ใจแลกใจ

แพรทิพย์, วงเปิด, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ใจแลกใจ - วงเปิด Feat.แพรทิพย์

F Am | Gm C |Dm Am | Gm C F | C |

บาFงเวลาที่ใจAmฉัน.. นั้Gmนต้องการใครสักCคนเข้ามาเปลี่Dmยน..ความสับAmสน..ที่อGmยู่ข้างในหัวใC

วันA#หนึ่งเธอก็เดินCเข้ามาเข้ามาเปลี่Amยน.. โลกเดิมDmทั้งใบเปลี่Gmยนให้มันสดใสC แทนความมืFดหม่น

หาA#กไม่มีเธอ.. ก็คAmงไม่มีฉันสิ่Gmงที่เคยวาดฝัCน คงเป็นแค่สาFยลมหากA#ยังเดียวดาย.. ไม่มีAmใครสักคนชีวิGmตที่ยังมืดหม่น คงทนไม่ได้C..

อยากขอบคุFณสักพันครั้งฉันว่ามันAmคงยังน้อยไปหากเทียGmบความห่วงใยC..ที่เธอให้Fมาชีวิตที่เหลืA#อต่อไปจากนี้C.. จะมีAmแต่คำสัญญDmจะตอบแทA#นสิ่งที่เธอให้มาC..ด้วยหัวFใจ

C |

บางFเวลาที่ท้อAmแท้  มีGmแต่เธอเคียงข้างCกันวัDmนที่ใจฉันอ้างAmว้าง  มีA#แต่เธอเคียงข้างCกาย

วันA#หนึ่งเธอก็เดินCเข้ามาเข้ามาเปลี่Amยน.. โลกเดิมDmทั้งใบเปลี่Gmยนให้มันสดใสC แทนความมืFดหม่น..  C

F Am | Gm C |F Am | A# C |
Dm Am | Gm C F | F |

* | ** |

G |

อยากขอบคุCณสักพันครั้งฉันว่ามันEmคงยังน้อยไปหากเทีDmยบความห่วงใยG..ที่เธอให้Cมาชีวิตที่เหลืFอต่อไปจากนี้G.. จะมีEmแต่คำสัญญAmจะตอบแทนFสิ่งที่เธอให้มGา..ด้วยหัวCใจ

ชีวิตที่เหลืFอต่อไปจากนี้G.. จะมีEmแต่คำสัญญAmจะตอบแทFนสิ่งที่เธอให้มาG..ด้วยหัวCใจตอบแทFนสิ่งที่เธอให้มFmา..ด้วยหัวใจC..ใจแลกใจ - วงเปิด Feat.แพรทิพย์