หัวใจหมานตั๋ว

 แก๊งปากซอย  พี สะเดิด  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หัวใจหมานตั๋ว พี สะเดิด

Dm C | Dm |A# C | Dm |
Dm C | Dm |Gm C | F | Dm |

อกหักคราวนี้Dm นับเป็Cนเทื่อที่สิบสอDmป่านหนูทดลอA#ง ผู้สาวเขามอCงอ้ายคือของDmเล่นสาวใด๋กะตั๋Dmว สาวใด๋กะต้Cม ปานเคียดบ่Dmเป็นฮักไผอ้ายกะเสียเส้Gmน ล่าสุดก็เป็นเจ้าที่ปล้นAmใจ

เห็นว่าผู้ฮ้าDmย  สัญญCากับอ้ายเฮ็ดDmหยังสิฮักบ่จาA#ง พุ้นเด้น้องนาCงเคยเว้าDmกับอ้ายหลงลมเจ้าแล้Dmว น้องกะบินแซCวปานแหลวกินDmไก่สิบสองคนที่เดินผ่านใGmจ ฝากไว้Cแต่ฮอยขี้Fตั๋ว

ไผน้Dmอ.. สิเป็Cนคนที่สิบสาDmสิพาใบหน้างาม ๆA# มาตั๋วกระหน่ำCให้อ้ายเมFามัวคนซื่อคืออ้าDmย พกตั้งแต่ควาDมจริงใจติดตัGmถ้าน้อGง ว่าแซ่บ ว่านัDmกะเชิญมาตั๋Cวคัก ๆ โลดAหล่า

หัวใจไร้โชDmค ถูกโฉลCกกับคนใจร้าDmอยากเปลี่ยนหัวใจA#..เป็นทางม้าลาCย ให้มันแล้Dmวสาให้สาวเทียวผ่Gmาน โดยบ่ต้องย่าCนอ้ายเจ็บดอกหนDmหัวใจDหมานตั๋วเรื่อยมGmบ่โทษดินฟ้Cา ถือว่าดวงFอ้าย

Dm C | Dm |A# C | F |
Dm D | Gm G |Dm C | A |

* |

หัวใจหมานหยดน้ำตGmบ่โทษดินฟ้Cา ถือว่าดวงFอ้าย

Dm | Dm | C Dm |คอร์ดเพลง หัวใจหมานตั๋ว พี สะเดิด

เนื้อเพลง หัวใจหมานตั๋ว พี สะเดิดอกหักคราวนี้ นับเป็นเทื่อที่สิบสอง ป่านหนูทดลอง ผู้สาวเขามองอ้ายคือของเล่น สาวใด๋กะตั๋ว สาวใด๋กะต้ม ปานเคียดบ่เป็น ฮักไผอ้ายกะเสียเส้น ล่าสุดก็เป็นเจ้าที่ปล้นใจ เห็นว่าผู้ฮ้าย สัญญากับอ้ายเฮ็ดหยัง สิฮักบ่จาง พุ้นเด้น้องนางเคยเว้ากับอ้าย หลงลมเจ้าแล้ว น้องกะบินแซวปานแหลวกินไก่ สิบสองคนที่เดินผ่านใจ ฝากไว้แต่ฮอยขี้ตั๋ว ไผน้อ สิเป็นคนที่สิบสาม สิพาใบหน้างามๆมาตั๋วกระหน่ำให้อ้ายเมามัว คนซื่อคืออ้าย พกตั้งแต่ความจริงใจติดตัว ถ้าน้อง ว่าแซ่บ ว่านัว กะเชิญมาตั๋วคักๆโลดหล่า หัวใจไร้โชค ถูกโฉลกกับคนใจร้าย อยากเปลี่ยนหัวใจเป็นทางม้าลาย ให้มันแล้วสา ให้สาวเทียวผ่าน โดยบ่ต้องย่านอ้ายเจ็บดอกหนา หัวใจหมานตั๋วเรื่อยมา บ่โทษดินฟ้า ถือว่าดวงอ้าย หัวใจหมานหยดน้ำตา บ่โทษดินฟ้า ถือว่าดวงอ้าย