ใจง่าย

Labanoon, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ใจง่าย Labanoon ลาบานูน

C | Am |F | G |
C | C |C | G |

 C  เจ็บมาจนไม่รู้Cกี่ที  ใจดวงนี้Amช้ำมากี่หAm F  แปลกที่ใจยังฝืFนยังทน   โดนเขาทิ้งCเท่าไรไม่จำG

 C  เจอะใครชวนไปไหCนก็ไป   เพียงคำหวAmานแค่ไม่กี่คำAm F  แต่สุดท้ายก็โดFนเขาทำ   แล้วก็ช้ำCคนเดียวทุกทีG..

 Am  ใจคนเราบางทีก็เหงAmาเกินไป   จนไม่คิFดอะไรให้ดีF   พอมีคDmน..มาหลอกให้รัDmก เลยเจ็บแบบG | Gนี้..

โอ้ใจเอCย แล้วจะทำG/Bฉันท์ใดAmแล้วจะห้าGมได้อย่างไรF.. โวโฮG..เหนื่อยจริงหนCอ ที่มีใจG/Bเรื่อยเปื่อAmแล้วต้องช้ำGอยู่เรื่อยไปFเมื่อไหGร่..ใจจะเลิกง่าCยสักที   G

 C  ไม่อยากเป็นอย่างนี้Cอีกเลย   ใจเจ้าเอAmยรู้ตัวบ้างสิAm F  มัวแต่ปล่อยให้เขFาย่ำยี   ไม่สงสาCรตัวเองหรือไงG เฮอะ

 C  ในเมื่อวันพรุ่งนี้Cยังมี   ชีวิตนี้Amนั้นยังอีกไกAm F  เจ็บก็จำให้มัFนขึ้นใจ   ไม่ต้องช้ำCข้างเดียวทั้งปีG

* | ** |

C | C |Am | Am |F | F |C | G |
C | C |Am | Am |F | F |C | G |

* | ** | ** |

C | C | C | C G |
C | Am | F | G | C |ใจง่าย Labanoon ลาบานูน