เจ็บที่ไม่มีแผล

เหล็กโคน, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เจ็บที่ไม่มีแผล - เหล็กโคน

C | G/B |Am | F |
C | G/B |Am | F | F |

 C  ฉันไม่รู้เลยจริง ๆG/B Am  ว่าโดนทิ้งนั้นมันเจ็Fบเจียนตาย C  เหมือนโลกทั้งใบนี้มันแตG/Bกสลาย Am  เหมือนสายฟ้าลงมาผ่าFกลางหัวใจ..F

 Am  คิดถึงภาพเก่า ๆG  คิดถึงตอนที่เรFา..รักกัC Am  ยิ่งคิด ยิ่งทรมาGน  เจ็บที่ไม่มีFแผล เจ็บจริG

เพิ่งมารู้Cว่าโดนทิ้ง เจ็บจริG/BเหมือนโดนยิAmงตรงกลางหัวใจFอยากบอกให้รู้Cว่าเจ็บลึกข้างใG/Bอกหักใช่ไหFม ถึงเจ็บอย่างนี้G

บอกฉันทีAm  ฉันควรทำอย่างFไรตอบฉันทีAm  ฉันยังไม่อยากFตาย..

Am G | F G |Am G | F |
C G/B | F |C G/B | F | G |

 Am  นึกถึงภาพเก่า ๆG  นึกถึงตอนที่เรFา..รักกัC Am  ยิ่งคิด ยิ่งทรมาGน  เจ็บที่ไม่มีFแผล เจ็บจริG

* | * | ** |เจ็บที่ไม่มีแผล - เหล็กโคน