หัวเลี้ยวหัวต่อ

 วงวันเวย์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หัวเลี้ยวหัวต่อ เอ็ม วันเวย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย จันสุขเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

Gm | F |Gm | A |

เหมือนพระแก่'ษDmา  แต่ว่าไม่ท่องนะโFทำตัว ผิดใหญ่ ผิดโตCดอกไม้บานก่อนวัยอันคDmวร

อนาคตจะเป็นอย่างไFร  ใครจะรู้  วัยรุ่น วัยใสDm ๆพ่อแม่เลี้ยงได้แค่กาCย ที่เหลือมันก็เรื่องของมึDm

จารีตประเพCณี..มันเสื่อมลงไปทุกDmทีวัฒนธรรมที่ดีC  เด็กหวางนี้ไม่ค่อยรู้สDmคล้ายกับต้นไม้F.. ที่สวยงาม แต่อยู่ใกล้หน้าผGmกว่าจะเห็นคุณค่Amา ก็ตอนกลายเป็นไม้พุDm

สิบสี่ สิบห้Cา หว่างขายังไม่ทันงอกขDmมาไลท์สด เล่นยา แก้ผ้า มั่วเหม็Cหนุกแต่กู อย่างอื่นไม่สนDmใจชวนกันฟิทเจอร์ริ่Cง เปิดหมดเหมือนกับหนังเอวีDmพอเมา พอหรอย กูไม่เอาไอ้ไหรแล้Cสุดท้ายกลายเป็นภาระของสังDmคม

C | Dm |

* | ** |

C | Dm |C | Dm |
C | Dm |C | Dm |

* | ** | ** |

A# C | Dm | ( x2 )คอร์ดเพลง หัวเลี้ยวหัวต่อ เอ็ม วันเวย์

เนื้อเพลง หัวเลี้ยวหัวต่อ เอ็ม วันเวย์เหมือนพระแก่'ษา แต่ว่าไม่ท่องนะโม ทำตัว ผิดใหญ่ ผิดโต ดอกไม้บานก่อนวัยอันควร อนาคตจะเป็นอย่างไร ใครจะรู้ วัยรุ่น วัยใสๆพ่อแม่เลี้ยงได้แค่กาย ที่เหลือมันก็เรื่องของมึง จารีตประเพณีมันเสื่อมลงไปทุกที วัฒนธรรมที่ดี เด็กหวางนี้ไม่ค่อยรู้สา คล้ายกับต้นไม้ ที่สวยงาม แต่อยู่ใกล้หน้าผา กว่าจะเห็นคุณค่า ก็ตอนกลายเป็นไม้พุก สิบสี่ สิบห้า หว่างขายังไม่ทันงอกขน มาไลท์สด เล่นยา แก้ผ้า มั่วเหม็ด หนุกแต่กู อย่างอื่นไม่สนใจ ชวนกันฟิทเจอร์ริ่ง เปิดหมดเหมือนกับหนังเอวี พอเมา พอหรอย กูไม่เอาไอ้ไหรแล้ว สุดท้ายกลายเป็นภาระของสังคม ( x2 )