จบไปแล้ว

 โต๋เหน่อ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จบไปแล้ว โต๋เหน่อ
เนื้อร้อง/ทำนอง: โต๋เหน่อเรียบเรียง: โต๋เหน่อ

Em | D |C | D |

เรื่องเธอกับฉัEmนมันจบไปตั้งนานแล้วมันจบไปพร้อDมกับความเสียใจจะกลับมาเพื่Cออะไร เพราะมัDนไม่มีประโยชน์

แต่ก่อนบอกฉัEmน เขาแสนดี อย่างนั้น อย่างนี้อยู่ ๆ ตอนนี้Dมาบอกรักกันมาบอกว่าคิดCถึงฉัน  ทำเพื่ออะไรDหาเธอ

ก่อนจะทิ้งCฉันไป ทำไมไม่คิดDให้ดีพอมาตอนนี้G อ้อนวอนให้ฉัEmนกลับไปไม่ต้องมาทำAmเป็นห่วงใยไม่ต้องอะไรทั้งนั้Dน..

ทุกอย่างมันจบไปแล้Cว ตอนนี้DฉันมีคนใหG Emม่ที่คอยห่วงใยC  ใส่ใจDฉันมากกว่าเธGมันจบไปแล้Cว  อย่ารื้Dอฟื้นได้ไหมเธEmเพราะฉันได้เจAmอ..กับคนที่ไม่เคDยทำฉันเสียใจG

C D | G Em |Am D | G |
C D | Bm Em |Am | D |

* | ** | ** |

เพราะฉันได้เจCอ..กับคนที่ไม่เคDย..จะคิดนอกGใจคอร์ดเพลง จบไปแล้ว โต๋เหน่อ

เนื้อเพลง จบไปแล้ว โต๋เหน่อเรื่องเธอกับฉันมันจบไปตั้งนานแล้ว มันจบไปพร้อมกับความเสียใจ จะกลับมาเพื่ออะไร เพราะมันไม่มีประโยชน์ แต่ก่อนบอกฉัน เขาแสนดี อย่างนั้น อย่างนี้ อยู่ๆตอนนี้มาบอกรักกัน มาบอกว่าคิดถึงฉัน ทำเพื่ออะไรหาเธอ ก่อนจะทิ้งฉันไป ทำไมไม่คิดให้ดี พอมาตอนนี้ อ้อนวอนให้ฉันกลับไป ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงใย ไม่ต้องอะไรทั้งนั้น ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ตอนนี้ฉันมีคนใหม่ ที่คอยห่วงใย ใส่ใจฉันมากกว่าเธอ มันจบไปแล้ว อย่ารื้อฟื้นได้ไหมเธอ เพราะฉันได้เจอกับคนที่ไม่เคยทำฉันเสียใจ เพราะฉันได้เจอกับคนที่ไม่เคย จะคิดนอกใจ