กางหลาง

  วงวันเวย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กางหลาง วงวันเวย์
สังกัดค่าย: TMG Record

Em | D |Em | A |

เรียนไปBmกะไม่ได้เป็นครูออกมาอยู่Gกับโหม๋เราดีหว่า A  มาเที่ยวมาดีดกีตาร์..ตามหลDาบ้านเรา

สาว ๆF#m บ้านเรากะสวยไม่ขี้หBmกให้เสียใจหรอกหนาแต่สาแลGมันผิดท่า เวลาล่วงเลยไซร้ยังเรียAนไม่จบ..

มึงเห็นหม้Emายชีวิตวัยรุ่นมันหนุกขนาดไหนอยากจะทำBmอะไร มึงก็ได้ทำจำได้หม้Emายก่อนที่มึงจะไปเรียนเราเคยเข่Bmรถเวียนในหลาดคำว่าGขี้ขลาด เราไม่มี มันชัดเจA

หรือว่ามึงกลัวหรDาง เพราะว่าเรากางหลAางหนังสืGอ หนังหา ไม่ได้เรีAยนเรามันตัวดำD  ไว้ผมทรงเร็กเก้AเกเGร ไม่มีงานทำA

เอาไปไมปริญญDา มันจำนำไม่ได้Aจบแล้GวมากรีดยางกะลุAมาหนุก มาเที่Dยว กางหลางกับโหม๋เรAสาแลGว่ามันน่Aา..สุดยอดหว่าเพื่อนแล้D

Em | D |Em | A |
D A | G A |D A | G A |

* | ** | ** |

สาแลGว่ามันน่Aา..สุดยอดหว่าเพื่อนแล้Dว..

G A | B |คอร์ดเพลง กางหลาง วงวันเวย์

เนื้อเพลง กางหลาง วงวันเวย์เรียนไปกะไม่ได้เป็นครู ออกมาอยู่กับโหม๋เราดีหว่า มาเที่ยวมาดีดกีตาร์ตามหลาบ้านเรา สาวๆบ้านเรากะสวย ไม่ขี้หกให้เสียใจหรอกหนา แต่สาแลมันผิดท่า เวลาล่วงเลย ไซร้ยังเรียนไม่จบ มึงเห็นหม้ายชีวิตวัยรุ่นมันหนุกขนาดไหน อยากจะทำอะไร มึงก็ได้ทำ จำได้หม้ายก่อนที่มึงจะไปเรียน เราเคยเข่รถเวียนในหลาด คำว่าขี้ขลาด เราไม่มี มันชัดเจน หรือว่ามึงกลัวหราง เพราะว่าเรากางหลาง หนังสือ หนังหา ไม่ได้เรียน เรามันตัวดำ ไว้ผมทรงเร็กเก้ เกเร ไม่มีงานทำ เอาไปไมปริญญา มันจำนำไม่ได้ จบแล้วมากรีดยางกะลุย มาหนุก มาเที่ยว กางหลางกับโหม๋เรา สาแลว่ามันน่าสุดยอดหว่าเพื่อนแล้ว สาแลว่ามันน่าสุดยอดหว่าเพื่อนแล้ว