ให้ฮักกันแฮงๆ

 อัน พิไลพร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ให้ฮักกันแฮงๆ อัน พิไลพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาไทด์ กีตาร์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: สุรศักดิ์ ป้องศร, อวิรุทธ์ อรรคบุตร, ศุภณัฐ นามวงศ์สังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิคติดต่องานแสดง: 0832463936

A# Am | Gm F |Gm F Edim | C | C |

เข้าใจอFยู่.. ว่าเบิดเวลาของน้อCงแล้วมันจบลงแล้A#ว เหลือไว้แค่ฮอยความCหลังบ่เป็นหยัAmง ขั่นเบิ่ดใจ น้องสิหลีDmกทางให้อ้ายA#หย่าง ตามทางที่อ้ายเลือCกเอง

เจ็บส่ำใDmด๋ น้องกะสิอดAmเอาถึงน้อง สิเหA#งา สิเศร้า น้องสิทนให้ไหC

ให้ฮักกันแฮง ๆF  ให้แพงกันหลาย ๆAmให้มีความสุขจนล้นA#ใจให้พากันไป ฮอดฝั่ง ฮอดCฝันให้ฮักกันดน ๆF  ฮักกันจนมื้อAmเฒ่าขอให้อ้ายฮักเขGmา..ให้หลาCยกว่าเฮาฮักFกัน    (C)

น้องสิสืFม สิลบAmอ้ายไปให้ไDmด้สิบ่ไปA#วุ่นวาย กวนใจอ้ายดอกหนCสิยอA#มปล่อยมืออ้ายCไปสิรับให้ไหAmวกับความจริงตรงDmหน้าสิเข็Gmดเอาดอกน้ำตCา ไปสา ไปFหาเขาC..

F | Am |A# | C |
F | Am |Gm C | F C |

* | ** |

ให้ฮักกันแฮง ๆA#  ให้แพงกันหลาย ๆAmให้มีความสุขจนล้นA#ใจให้พากันไป ฮอดฝั่ง ฮอดCฝันให้ฮักกันดน ๆA#  ฮักกันจนมื้อAmเฒ่าขอให้อ้ายฮักเขGmา..ให้หลาCยกว่าเฮาฮักFกัน

ขอให้อ้ายฮักเขGmา..ให้หลาCยกว่าเฮาฮักFกัน

A# Am | Gm F |Gm C | F |คอร์ดเพลง ให้ฮักกันแฮงๆ อัน พิไลพร

เนื้อเพลง ให้ฮักกันแฮงๆ อัน พิไลพรเข้าใจอยู่ ว่าเบิดเวลาของน้องแล้ว มันจบลงแล้ว เหลือไว้แค่ฮอยความหลัง บ่เป็นหยัง ขั่นเบิ่ดใจ น้องสิหลีกทาง ให้อ้ายหย่าง ตามทางที่อ้ายเลือกเอง เจ็บส่ำใด๋ น้องกะสิอดเอา ถึงน้อง สิเหงา สิเศร้า น้องสิทนให้ไหว ให้ฮักกันแฮงๆให้แพงกันหลายๆให้มีความสุขจนล้นใจ ให้พากันไป ฮอดฝั่ง ฮอดฝัน ให้ฮักกันดนๆฮักกันจนมื้อเฒ่า ขอให้อ้ายฮักเขาให้หลายกว่าเฮาฮักกัน น้องสิสืม สิลบอ้ายไปให้ได้ สิบ่ไปวุ่นวาย กวนใจอ้ายดอกหนา สิยอมปล่อยมืออ้ายไป สิรับให้ไหวกับความจริงตรงหน้า สิเข็ดเอาดอกน้ำตา ไปสา ไปหาเขา ให้ฮักกันแฮงๆให้แพงกันหลายๆให้มีความสุขจนล้นใจ ให้พากันไป ฮอดฝั่ง ฮอดฝัน ให้ฮักกันดนๆฮักกันจนมื้อเฒ่า ขอให้อ้ายฮักเขาให้หลายกว่าเฮาฮักกัน ขอให้อ้ายฮักเขาให้หลายกว่าเฮาฮักกัน