โจ๊ะ จะ จะ (Ost. แหยม ยโสธร)

 ทิดเซียง เสียงเสน่ห์  แหยม ยโสธร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง โจ๊ะ จะ จะ ทิดเซียง เสียงเสน่ห์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สังข์ทอง สีใส

Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm |
F | F |F | F |
F | F |F | F |

เชิFญ เชิญ เชิญ มา มัFเสียงดนตรีสั่Fน ดังอึกกระทึกทุกมุFส่ายสุด ๆF  โจ๊ะ จะ จะ นะสาวหนุ่Fมาตุ้ม มารุCม เขย่าสามช่ากันให้มัFนส์

เชิFญ เชิญ มา บน ฟลFอร์ไม่ต้องรีรFอ มาส่ายสะโพกร่ายรำFโจ๊ะสุด ๆF โจ๊ะ จะ จะ เท้ากระหน่ำFท่าดิ้นเธอทำCเอาใจดวงนี้สลFาย

สาDmยตาจ้อง เบิ่งแต่นวลน้องนางเดียวน้องดิ้นได้เปรี้Dmยว ถูกใจอ้ายหลายเธอยักย้Dmาย ส่ายทั่วเรือนกายใจพี่เต้นไวF มันรัวแข่งกับเสียงกลFองมอFงแล้วก็สบตา  อยาFกจะบอกน้องว่าอยากดิ้นสามช่Cากับน้อA7งทุกคืน

Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |

* | ** | *** |

Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | Dm |F | F |C | Dm | Dm |คอร์ดเพลง โจ๊ะ จะ จะ ทิดเซียง เสียงเสน่ห์

เนื้อเพลง โจ๊ะ จะ จะ ทิดเซียง เสียงเสน่ห์เชิญ เชิญ เชิญ มา มัน เสียงดนตรีสั่น ดังอึกกระทึกทุกมุม ส่ายสุดๆโจ๊ะ จะ จะ นะสาวหนุ่ม มาตุ้ม มารุม เขย่าสามช่ากันให้มันส์ เชิญ เชิญ มา บน ฟลอร์ ไม่ต้องรีรอ มาส่ายสะโพกร่ายรำ โจ๊ะสุดๆโจ๊ะ จะ จะ เท้ากระหน่ำ ท่าดิ้นเธอทำเอาใจดวงนี้สลาย สายตาจ้อง เบิ่งแต่นวลน้องนางเดียว น้องดิ้นได้เปรี้ยว ถูกใจอ้ายหลาย เธอยักย้าย ส่ายทั่วเรือนกาย ใจพี่เต้นไว มันรัวแข่งกับเสียงกลอง มองแล้วก็สบตา อยากจะบอกน้องว่า อยากดิ้นสามช่ากับน้องทุกคืน