ใจปลาซิว

 ศร ศรศักดิ์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจปลาซิว ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว
สังกัดค่าย: อาร์-เอส

B D#m | D# G#m F# |E C#m | F# |

แต่ก่อนแต่ไBร หัวใจF#ฉันดังภูผG#mจะพูดจะจEา เสียงดัF#งและฟังชัดเจBไม่กลัวใคEรแน่นอF#น  เลือดมันร้อD#mน ถอยไม่เป็G#mแต่เจอะกับเธC#mอ  ไม่รู้ฉันกลายเป็นใคF#

แต่ลูกผู้ชาBย  ถือว่F#าเป็นความปวดร้าG#mยิ่งแอบมองสEาว ต้องมอF#งลอดตามกิ่งไBม้เดินตามไปEก้าวหนึ่F#ง ต้องถอยออกมD#mาหนึ่งเสาไฟG#mไม่รู้ทำไมC#m ขากับใจF#ไม่ไปด้วยกัB

เป็นตั้งแต่G#mเมื่อพบเธD#mอ เจอหน้าเธD#อก็ใบ้กิEลิ้นพันกัC#mน  ไม่รู้Eมันเป็นยังไF#

ใจปลาซิBว ทุกทีD#m ที่เจอEเธอ.. F#แก้มแดง ๆB ของเธD#mอ..ทำหัวใจEละลาย  F#พึ่งจะรู้Eว่าความรัF#/Eก.. ทำให้คนD#mเสียความมั่นใจG#mลองรักใC#mคร  รักเท่าไหF#ร่ ยิ่งไปไม่เป็B

ก็ได้แต่เพ้Bอ.. ว่าเธF#อจะมองสักครั้G#mก็ได้แต่หวัEง.. หัวใจF#จะกล้ารักเธBลูกผู้ชาEย ตัวจริง เสียงจริF#จีบผู้หญิD#mงไม่เป็นหรอกเธG#mเจอหน้าเธC#mอ  อกสามศอF#กก็เหลือสามเซ็Bนต์

* | ** |

B D#m | D# G#m F# |E C#m | F# |

* | ** |คอร์ดเพลง ใจปลาซิว ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว

เนื้อเพลง ใจปลาซิว ศร ศรศักดิ์ สวนแก้วแต่ก่อนแต่ไร หัวใจฉันดังภูผา จะพูดจะจา เสียงดังและฟังชัดเจน ไม่กลัวใครแน่นอน เลือดมันร้อน ถอยไม่เป็น แต่เจอะกับเธอ ไม่รู้ฉันกลายเป็นใคร แต่ลูกผู้ชาย ถือว่าเป็นความปวดร้าว ยิ่งแอบมองสาว ต้องมองลอดตามกิ่งไม้ เดินตามไปก้าวหนึ่ง ต้องถอยออกมาหนึ่งเสาไฟ ไม่รู้ทำไม ขากับใจไม่ไปด้วยกัน เป็นตั้งแต่เมื่อพบเธอ เจอหน้าเธอก็ใบ้กิน ลิ้นพันกัน ไม่รู้มันเป็นยังไง ใจปลาซิว ทุกที ที่เจอเธอ แก้มแดงๆของเธอทำหัวใจละลาย พึ่งจะรู้ว่าความรัก ทำให้คนเสียความมั่นใจ ลองรักใคร รักเท่าไหร่ ยิ่งไปไม่เป็น ก็ได้แต่เพ้อ ว่าเธอจะมองสักครั้ง ก็ได้แต่หวัง หัวใจจะกล้ารักเธอ ลูกผู้ชาย ตัวจริง เสียงจริง จีบผู้หญิงไม่เป็นหรอกเธอ เจอหน้าเธอ อกสามศอกก็เหลือสามเซ็นต์