iควาย

ปราง ปรางทิพย์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

iควาย - ปราง ปรางทิพย์

F E7 Am Gm C |
F E7 Am Gm C |
F E7 Am Gm C F G |

 F  กูจะรักแค่มึE7ง กูจะหึงจนตาAm   แม้ว่าชีพมลGmาย กูจะอCยู่กับมึF   อาจเป็นคนร้าย ๆE7  ไม่ชอบทำAmซึ้ง ๆ   แต่เป็นคน ๆ หนึ่Gmง ที่รักมึCงหมดใF

ชายใดE7 ไม่เคยแลเหลีAmยวหัวใจดวงเดีGmยว เป็นของมึCง ไอควFาย!ด้วยรักจากใจG..

 F  ก็แค่คนธรรมดE7า..ที่มันรักผัAm   ตกเย็นนั่งฟิGmน กินข้าCวกับครอบครัF   วันหยุดดี ๆE7 พากูไปเที่ยวด้วยนAm   ก็กูอยากลั้นลGmา กูอยากไป TrCip or ToFur

   ความสุE7ข..มันอยู่ที่ใAm   แต่เสื้อผ้าชุดใหGmม่ กูต้อCงแต่งตัF   แต่งสวยก็เพื่อGมึง.

* | ** |

F E7 Am Gm C |
F E7 Am Gm C |
F E7 Am Gm C F G |

 F  ตอนขอเป็นแฟE7น จับมือ ถือแขน กูAmไว้   มึงจำได้ไหมGm สัญญาอะไCรกับกูF?   เมื่อกูมองตามึE7ง มันลึกซึ้งตรึงAmใจ   เกินคำบรรยายใGmด ๆ นี่คือรักCที่แท้ TrFue

   ไม่ใช้คำพูดE7ที่สวยหรูAm   แค่อยากให้รู้Gm กูรักมึCงหมดใF   เออ เอ่อ เออ เอ่G

* | ** |

Cmaj7 |iควาย - ปราง ปรางทิพย์