จบไปแล้ว

 จบไปแล้ว โต๋เหน่อ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

จบไปแล้ว - โต๋เหน่อ

Em | D |C | D |

เรื่องเธอกับฉัEmนมันจบไปตั้งนานแล้วมันจบไปพร้อDมกับความเสียใจจะกลับมาเพื่Cออะไร เพราะมัDนไม่มีประโยชน์

แต่ก่อนบอกฉัEmน เขาแสนดี อย่างนั้น อย่างนี้อยู่ ๆ ตอนนี้Dมาบอกรักกันมาบอกว่าคิดCถึงฉัน  ทำเพื่ออะไรDหาเธอ

ก่อนจะทิ้งCฉันไป ทำไมไม่คิดDให้ดีพอมาตอนนี้G อ้อนวอนให้ฉัEmนกลับไปไม่ต้องมาทำAmเป็นห่วงใยไม่ต้องอะไรทั้งนั้Dน..

ทุกอย่างมันจบไปแล้Cว ตอนนี้DฉันมีคนใหG Emม่ที่คอยห่วงใยC  ใส่ใจDฉันมากกว่าเธGมันจบไปแล้Cว  อย่ารื้Dอฟื้นได้ไหมเธEmเพราะฉันได้เจAmอ..กับคนที่ไม่เคDยทำฉันเสียใจG

C D | G Em |Am D | G |
C D | Bm Em |Am | D |

* | ** | ** |

เพราะฉันได้เจCอ..กับคนที่ไม่เคDย..จะคิดนอกGใจจบไปแล้ว - โต๋เหน่อ