หัวเลี้ยวหัวต่อ

 วงวันเวย์ หัวเลี้ยวหัวต่อ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หัวเลี้ยวหัวต่อ - เอ็ม วันเวย์

Gm | F |Gm | A |

เหมือนพระแก่'ษDmา  แต่ว่าไม่ท่องนะโFทำตัว ผิดใหญ่ ผิดโตCดอกไม้บานก่อนวัยอันคDmวร

อนาคตจะเป็นอย่างไFร  ใครจะรู้  วัยรุ่น วัยใสDm ๆพ่อแม่เลี้ยงได้แค่กาCย ที่เหลือมันก็เรื่องของมึDm

จารีตประเพCณี..มันเสื่อมลงไปทุกDmทีวัฒนธรรมที่ดีC  เด็กหวางนี้ไม่ค่อยรู้สDmคล้ายกับต้นไม้F.. ที่สวยงาม แต่อยู่ใกล้หน้าผGmกว่าจะเห็นคุณค่Amา ก็ตอนกลายเป็นไม้พุDm

สิบสี่ สิบห้Cา หว่างขายังไม่ทันงอกขDmมาไลท์สด เล่นยา แก้ผ้า มั่วเหม็Cหนุกแต่กู อย่างอื่นไม่สนDmใจชวนกันฟิทเจอร์ริ่Cง เปิดหมดเหมือนกับหนังเอวีDmพอเมา พอหรอย กูไม่เอาไอ้ไหรแล้Cสุดท้ายกลายเป็นภาระของสังDmคม

C | Dm |

* | ** |

C | Dm |C | Dm |
C | Dm |C | Dm |

* | ** | ** |

A# C | Dm | ( x2 )หัวเลี้ยวหัวต่อ - เอ็ม วันเวย์