ใจน้อย

 AB Normal  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจน้อย AB NORMAL เอบีนอร์มัล
เนื้อร้อง/ทำนอง: กุศล เหล็กศิริเรียบเรียง: วิสารท กุลศิริสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G Dsus4 | Em7 |Cadd9 D | G |

ยอEm7มรับว่าฉัน บางทีก็หวBm7งเธอไปหน่อยคนEm7มันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้อBm7แต่ที่จริEm7งมันเป็นห่วงเธอที่คอยเฝ้าถาBm7มเธอบ่อย ๆเธEm7อจะไปกับใครที่ไหน อย่างน้อBm7บอAm7กฉันหน่Dอย คนGดี..    D

ไม่รัGก ก็คงไม่ห่D/F#วงอย่างนี้Em7ที่ต้องหวGง ก็เพราะเธอน่ะมีแค่คนเดีDยวหากเธอเป็นBm7อะไร ความผิดฉันคนเดีEm7ยวที่ดูCแลเธอไม่ดีD  จะไม่มีCวันให้อภัDย..ตัวGเอง

ยอEm7มรับว่าฉัน บางทีก็วุ่นBm7วายไปหน่อยคนEm7มันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้อBm7แต่ที่จริEm7งเป็นห่วงเธอ ที่คอยเฝ้าถาBm7มเธอบ่อยๆเธอEm7จะไปกับใครที่ไหน อย่างน้อBm7ก็บอAm7กฉันหน่Dอย นะคนGดี..    D

** |

Em7 | Bm7 |C D | G |
Em7 | Bm7 |C D | G |

** |

หากเธCอต้องเสียใจDจะไม่มีCวันให้อDsus4 Dภัย..           ตัวเอง

G Dsus4 | Em7 |Cadd9 D | G |คอร์ดเพลง ใจน้อย ABNORMAL เอบีนอร์มอล

เนื้อเพลง ใจน้อย ABNORMAL เอบีนอร์มอล ยอมรับว่าฉัน บางทีก็หวงเธอไปหน่อย คนมันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้อย แต่ที่จริงมันเป็นห่วงเธอ ที่คอยเฝ้าถามเธอบ่อยๆเธอจะไปกับใครที่ไหน อย่างน้อย บอกฉันหน่อย คนดี ไม่รัก ก็คงไม่ห่วงอย่างนี้ ที่ต้องหวง ก็เพราะเธอน่ะมีแค่คนเดียว หากเธอเป็นอะไร ความผิดฉันคนเดียว ที่ดูแลเธอไม่ดี จะไม่มีวันให้อภัย ตัวเอง ยอมรับว่าฉัน บางทีก็วุ่นวายไปหน่อย คนมันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้อย แต่ที่จริงเป็นห่วงเธอ ที่คอยเฝ้าถามเธอบ่อยๆ เธอจะไปกับใครที่ไหน อย่างน้อย ก็บอกฉันหน่อย นะคนดี หากเธอต้องเสียใจ จะไม่มีวันให้อภัย ตัวเอง