Hey เธอ

 Clash สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Hey เธอ CLASH แคลช

G | D/F# |Em | F |

HeGy เธอ  มีอะไรในใจก็พูดมาเลยHeD/F#y เธอ  กลัวอะไรทำไมก็คนเคย ๆ Em  ก็เอาแต่เฉยอย่างนี้ เฉยอย่างนี้F   เธอมีอะไรอึดอัดในใจที่เก็บเอาไว้อยู่

 G  ดูเธอกังวล ดูเธอรน ๆ ไม่กล้าจะมองฉัน D/F#  มันเป็นอาการคนทรมาณที่ต้องมาเจอกัน   เอาFล่ะ โอเค  เอาล่ะ โอเค  เอาCล่ะ โอเค

HeGy.. ถ้าไม่รักก็บอกให้รู้Emอย่าให้ฉันลองเดาหลับตD/F#านึกดูบางอย่าCงเธอควรจะบอกมาเองHeGy.. จะไม่รั้งเธออยู่ตรงนี้Emถ้าชีวิตเธอมีอีกทาD/F#งที่ดีจะปล่อCยเธอไป ไม่โกรธเธอเลย

G | D/F# |Em | F |

หัวGใจ..โดนอะไรมาจนฉันชินและชาหลาD/F#ยคน..ยืมเอาใจฉันไปเพื่อคั่นเวลา Em  จะบอกว่าฉันไม่ถือ ฉันไม่ถืF   ถ้าหากเธอเองก็หลอกกันเอง อย่างคนที่เคยผ่าน

 G  อาการกังวล อาการรน ๆ ทุกครั้งที่เจอฉัน D/F#  คงทรมานใจเธอไปนาน ถ้าไม่ได้คุยกัน   เอาFล่ะ โอเค  เอาล่ะ โอเค  เอาCล่ะ โอเค

* |

G | Em |D/F# | C |
G | Em |D/F# | C |

* | * |

G |คอร์ดเพลง Hey เธอ CLASH แคลช

เนื้อเพลง Hey เธอ CLASH แคลชHey เธอ มีอะไรในใจก็พูดมาเลย Hey เธอ กลัวอะไรทำไมก็คนเคยๆก็เอาแต่เฉยอย่างนี้ เฉยอย่างนี้ เธอมีอะไรอึดอัดในใจที่เก็บเอาไว้อยู่ ดูเธอกังวล ดูเธอรนๆไม่กล้าจะมองฉัน มันเป็นอาการคนทรมาณที่ต้องมาเจอกัน เอาล่ะ โอเค เอาล่ะ โอเค เอาล่ะ โอเค Hey ถ้าไม่รักก็บอกให้รู้ อย่าให้ฉันลองเดาหลับตานึกดู บางอย่างเธอควรจะบอกมาเอง Hey จะไม่รั้งเธออยู่ตรงนี้ ถ้าชีวิตเธอมีอีกทางที่ดี จะปล่อยเธอไป ไม่โกรธเธอเลย หัวใจโดนอะไรมาจนฉันชินและชา หลายคนยืมเอาใจฉันไปเพื่อคั่นเวลา จะบอกว่าฉันไม่ถือ ฉันไม่ถือ ถ้าหากเธอเองก็หลอกกันเอง อย่างคนที่เคยผ่าน อาการกังวล อาการรนๆทุกครั้งที่เจอฉัน คงทรมานใจเธอไปนาน ถ้าไม่ได้คุยกัน เอาล่ะ โอเค เอาล่ะ โอเค เอาล่ะ โอเค