หอบน้ำตามาตะวันแดง

 เพชร สหรัตน์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หอบน้ำตามาตะวันแดง เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์

F |

หอบใจพัง ๆF .. มานั่Amงอยู่ตะวันDmแดงเจ็บแฮFง ตำแหน่งแฟAmนถืกหมาคาบDmไปอกหัA#ก บ่มีที่Cเพิ่งใจขาดเคิ่Amง เอาเหล้ามาย้อมDmใจเอาตะวันแดA#งซับน้ำตาไหลฟังฮักควาย ๆC  ตายกะบ่อยากพ้F

โต๊Gmะข้าง ๆ ยังโสดบ่น้อขั่นยังโสAmด มายกจอกตำแหน่สาดเหล้A#าเพื่อสมานแผล ที่หมามาสวบCใจ

หนีตาFยมาลืมรักควาย ๆC อยู่ตะวันแดDmเมาแฮFง กะบ่เจ็บแฮCง(ส่ำแฟนนอกใDmจ)คอร์ดเพลง หอบน้ำตามาตะวันแดง เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง หอบน้ำตามาตะวันแดง เพชร สหรัตน์หอบใจพังๆมานั่งอยู่ตะวันแดง เจ็บแฮง ตำแหน่งแฟนถืกหมาคาบไป อกหัก บ่มีที่เพิ่ง ใจขาดเคิ่ง เอาเหล้ามาย้อมใจ เอาตะวันแดงซับน้ำตาไหล ฟังฮักควายๆตายกะบ่อยากพ้อ โต๊ะข้างๆยังโสดบ่น้อ ขั่นยังโสด มายกจอกตำแหน่ สาดเหล้าเพื่อสมานแผล ที่หมามาสวบใจ หนีตายมาลืมรักควายๆอยู่ตะวันแดง เมาแฮง กะบ่เจ็บแฮง(ส่ำแฟนนอกใจ)