Hey เธอ

Clash, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Hey เธอ - CLASH แคลช

G | D/F# |Em | F |

HeGy เธอ  มีอะไรในใจก็พูดมาเลยHeD/F#y เธอ  กลัวอะไรทำไมก็คนเคย ๆ Em  ก็เอาแต่เฉยอย่างนี้ เฉยอย่างนี้F   เธอมีอะไรอึดอัดในใจที่เก็บเอาไว้อยู่

 G  ดูเธอกังวล ดูเธอรน ๆ ไม่กล้าจะมองฉัน D/F#  มันเป็นอาการคนทรมาณที่ต้องมาเจอกัน   เอาFล่ะ โอเค  เอาล่ะ โอเค  เอาCล่ะ โอเค

HeGy.. ถ้าไม่รักก็บอกให้รู้Emอย่าให้ฉันลองเดาหลับตD/F#านึกดูบางอย่าCงเธอควรจะบอกมาเองHeGy.. จะไม่รั้งเธออยู่ตรงนี้Emถ้าชีวิตเธอมีอีกทาD/F#งที่ดีจะปล่อCยเธอไป ไม่โกรธเธอเลย

G | D/F# |Em | F |

หัวGใจ..โดนอะไรมาจนฉันชินและชาหลาD/F#ยคน..ยืมเอาใจฉันไปเพื่อคั่นเวลา Em  จะบอกว่าฉันไม่ถือ ฉันไม่ถืF   ถ้าหากเธอเองก็หลอกกันเอง อย่างคนที่เคยผ่าน

 G  อาการกังวล อาการรน ๆ ทุกครั้งที่เจอฉัน D/F#  คงทรมานใจเธอไปนาน ถ้าไม่ได้คุยกัน   เอาFล่ะ โอเค  เอาล่ะ โอเค  เอาCล่ะ โอเค

* |

G | Em |D/F# | C |
G | Em |D/F# | C |

* | * |

G |Hey เธอ - CLASH แคลช