กางหลาง

 กางหลาง วงวันเวย์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กางหลาง - วงวันเวย์

Em | D |Em | A |

เรียนไปBmกะไม่ได้เป็นครูออกมาอยู่Gกับโหม๋เราดีหว่า A  มาเที่ยวมาดีดกีตาร์..ตามหลDาบ้านเรา

สาว ๆF#m บ้านเรากะสวยไม่ขี้หBmกให้เสียใจหรอกหนาแต่สาแลGมันผิดท่า เวลาล่วงเลยไซร้ยังเรียAนไม่จบ..

มึงเห็นหม้Emายชีวิตวัยรุ่นมันหนุกขนาดไหนอยากจะทำBmอะไร มึงก็ได้ทำจำได้หม้Emายก่อนที่มึงจะไปเรียนเราเคยเข่Bmรถเวียนในหลาดคำว่าGขี้ขลาด เราไม่มี มันชัดเจA

หรือว่ามึงกลัวหรDาง เพราะว่าเรากางหลAางหนังสืGอ หนังหา ไม่ได้เรีAยนเรามันตัวดำD  ไว้ผมทรงเร็กเก้AเกเGร ไม่มีงานทำA

เอาไปไมปริญญDา มันจำนำไม่ได้Aจบแล้GวมากรีดยางกะลุAมาหนุก มาเที่Dยว กางหลางกับโหม๋เรAสาแลGว่ามันน่Aา..สุดยอดหว่าเพื่อนแล้D

Em | D |Em | A |
D A | G A |D A | G A |

* | ** | ** |

สาแลGว่ามันน่Aา..สุดยอดหว่าเพื่อนแล้Dว..

G A | B |กางหลาง - วงวันเวย์