ใจง่าย

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจง่าย Labanoon ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music

C | Am |F | G |
C | C |C | G |

 C  เจ็บมาจนไม่รู้Cกี่ที  ใจดวงนี้Amช้ำมากี่หAm F  แปลกที่ใจยังฝืFนยังทน   โดนเขาทิ้งCเท่าไรไม่จำG

 C  เจอะใครชวนไปไหCนก็ไป   เพียงคำหวAmานแค่ไม่กี่คำAm F  แต่สุดท้ายก็โดFนเขาทำ   แล้วก็ช้ำCคนเดียวทุกทีG..

 Am  ใจคนเราบางทีก็เหงAmาเกินไป   จนไม่คิFดอะไรให้ดีF   พอมีคDmน..มาหลอกให้รัDmก เลยเจ็บแบบG | Gนี้..

โอ้ใจเอCย แล้วจะทำG/Bฉันท์ใดAmแล้วจะห้าGมได้อย่างไรF.. โวโฮG..เหนื่อยจริงหนCอ ที่มีใจG/Bเรื่อยเปื่อAmแล้วต้องช้ำGอยู่เรื่อยไปFเมื่อไหGร่..ใจจะเลิกง่าCยสักที   G

 C  ไม่อยากเป็นอย่างนี้Cอีกเลย   ใจเจ้าเอAmยรู้ตัวบ้างสิAm F  มัวแต่ปล่อยให้เขFาย่ำยี   ไม่สงสาCรตัวเองหรือไงG เฮอะ

 C  ในเมื่อวันพรุ่งนี้Cยังมี   ชีวิตนี้Amนั้นยังอีกไกAm F  เจ็บก็จำให้มัFนขึ้นใจ   ไม่ต้องช้ำCข้างเดียวทั้งปีG

* | ** |

C | C |Am | Am |F | F |C | G |
C | C |Am | Am |F | F |C | G |

* | ** | ** |

C | C | C | C G |
C | Am | F | G | C |คอร์ดเพลง ใจง่าย Labanoon ลาบานูน

เนื้อเพลง ใจง่าย Labanoon ลาบานูนเจ็บมาจนไม่รู้กี่ที ใจดวงนี้ช้ำมากี่หน แปลกที่ใจยังฝืนยังทน โดนเขาทิ้งเท่าไรไม่จำ เจอะใครชวนไปไหนก็ไป เพียงคำหวานแค่ไม่กี่คำ แต่สุดท้ายก็โดนเขาทำ แล้วก็ช้ำคนเดียวทุกที ใจคนเราบางทีก็เหงาเกินไป จนไม่คิดอะไรให้ดี พอมีคนมาหลอกให้รัก เลยเจ็บแบบนี้ โอ้ใจเอย แล้วจะทำฉันท์ใด แล้วจะห้ามได้อย่างไร โวโฮ เหนื่อยจริงหนอ ที่มีใจเรื่อยเปื่อย แล้วต้องช้ำอยู่เรื่อยไป เมื่อไหร่ใจจะเลิกง่ายสักที ไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกเลย ใจเจ้าเอยรู้ตัวบ้างสิ มัวแต่ปล่อยให้เขาย่ำยี ไม่สงสารตัวเองหรือไง เฮอะ ในเมื่อวันพรุ่งนี้ยังมี ชีวิตนี้นั้นยังอีกไกล เจ็บก็จำให้มันขึ้นใจ ไม่ต้องช้ำข้างเดียวทั้งปี