หายนะหัวใจ

บอส ธีรพงษ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หายนะหัวใจ - บอส ธีรพงษ์

Fm D# | C# G# |
Fm D# | C# |D# | D# |

ฟ้าผ่าแล้Fmง  สิ้นแสงจันD#ทร์อาทิตย์หัC#น.. ลาโลกไปG#คือจั่งอ้Fmาย.. ในตอนนี้D# ที่บ่มีC#เจ้า..

ฮู้จักเหFmงา  ฮู้จักเศร้D#า  ฮู้จักแต่C#เมาบ่เคยสร่G#างแต่บ่จัFmก.. วิธีหย่าD#งออกจาก..หาC#ยนะหัวใจD#

หันไปทางใด๋G#.. กะเจ็D#มันอักเสC#บ เรื้อรังคักแหG#น่หาป่องออFmกจักทาง จะมีD#แต่แพ้คนแC#พ้.. มันเจ็บบ่เซD#า..

ทางที่บ่มีเจ้G#า มันเหงาเกินไปD#สิไปต่อจังใด๋Fm มันมืดมนทุกอย่C#างสูดไอฮัG#ก กลิ่นหอมจาง ๆD# ระยะสุดท้าC#และในอีกไม่ช้G#า คงมีคนตายจมน้ำD#ตานั่งฮ้องไห้ปานว่FmาคนกำลังสิขาดC#ใจมันเบิดC#เรี่ยวแรง บ่อยาD#กหายใจC9 สิอยู่ต่(Fm)

Fm | C# |Fm | C# |

ฟ้าผ่าแล้Fmง  แสงจันทร์เศD#ร้าอาทิตย์เหงC#า เมื่อเจ้าบ่มีG#ต่อแต่นี้Fm.. สิอยู่จังใด๋D# ถามใจเจ้าขอC#

ชีวิตอ้าFmย.. มีแต่เจ้D#า  ฮักแต่เจ้C#า  ฮักเบิ่ดใจG#คือจั่งถืกปิดFmสวิตช์..ที่ยื้อD#ชีวิตตอนเจ้C#าไปฮักคนD#อื่น

* | ** |

Fm | C# |Fm | C# |

G# D# | C# G# |Fm D# | C# | D# |

** |

มันเบิดC#เรี่ยวแรง บ่อยาD#กหายใจ บ่อยากอยู่ต่อ..

Fm | C# | Fm |หายนะหัวใจ - บอส ธีรพงษ์