อิจฉา

ศร ศรศักดิ์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อิจฉา - ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว

Am | G |Am | G |
F G | Em Am |F G | C G |

อยู่ดี ๆC ก็เกิดรู้สึEmก..อิจAm Gฉา..เห็นเขาเดินมFา เห็นเข้าตำตGา..อย่างนั้CเธFอที่ฉันแอบรัGก.. กับเขEmาที่ฉันไม่รู้AmจักเดิDmนโอบกอดผ่านหน้FาฉันไปG

เจ็บในใจC มันเจ็บหัวใEmจ..อย่าAm Gงนี้แอบรักคนดีF มาตั้ง 1 ปีG 10 วันCวันที่ 1F1 เดือน 1G2  น้ำนอEmงในตาฉัAmเห็นเขารักกัDmน ตัวฉัGนมันบ้าเอC

บ้าที่ไปรักเขFา.. โดGยที่เราไม่เคEmยจะรู้Aว่าใจอยู่ Dmๆ .. เธอD7จะมีเจ้าขอG

อิจฉาFเขาจูงมือกัน อิจฉEmาเขาหอมแก้มกันแต่ทำไDmม..ตัวฉันG..จึงไม่มีสิทCธิ์อย่างเขาC7อิจฉาFเขาเดินกอดกัน แต่ฉัEmนทำได้แค่เพียงAmมองแค่มอDmง.. มองD7ดูเขารักกัG

ต่อไปนี้Cมันคงไม่มีEm..อีกแAm Gล้ว..ความหวังเพริศแพร้Fว คงต้องมลาGย..จางหาCฉันคงหมFดสิทธิ์จะรักเธGอ เพราะเธEmอเป็นของเขAmเรื่องมันเศร้Dmา แอบรัGกเขาข้างเดีCยว

C Em | Am G |F G | C |
F G | Em Am |Dm G | C |

* | ** | *** |

ฉันคงหมFดสิทธิ์จะรักเธGอ เพราะเธEmอเป็นของเขAmเรื่องมันเศร้Dmา แอบรัGกเขาข้างเดีCยว..อิจฉา - ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว