ใจโซโซ

 ไอน้ำ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจโซโซ ไอน้ำ
สังกัดค่าย: R-S

C | Em |Am G | F | Gsus4 G |

ฉัCน.. นามสกุลไม่โEmไม่ไฮโซF..เหมือนใคGรที่รายรอบเธCฉัFน.. เป็นแค่เพียงผู้ชาEmยเซอร์ ๆAmเรื่องหัDmวนอนปลายเท้Gาไม่ดีเหมือนใคC

รักFห่าง ๆ  อยู่ไกลEmเธอเข้าไว้นี่คืDmอ..คำท่อGงในใจทุกวัCแค่ขอFสักอย่าง  รบกวนEmหน่อยแล้วกันเมื่อฉัD7น..เป็นอย่างใครไม่ไG Gsus4 Gหว..

FจโซโซG.. ฝากไว้Emที่เธอได้ไหAmแค่รับมัFน  ไม่ต้อGงดูแลก็ไC C7ด้FนโซโซG.. ก็ต้อEmงเจียมตัวใช่ไหAmไม่เป็นไDmร  ได้Gรักเธอก็พC

Gsus4 G |

รัCก.. คนที่เธอว่าดีEmที่เขามีF..เหมือนใจGของเธอวาดCไว้ฉัFน..รู้แค่เพียงถ้ามีEmวันใดAmเธอเสียDmใจ  ใจฉันGจะอยู่ข้างCเธอ

* | ** |

C | Em |F G | C |
F | Em Am |Dm G | C |

** |

ไม่เป็นไDmร  ได้รักGเธอก็เพียงพอ

F | Em Am | Dm G | C |คอร์ดเพลง ใจโซโซ ไอน้ำ

เนื้อเพลง ใจโซโซ ไอน้ำฉัน นามสกุลไม่โต ไม่ไฮโซเหมือนใครที่รายรอบเธอ ฉัน เป็นแค่เพียงผู้ชายเซอร์ๆเรื่องหัวนอนปลายเท้าไม่ดีเหมือนใคร รักห่างๆอยู่ไกลเธอเข้าไว้ นี่คือคำท่องในใจทุกวัน แค่ขอสักอย่าง รบกวนหน่อยแล้วกัน เมื่อฉันเป็นอย่างใครไม่ไหว ใจโซโซ ฝากไว้ที่เธอได้ไหม แค่รับมัน ไม่ต้องดูแลก็ได้ คนโซโซ ก็ต้องเจียมตัวใช่ไหม ไม่เป็นไร ได้รักเธอก็พอ รัก คนที่เธอว่าดี ที่เขามีเหมือนใจของเธอวาดไว้ ฉันรู้แค่เพียงถ้ามีวันใด เธอเสียใจ ใจฉันจะอยู่ข้างเธอ ไม่เป็นไร ได้รักเธอก็เพียงพอ