เจ็บที่ไม่มีแผล

  เหล็กโคน   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บที่ไม่มีแผล เหล็กโคน
ติดต่องานแสดง: 0936615985

C | G/B |Am | F |
C | G/B |Am | F | F |

 C  ฉันไม่รู้เลยจริง ๆG/B Am  ว่าโดนทิ้งนั้นมันเจ็Fบเจียนตาย C  เหมือนโลกทั้งใบนี้มันแตG/Bกสลาย Am  เหมือนสายฟ้าลงมาผ่าFกลางหัวใจ..F

 Am  คิดถึงภาพเก่า ๆG  คิดถึงตอนที่เรFา..รักกัC Am  ยิ่งคิด ยิ่งทรมาGน  เจ็บที่ไม่มีFแผล เจ็บจริG

เพิ่งมารู้Cว่าโดนทิ้ง เจ็บจริG/BเหมือนโดนยิAmงตรงกลางหัวใจFอยากบอกให้รู้Cว่าเจ็บลึกข้างใG/Bอกหักใช่ไหFม ถึงเจ็บอย่างนี้G

บอกฉันทีAm  ฉันควรทำอย่างFไรตอบฉันทีAm  ฉันยังไม่อยากFตาย..

Am G | F G |Am G | F |
C G/B | F |C G/B | F | G |

 Am  นึกถึงภาพเก่า ๆG  นึกถึงตอนที่เรFา..รักกัC Am  ยิ่งคิด ยิ่งทรมาGน  เจ็บที่ไม่มีFแผล เจ็บจริG

* | * | ** |คอร์ดเพลง เจ็บที่ไม่มีแผล เหล็กโคน

เนื้อเพลง เจ็บที่ไม่มีแผล วงเหล็กโคนฉันไม่รู้เลยจริงๆว่าโดนทิ้งนั้นมันเจ็บเจียนตาย เหมือนโลกทั้งใบนี้มันแตกสลาย เหมือนสายฟ้าลงมาผ่ากลางหัวใจ คิดถึงภาพเก่าๆคิดถึงตอนที่เรารักกัน ยิ่งคิด ยิ่งทรมาน เจ็บที่ไม่มีแผล เจ็บจริง เพิ่งมารู้ว่าโดนทิ้ง เจ็บจริง เหมือนโดนยิงตรงกลางหัวใจ อยากบอกให้รู้ว่าเจ็บลึกข้างใน อกหักใช่ไหม ถึงเจ็บอย่างนี้ บอกฉันที ฉันควรทำอย่างไร ตอบฉันที ฉันยังไม่อยากตาย นึกถึงภาพเก่าๆนึกถึงตอนที่เรารักกัน ยิ่งคิด ยิ่งทรมาน เจ็บที่ไม่มีแผล เจ็บจริง