ใจน้อย

AB Normal, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ใจน้อย AB NORMAL เอบีนอร์มัล

G Dsus4 | Em7 |Cadd9 D | G |

ยอEm7มรับว่าฉัน บางทีก็หวBm7งเธอไปหน่อยคนEm7มันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้อBm7แต่ที่จริEm7งมันเป็นห่วงเธอที่คอยเฝ้าถาBm7มเธอบ่อย ๆเธEm7อจะไปกับใครที่ไหน อย่างน้อBm7บอAm7กฉันหน่Dอย คนGดี..    D

ไม่รัGก ก็คงไม่ห่D/F#วงอย่างนี้Em7ที่ต้องหวGง ก็เพราะเธอน่ะมีแค่คนเดีDยวหากเธอเป็นBm7อะไร ความผิดฉันคนเดีEm7ยวที่ดูCแลเธอไม่ดีD  จะไม่มีCวันให้อภัDย..ตัวGเอง

ยอEm7มรับว่าฉัน บางทีก็วุ่นBm7วายไปหน่อยคนEm7มันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้อBm7แต่ที่จริEm7งเป็นห่วงเธอ ที่คอยเฝ้าถาBm7มเธอบ่อยๆเธอEm7จะไปกับใครที่ไหน อย่างน้อBm7ก็บอAm7กฉันหน่Dอย นะคนGดี..    D

** |

Em7 | Bm7 |C D | G |
Em7 | Bm7 |C D | G |

** |

หากเธCอต้องเสียใจDจะไม่มีCวันให้อDsus4 Dภัย..           ตัวเอง

G Dsus4 | Em7 |Cadd9 D | G |ใจน้อย - AB NORMAL เอบีนอร์มัล