำนอง: สังข์ทอง สีใส

F | F |F | F |Dm | Dm |
F Dm | F C |F Dm | F |
F Dm | F C |F Dm | F |

มาทำไมให้อายบ้านFนาเล่านวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลFา หนีหน้า.. ไปกับหนุ่มเมืองหลวงทิ้งคนข้างหลัFงนั่งน้ำAmตาร่วDmมันเจ็บในทรA#วง พุ่มพวCงรู้หรือเปFล่าทิ้ง เคียว คราด ไFถ ไปเมื่Amอเดือนเก้Dmช่างสุขสกาA#ว กลับมC Fา.. ทำไม

คงจะโดนเค้าทิ้งไปFหรือไงเจ้าถึงเดินหน้าเศร้า หมดอาลัยนึกว่าเป็นคุณนาFยไปแล้ว น้องแก้วฉันจำได้ใหFมเป็นคุณนาAmยกี่วันDmช่างหน้าสงสาA#ร..เสียนี่CกระไรFอะโอ้ยทำเป็นเศร้F าให้เรAmาเอาใจDmน้ำตาพี่ไหA#ล ใครC Fก็รู้ดี

ไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวFหาคนร่ำรวยก็อาจGm | Cจะมีพี่นี่ไม่มีความหมาFขืนอยู่ไปจะเป็นของGmฟรีขอบใจสุดซึ้Fง ที่คิAmดถึงพี่Dmขอให้โชคดีA# โทษทีCนะพี่ไม่ว่าF

F | F |F | F |Dm | Dm |
F Dm | F C |F Dm | F |
F Dm | F C |F Dm | F |

* | ** | *** |

F | F | F | F | ( x2 ) | C7 | F |คอร์ดเพลง กลับมาทำไม หม่ำ จ๊กม๊ก

เนื้อเพลง กลับมาทำไม หม่ำ จ๊กม๊กมาทำไมให้อายบ้านนาเล่านวลน้อง ไม่ต้องกลับคืนมา วันจะไปไม่ลา หนีหน้า ไปกับหนุ่มเมืองหลวง ทิ้งคนข้างหลังนั่งน้ำตาร่วง มันเจ็บในทรวง พุ่มพวงรู้หรือเปล่า ทิ้ง เคียว คราด ไถ ไปเมื่อเดือนเก้า ช่างสุขสกาว กลับมา ทำไม คงจะโดนเค้าทิ้งไปหรือไงเจ้า ถึงเดินหน้าเศร้า หมดอาลัย นึกว่าเป็นคุณนายไปแล้ว น้องแก้วฉัน จำได้ใหมเป็นคุณนายกี่วัน ช่างหน้าสงสารเสียนี่กระไร อะโอ้ยทำเป็นเศร้ าให้เราเอาใจ น้ำตาพี่ไหล ใครก็รู้ดี ไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวย หาคนร่ำรวยก็อาจจะมี พี่นี่ไม่มีความหมาย ขืนอยู่ไปจะเป็นของฟรี ขอบใจสุดซึ้ง ที่คิดถึงพี่ ขอให้โชคดี โทษทีนะพี่ไม่ว่าง ( x2 )