ใจแลกใจ

 แพรทิพย์  วงเปิด  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจแลกใจ วงเปิด Feat.แพรทิพย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ้วน ไม้ไผ่เรียบเรียง: เอก ลันตา

F Am | Gm C |Dm Am | Gm C F | C |

บาFงเวลาที่ใจAmฉัน.. นั้Gmนต้องการใครสักCคนเข้ามาเปลี่Dmยน..ความสับAmสน..ที่อGmยู่ข้างในหัวใC

วันA#หนึ่งเธอก็เดินCเข้ามาเข้ามาเปลี่Amยน.. โลกเดิมDmทั้งใบเปลี่Gmยนให้มันสดใสC แทนความมืFดหม่น

หาA#กไม่มีเธอ.. ก็คAmงไม่มีฉันสิ่Gmงที่เคยวาดฝัCน คงเป็นแค่สาFยลมหากA#ยังเดียวดาย.. ไม่มีAmใครสักคนชีวิGmตที่ยังมืดหม่น คงทนไม่ได้C..

อยากขอบคุFณสักพันครั้งฉันว่ามันAmคงยังน้อยไปหากเทียGmบความห่วงใยC..ที่เธอให้Fมาชีวิตที่เหลืA#อต่อไปจากนี้C.. จะมีAmแต่คำสัญญDmจะตอบแทA#นสิ่งที่เธอให้มาC..ด้วยหัวFใจ

C |

บางFเวลาที่ท้อAmแท้  มีGmแต่เธอเคียงข้างCกันวัDmนที่ใจฉันอ้างAmว้าง  มีA#แต่เธอเคียงข้างCกาย

วันA#หนึ่งเธอก็เดินCเข้ามาเข้ามาเปลี่Amยน.. โลกเดิมDmทั้งใบเปลี่Gmยนให้มันสดใสC แทนความมืFดหม่น..  C

F Am | Gm C |F Am | A# C |
Dm Am | Gm C F | F |

* | ** |

G |

อยากขอบคุCณสักพันครั้งฉันว่ามันEmคงยังน้อยไปหากเทีDmยบความห่วงใยG..ที่เธอให้Cมาชีวิตที่เหลืFอต่อไปจากนี้G.. จะมีEmแต่คำสัญญAmจะตอบแทนFสิ่งที่เธอให้มGา..ด้วยหัวCใจ

ชีวิตที่เหลืFอต่อไปจากนี้G.. จะมีEmแต่คำสัญญAmจะตอบแทFนสิ่งที่เธอให้มาG..ด้วยหัวCใจตอบแทFนสิ่งที่เธอให้มFmา..ด้วยหัวใจC..คอร์ดเพลง ใจแลกใจ วงเปิด Feat.แพรทิพย์

เนื้อเพลง ใจแลกใจ วงเปิด Feat.แพรทิพย์บางเวลาที่ใจฉัน นั้นต้องการใครสักคน เข้ามาเปลี่ยนความสับสนที่อยู่ข้างในหัวใจ วันหนึ่งเธอก็เดินเข้ามา เข้ามาเปลี่ยน โลกเดิมทั้งใบ เปลี่ยนให้มันสดใส แทนความมืดหม่น หากไม่มีเธอ ก็คงไม่มีฉัน สิ่งที่เคยวาดฝัน คงเป็นแค่สายลม หากยังเดียวดาย ไม่มีใครสักคน ชีวิตที่ยังมืดหม่น คงทนไม่ได้ อยากขอบคุณสักพันครั้ง ฉันว่ามันคงยังน้อยไป หากเทียบความห่วงใยที่เธอให้มา ชีวิตที่เหลือต่อไปจากนี้ จะมีแต่คำสัญญา จะตอบแทนสิ่งที่เธอให้มาด้วยหัวใจ บางเวลาที่ท้อแท้ มีแต่เธอเคียงข้างกัน วันที่ใจฉันอ้างว้าง มีแต่เธอเคียงข้างกาย วันหนึ่งเธอก็เดินเข้ามา เข้ามาเปลี่ยน โลกเดิมทั้งใบ เปลี่ยนให้มันสดใส แทนความมืดหม่น อยากขอบคุณสักพันครั้ง ฉันว่ามันคงยังน้อยไป หากเทียบความห่วงใยที่เธอให้มา ชีวิตที่เหลือต่อไปจากนี้ จะมีแต่คำสัญญา จะตอบแทนสิ่งที่เธอให้มาด้วยหัวใจ ชีวิตที่เหลือต่อไปจากนี้ จะมีแต่คำสัญญา จะตอบแทนสิ่งที่เธอให้มาด้วยหัวใจ ตอบแทนสิ่งที่เธอให้มาด้วยหัวใจ