อิจฉา

 ศร ศรศักดิ์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อิจฉา ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ทวีสิทธิ์ พิสิฐวรกุลเรียบเรียง: ธนาคม พิทักษ์สงครามสังกัดค่าย: อาร์-เอส

Am | G |Am | G |
F G | Em Am |F G | C G |

อยู่ดี ๆC ก็เกิดรู้สึEmก..อิจAm Gฉา..เห็นเขาเดินมFา เห็นเข้าตำตGา..อย่างนั้CเธFอที่ฉันแอบรัGก.. กับเขEmาที่ฉันไม่รู้AmจักเดิDmนโอบกอดผ่านหน้FาฉันไปG

เจ็บในใจC มันเจ็บหัวใEmจ..อย่าAm Gงนี้แอบรักคนดีF มาตั้ง 1 ปีG 10 วันCวันที่ 1F1 เดือน 1G2  น้ำนอEmงในตาฉัAmเห็นเขารักกัDmน ตัวฉัGนมันบ้าเอC

บ้าที่ไปรักเขFา.. โดGยที่เราไม่เคEmยจะรู้Aว่าใจอยู่ Dmๆ .. เธอD7จะมีเจ้าขอG

อิจฉาFเขาจูงมือกัน อิจฉEmาเขาหอมแก้มกันแต่ทำไDmม..ตัวฉันG..จึงไม่มีสิทCธิ์อย่างเขาC7อิจฉาFเขาเดินกอดกัน แต่ฉัEmนทำได้แค่เพียงAmมองแค่มอDmง.. มองD7ดูเขารักกัG

ต่อไปนี้Cมันคงไม่มีEm..อีกแAm Gล้ว..ความหวังเพริศแพร้Fว คงต้องมลาGย..จางหาCฉันคงหมFดสิทธิ์จะรักเธGอ เพราะเธEmอเป็นของเขAmเรื่องมันเศร้Dmา แอบรัGกเขาข้างเดีCยว

C Em | Am G |F G | C |
F G | Em Am |Dm G | C |

* | ** | *** |

ฉันคงหมFดสิทธิ์จะรักเธGอ เพราะเธEmอเป็นของเขAmเรื่องมันเศร้Dmา แอบรัGกเขาข้างเดีCยว..คอร์ดเพลง อิจฉา ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว

เนื้อเพลง อิจฉา ศร ศรศักดิ์ สวนแก้วอยู่ดีๆก็เกิดรู้สึกอิจฉา เห็นเขาเดินมา เห็นเข้าตำตาอย่างนั้น เธอที่ฉันแอบรัก กับเขาที่ฉันไม่รู้จัก เดินโอบกอดผ่านหน้าฉันไป เจ็บในใจ มันเจ็บหัวใจอย่างนี้ แอบรักคนดี มาตั้ง 1 ปี 10 วัน วันที่ 11 เดือน 12 น้ำนองในตาฉัน เห็นเขารักกัน ตัวฉันมันบ้าเอง บ้าที่ไปรักเขา โดยที่เราไม่เคยจะรู้ ว่าใจอยู่ๆเธอจะมีเจ้าของ อิจฉาเขาจูงมือกัน อิจฉาเขาหอมแก้มกัน แต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีสิทธิ์อย่างเขา อิจฉาเขาเดินกอดกัน แต่ฉันทำได้แค่เพียงมอง แค่มอง มองดูเขารักกัน ต่อไปนี้มันคงไม่มีอีกแล้ว ความหวังเพริศแพร้ว คงต้องมลายจางหาย ฉันคงหมดสิทธิ์จะรักเธอ เพราะเธอเป็นของเขา เรื่องมันเศร้า แอบรักเขาข้างเดียว ฉันคงหมดสิทธิ์จะรักเธอ เพราะเธอเป็นของเขา เรื่องมันเศร้า แอบรักเขาข้างเดียว