ให้มีแฮงโลดสู

  แสน นากา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้มีแฮงโลดสู แสน นากา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: บรรจง เวียงพลสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0851711279, 0868819636

C Em | F G C |
C Em | F G C |

เรื่องเธอCกับเขา สิให้เว้Emาจังใด๋เพราะสูFได้กัGนแล้วเนCาะฮักCส่ำใด๋..มันก็คEmงบ่พอสุดท้าFยอ้ายกะเป็นแฟนGเก่า

บ่ต้องมAmาลีลา ทำท่าEmเสียใจถ้าเสียใFจ คือไปฮัGกกับเขCอยากให้อ้าAmยอวยพร แฮงเจ็บซ้ำEmกว่าเก่ากัดแข่วเว้Fาได้ส่ำนี้ละเธGอ..

ให้ฮักกัCนดี ๆ  ให้มีแฮEmงโลดสูให้มันสมFที่สูมาหย่างเหยียบใจGให้ฮักกันCแฮง ๆ  ให้แพงกัEmนหลาย ๆอ้ายสิตาFย กะส่างหัวอ้ายเด้Gให้เฮ็ดโตFดี ๆ  เซาเฮ็Emดจังซี่เด้อเธAmอ้ายบ่อยาFกให้ไผต้องเจGอ..ฮักแฮงซวยคืออ้(C)าย

C Em | F G C |

ถ้ามีCลูกสาว อย่าหลาEmยใจคือแม่อ้ายขFอส่ำนี้Gได้เบCาะถ้ามีCลูกชาย กะอย่าใEmห้คือพ่อที่มัFนยาดแฟนผู้อื่G

อ้ายบ่เคAmยซูนคิง ย้อนEmว่าจริงใจบัดสุดท้Fายอ้ายเป็นผู้Gสะอื้Cอยากให้อ้าAmยอวยพร อ้าย สิทEmน สิฝืนกัดแข่วเว้Fาได้ส่ำนี้ละเธG | Gอ..

** |

อ้ายบ่อยาFกให้ไผต้องเจGอ..ฮักแฮงซวยคืออ้Cาย..

.ฟังเพลง - ให้มีแฮงโลดสู แสน นากา - YouTube

เนื้อเพลง ให้มีแฮงโลดสู แสน นากาเรื่องเธอกับเขา สิให้เว้าจังใด๋ เพราะสูได้กันแล้วเนาะ ฮักส่ำใด๋มันก็คงบ่พอ สุดท้ายอ้ายกะเป็นแฟนเก่า บ่ต้องมาลีลา ทำท่าเสียใจ ถ้าเสียใจ คือไปฮักกับเขา อยากให้อ้ายอวยพร แฮงเจ็บซ้ำกว่าเก่า กัดแข่วเว้าได้ส่ำนี้ละเธอ ให้ฮักกันดีๆให้มีแฮงโลดสู ให้มันสมที่สูมาหย่างเหยียบใจ ให้ฮักกันแฮงๆให้แพงกันหลายๆอ้ายสิตาย กะส่างหัวอ้ายเด้อ ให้เฮ็ดโตดีๆเซาเฮ็ดจังซี่เด้อเธอ อ้ายบ่อยากให้ไผต้องเจอฮักแฮงซวยคืออ้าย ถ้ามีลูกสาว อย่าหลายใจคือแม่ อ้ายขอส่ำนี้ได้เบาะ ถ้ามีลูกชาย กะอย่าให้คือพ่อ ที่มันยาดแฟนผู้อื่น อ้ายบ่เคยซูนคิง ย้อนว่าจริงใจ บัดสุดท้ายอ้ายเป็นผู้สะอื้น อยากให้อ้ายอวยพร อ้าย สิทน สิฝืน กัดแข่วเว้าได้ส่ำนี้ละเธอ อ้ายบ่อยากให้ไผต้องเจอฮักแฮงซวยคืออ้าย